Langsom tilvenning: Mamma Anne-Maren med Frigg på ett år og pedagogisk leder Mari Dragland med Sindre Aleksander på ett år. - Hos oss får foreldrene være med på tilvenningen og det er ingen som jager dem hjem eller synes de er i veien. Slik får vi trygge småbarn og foreldre, sier daglig leder i Læringsverkstedet DoReMi Midtunbråtet barnehage i Bergen, Torill Haukenes Malmedal.
Langsom tilvenning: Mamma Anne-Maren med Frigg på ett år og pedagogisk leder Mari Dragland med Sindre Aleksander på ett år. - Hos oss får foreldrene være med på tilvenningen og det er ingen som jager dem hjem eller synes de er i veien. Slik får vi trygge småbarn og foreldre, sier daglig leder i Læringsverkstedet DoReMi Midtunbråtet barnehage i Bergen, Torill Haukenes Malmedal.

– Tilknytning tar mer enn tre dager

I Læringsverkstedet Midtunbråtet barnehage tar tilvenningen to uker. Minst.

Publisert Sist oppdatert

– Tilvenning er én ting, men enda viktigere er barnets tilknytning. Og det tar mer enn tre dager, sier daglig leder Torill Haukenes Malmedal i Læringsverkstedet DoReMi Midtunbråtet barnehage i Bergen.

Det skriver og sies mye om tilvenning av nye barn nå i august. Hva er best og hvordan får man de tryggeste barna?

Da DoReMi Midtunbråtet barnehage i startet opp i 2012, var én ting helt sikkert; foreldrene kunne ikke forlate gråtende ettåringer i barnehagen etter kun tre dager.

Barnet foran alt

Nå har barnehagen praktisert toukers-tilvenning i tre år, med det resultat at foreldre gjerne ringer for å få plass i nettopp denne barnehagen.

– Jeg har vært i bransjen i 20 år og har sett det meste. Da vi åpnet barnehagen for tre år siden, valgte vi å støtte oss på May Britt Druglis forskning og virkelig sette barnets trygghet foran absolutt alt, sier Malmedal.

Hun ansatte tre pedagoger med fordypning i småbarnspedagogikk på småbarnsavdelingen – i tillegg til fagarbeidere - og inviterte til foreldremøte på våren for å informere om at foreldrene kunne forvente å bruke de to siste ukene av enten permisjonen eller ferien i barnehagen, sammen med både barn og ansatte.

Mer enn tre dager

– Tilvenning og tilknytning er to forskjellige ting. Tilvenning kan gå raskt, men tilknytning tar mer enn tre dager. Hvor i alle dager kom ideen om disse tre dagene fra? Og hvem bestemte at dette var bra for barna, spør Malmedal lattermildt.

– Det er jammen bra at vi vet bedre nå.

To ukers tilvenning betyr ikke at foreldrene er der i to hele uker. Poenget er at de kan om de vil eller personalet mener de bør. Men den første uka er de der sammen med barnet eller i umiddelbar nærhet.

Lærer rutinene

– De er med på legging og blir hentet med det samme barnet våkner. De lærer barnehagens rutiner og blir godt kjent med barnets primærkontakt. Foreldre og primærkontakt diskuterer det videre opplegget og kommer fram til en metode som gagner barnet. Det unike med dette samværet, er at primærkontakten blir kjent med barnet via den som kjenner det best; mamma eller pappa.

De første barnehagedagene er korte, kun noen timer hver dag. Om det går fint og barnet er trygg sammen med primærkontakten, kan foreldrene ta med pc og jobbe litt fra pauserommet. Men de blir alltid hentet om barnet blir utrygt.

– Det skal være trygge og gode rammer rundt barna gjennom hele uka, sier Malmedal.

Korte dager

Uke to er også kort. DoReMi Midtunbråtet barnehage anbefaler at barnet hentes senest klokka to om det ikke sover.

– Vår erfaring er at vi får trygge barn fortere, samt trygge foreldre. De kan være her så lenge de har anledning og ingen vil jage dem hjem eller synes de er i veien, forteller Malmedal.

Hun sier at det hersker ro rundt tilvenningen og at de har få barn på tilvenning samtidig. I tillegg er august betalingsfri måned i stedet for juli, noe som gir større fleksibilitet.

Foreldreevaluering

– Roen er viktig for både barn og voksne. Det er mange inntrykk for en liten ettåring. Og tilbakemeldingen fra foreldre er at de setter stor pris på måten vi gjør dette på. Vi kan jo ikke garantere noe som helst, men foreldrene er her så lenge at tryggheten smitter over på de små. De har fått tiden på seg og foreldrene slipper den dårligere samvittigheten. Vi merker også at barna blir fortere trygg i barnegruppene og vi kommer fortere i gang med barnehageåret, sier Malmedal.

Samtidig er det fint for foreldrene å bli kjent og etablere et fellesskap, og barnehagen merker at foreldrene virkelig anstrenger seg for å få disse to ukene til å gå opp.

– I etterkant får foreldrene evaluere tilvenningen og vi ser hva vi kan gjøre bedre og hva de er fornøyde med. Det er to uker i løpet av et helt år det er snakk om, og det er klart at det kan være en utfordring for alle parter. Men vi er utelukkende på barnas parti og vi ser at denne ordningen er bra for dem, sier Malmedal.

Overstyrer ikke barnet

Etter hvert blir det primærkontaktens jobb å overføre tilknytningen til de andre ansatte. Likevel skjer det noen ganger at barnet umiddelbart velger en annen voksen enn den som er valgt som primærkontakt. Da lar barnehagen det rett og slett skje.

– Kjemi er sterke greier, og noe slikt overstyrer vi ikke. Noen ganger ser vi bare at barnet føler tilknytning til en annen enn primærkontakten. Da sier ikke vi til barnet at den personen du føler trygghet hos, ikke er den som står på papiret, så da går det ikke, sier Malmedal med en liten latter.

Den første tiden er det så viktig at barnet finner trygghet fort. Enten de er små eller store. Derfor skjer alt på barnas premisser.

Bytter avdeling

– Vi ser det hos de store barna. De er veldig trygge hos oss og er en ressurs for hverandre. De kjenner barnehagen og personalet godt. Og når et barn flyttes fra liten til stor avdeling, følger en voksen med.

– En av de ansatte på småbarnsavdelingen bytter altså avdeling hver august?

– Ja, nettopp. Så får barna som flyttes opp med seg en kjent voksen som blir der. Slik rullerer vi også på de ansatte, som da får eierskap til hele barnehagen, ikke bare «sin» avdeling, sier Malmedal.

Ingen ferie fra medio august

– Det er en intens periode for alle. Blir dere slitne?

– Det er klart det kjennes, men hele personalet er innstilt på at august handler om tilvenning. Ingen får fri eller ta ferie fra midten av august til og med høstferien, med mindre det er spesielle omstendigheter. Og vi følger barnas behov og rytme. Om det er et barn som trenger tilknytningspersonen veldig, er barnet for eksempel også med på tilknytningspersonens pause. Og overalt ellers. For hvis de først har klart å si hade til mamma og pappa og dette var vanskelig, skal de slippe å si hade til tilknytningspersonen rett etterpå. Det er en kort periode det står på, også er det over. Det varer jo ikke til jul. Og vi får jo ta pause når de sover, sier Malmedal.

Hun skryter av personalet, som hun kaller dedikert og kunnskapsrike. Barnehagen nyter godt av et lavt sykefravær, noe som gir stabilitet.

For pedagogisk leder på småbarnsavdelingen, Mari Dragland, er det utenkelig å gjøre tilvenningen på noen annen måte.

– Vi gir hverandre mye rom i denne perioden. Og vi har gode mellomrom mellom tilvenningene. Det er også fint at vi blir godt kjente med foreldrene på denne måten. Det er en periode der vi må være veldig til stede for barn og foreldre, men dette er vi vante til. Det er intenst, men vi vet hvor mye vi får igjen for dette, sier Dragland fornøyd.

Har du tips til en god tilvenning? Del i kommentarfeltet under.

Powered by Labrador CMS