Virksomhetsleder for barnehage i Røros kommune, Inge Aas, har lenge orientert om bemanningssituasjonen i barnehagene. Med redusert åpningstid er håpet at slitasjen på de ansatte blir mindre.
Virksomhetsleder for barnehage i Røros kommune, Inge Aas, har lenge orientert om bemanningssituasjonen i barnehagene. Med redusert åpningstid er håpet at slitasjen på de ansatte blir mindre.

Foreslår kortere åpningstid og tre uker stengt om sommeren

Bemanningssituasjonen i barnehagene på Røros har lenge vært utfordrende. Nå skal vedtektene til de kommunale barnehagene revideres.

Publisert

Der foreslås det å redusere åpningstida i barnehagene og ha tre uker feriestengt for å møte utfordringene, ifølge en sak i Arbeidets Rett (krever innlogging).

Barnehage.no har flere ganger omtalt den krevende bemanningssituasjonen i fjellkommunen. I mai fortalte virksomhetsleder for barnehage i Røros kommune, Inge Aas, om planene for å både å styrke grunnbemanningen og ansette fjell-trainee for å rekruttere til barnehagene i kommunen.

En endret bemanningssituasjon i hele barnehage-Norge medfører et nytt utfordringsbilde som vi må forholde oss til.

Kommunen har en sterkt redusert tilgang på barnehagelærere, noe som gjør at kravene til pedagogisk bemanning ikke oppfylles. Tilgangen på vikarer er også begrenset, noe som gjør at vakter ofte blir stående tomme ved sykefravær.

Torsdag skal formannskapet i Røros kommune behandle forslaget til revidering av vedtektene for de kommunale barnehagene. Uka etterpå skal saken opp i kommunestyret.

En endret bemanningssituasjon i hele barnehage-Norge medfører et nytt utfordringsbilde som vi må forholde oss til, skriver kommunedirektøren i sakspapirene til formannskapet, ifølge lokalavisen.

Et av hovedendringene i vedtektene er å redusere åpningstida fra ti til ni timer og ha tre uker felles sommerferie i barnehagene:

Barnehagenes utfordringsbilde preges av den sviktende tilgangen på kvalifisert arbeidskraft. Det er et landsomfattende problem, men utfordringene må løses lokalt. Virksomheten bruker store ressurser på rekruttering og bemanning, uten at det gir ønskede resultater, heter det i forslaget.

Feriestengte barnehager har vært oppe til politisk behandling flere ganger tidligere. Under fjorårets behandling av budsjettet for 2022 vedtok politikerne i kommunestyret å bruke 200.000 kroner av pengene kommunedirektøren innstilte på å tilføre disposisjonsfondet for å holde barnehagene åpne.

I år har det ikke vært mulig for alle ansatte å ta ut nok ferie i løpet av sommeren på grunn av mangel på vikarer. Det er også krevende å legge til rette for at ansatte kan ta ut ferien de har til gode, skriver avisen.Powered by Labrador CMS