Einar Olav Larsen er leder i FUB.
Einar Olav Larsen er leder i FUB.

FUB etterlyser bemanningsstrategi

Fredag sendte Foreldreutvalget for barnehager (FUB) et brev til Kunnskapsdepartementet der de ber om en strategi for å øke bemanningen i barnehagene.

Publisert Sist oppdatert

«Dagens bemanningsnorm gir ikke en tilstrekkelig bemanning gjennom hele dagen, og er sårbar for fravær blant de ansatte. Denne høsten har vist oss at barnehagene, gjennom nedstenging og åpning, er utsatt for eksponering av sykdom i bølger», står det innledningsvis i brevet fra FUB som er signert leder Einar Olav Larsen og nestleder Cathrine Ballo Olsen.

– Det vi ser nå er dessverre ikke så veldig overraskende. Vi har advart mot den lave grunnbemanningen i årevis, og nå er bemanningskrisa et faktum, uttaler FUB-lederen i en artikkel på utvalgets nettsider.

I løpet av høsten har FUB opplevd en økning i antall henvendelser fra foreldre, ansatte og styrere i barnehager fra hele landet. Utvalget skriver at de med bekymring registrerer at stadig flere må gi etter for smittebølgene; enten ved full nedstengning, rødt nivå eller kortere åpningstider.

«Det er grunn til å tro at lav bemanning og høyt sykdomstrykk kan bli normalen mer enn unormalen framover», skriver FUB i brevet til Kunnskapsdepartementet.

Utvalget ber derfor departementet svare på om det er planer om å bedre bemanningen i barnehagene:

«Barnehagenes bemanning er såpass kritisk at den ikke klarer å håndtere en pandemi som vi står oppe i, og vi opplever nå at det er krise ute i barnehagene. FUB etterspør hva som er KD sin strategi, både på kort og lang sikt, for å styrke bemanningen ute i barnehagene.»

Powered by Labrador CMS