Robert Ullmann er daglig leder i Kanvas.
Robert Ullmann er daglig leder i Kanvas.

Penger spart på streiken skal gå til økt bemanning

Barnehagestiftelsen Kanvas sparte til sammen 3 millioner kroner på lønnsutgifter i de 33 barnehagene som ble rammet av streiken i høst. Pengene skal primært brukes på styrket bemanning ut året.

Publisert

«Styret i Kanvas har vedtatt at alle netto besparelser fra streiken skal anvendes i tråd med stiftelsen formål, det vil si at de skal komme barna i våre barnehager til gode», skriver Kanvas i en pressemelding.

Flere av de yngste barna har etter streiken hatt behov for en ny tilvenningsperiode, og en godt bemannet avdeling, etter å ha vært borte fra barnehagen i en lengre periode. Og flere foreldre har brukt feriedager i løpet av streiken, og har behov for barnehageplass i julen, lyder begrunnelsen.

Den enkelte barnehagen avgjør selv hvordan det skal skje, ut fra sine behov og i henhold til hvor mye de har spart i lønnsutgifter under streiken. Styrkingen kan skje gjennom utbetaling av opparbeidet avspasering eller feriedager etter avtale med den ansatte, eller ved å sette inn vikar for feriedager som tas ut innen nyttår, for eksempel.

Dersom det gjenstår midler etter styrking av bemanningen, vil disse gå til leker eller inventar i barnehagen i 2023.

Kanvas oppgir to årsaker til styrevedtaket: For det første er det behov for å styrke bemanningen etter en lang periode med streik, av hensyn til både barn, foreldre og ansatte. For det andre ønsker ikke Kanvas å spare penger på en streik.

Samtidig som det redegjøres for vurderingene styret har gjort, uttrykker daglig leder i Kanvas, Robert Ullmann, at det er urimelig at kommunene skal trekke tilbake tilskuddet fra streikerammede barnehager og selv spare penger på streiken, fordi dette er midler som skal komme barnehagebarn til gode.

Av pressemeldingen framgår ellers at Kanvas, som totalt har 66 barnehager, har budsjettert med et underskudd på 25 millioner kroner i 2022, blant annet på grunn av kutt i pensjonspåslaget fra 13% til 10% fra 1. januar 2022.

Powered by Labrador CMS