Barneombud Anne Lindboe ønsker skjerpede straffer i overgrepssaker mot barn.

Barneombudet ønsker politisk dugnad

De politiske partiene må vedta en politikk som i større grad tar barn og unge på alvor, mener barneombud Anne Lindboe.

Publisert Sist oppdatert

Foran landsmøtesesongen har Barneombudet utarbeidet et politisk handlingsskrift med 43 konkrete forslag til hvordan barn og unges rettigheter kan få bedre feste.

– Norge har kommet langt i arbeidet med barns rettigheter, men er ikke i mål. Monikasaken, Christoffersaken og Odinsaken er alle eksempler på at barns rettigheter må høyere på dagsorden, sier Lindboe til NTB. Anbefalingene tar utgangspunkt i FNs barnekonvensjon som i fjor fylte 25 år.

– Det er på tide at den slår skikkelig rot i politikken, sier hun.

17000 barn mobbes

Barneombudets 43 forslag er fordelt på 13 temaer. Tiltak mot vold og seksuelle overgrep står øverst på lista. At avhør og medisinsk undersøkelse rutinemessig bør gjennomføres på barnehus, er en av anbefalingene. Foreldreveiledning mot familievold og midler til en egen opptrappingsplan mot vold er andre eksempler.

De 17000 barn og unge som oppgir at de mobbes i skolen er en annen gruppe Barneombudet er særlig opptatt av.

– Regjeringen bør etablere en lett tilgjengelig klageinstans som kan pålegge kommuner å iverksette tiltak i alvorlige saker, sier Lindboe.

Ønsker bemanningsnorm

Hun foreslår også at opplæringsloven endres slik at den gir hjemler for erstatning til barn som mobbes. En egen bemanningsnorm i barnehagene er et annet forslag fra Barneombudet.

– Det bør ikke være flere enn tre barn under tre år per ansatt og maks seks barn over tre år per ansatt, sier Lindboe.

Tiltak mot barnefattigdom og styrkede rettigheter til asylbarn er også blant de barnepolitiske anbefalingene. Det samme er ønsket om at barns stemme skal bli hørt ved samlivsbrudd.

– Konflikter mellom foreldre er blant de viktigste årsakene til psykiske og sosiale problemer hos barn. Barn og unge som opplever samlivsbrudd, bør få tilbud om en egen time på familievernkontoret, sier Lindboe.

Hun tar også til orde for at foreldre som er i konflikt med hverandre må møte til minst tre timers mekling hos familievernkontoret før saken bringes inn for retten.

Powered by Labrador CMS