Shabana Fazal, mangfoldskontakt, og Heidi Kristiansen, prosjektleder i oppvekstavdelingen i Bydel Stovner.
Shabana Fazal, mangfoldskontakt, og Heidi Kristiansen, prosjektleder i oppvekstavdelingen i Bydel Stovner.

Går nye veier for å få flere til å søke om barnehageplass

– Målet er å skape trygghet og gi god informasjon, sett ut fra foreldrenes behov, sier Heidi Kristiansen, prosjektleder i oppvekstavdelingen i Bydel Stovner.

Publisert Sist oppdatert

I Bydel Stovner går 72 prosent av 1-5-åringene i barnehage. Det gjør Stovner til en av bydelene i Oslo med lavest dekningsgrad.

I bydelens oppvekstavdeling er det derfor satt i gang et prosjekt som skal finne nye metoder for å få foreldre til å benytte seg av barnehagetilbudet.

– Vi så jo at tiltakene vi hadde for å rekruttere barn til barnehagene ikke fungerte godt nok, derfor måtte vi tenke nytt. Målet er å skape trygghet og gi god informasjon, sett ut fra foreldrenes behov, sier prosjektleder Heidi Kristiansen i en pressemelding fra bydelen.

Prosjektet som startet opp i fjor høst, har fått 800.000 kroner i støtte fra Oslo kommunes byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap.

Misforståelser

Vinteren 2021 ble det gjennomført en kartlegging av årsakene til at foreldre ikke søkte barnet inn i barnehage. Denne viste at utrygghet var en medvirkende årsak. Over halvparten av bydelens innbyggere har minoritetsbakgrunn, og en del har lite kjennskap til det norske barnehagesystemet, ifølge Kristiansen:

– Kartleggingen viste at mye handlet om utrygghet, at foreldrene var usikre på om barnet ble godt nok ivaretatt i barnehagen. Det gjaldt elementære ting som bleieskift, mat og nok oppmerksomhet til barnet. Vi ser at noen ikke kjenner godt nok til konseptet barnehage.

Shabana Fazal er mangfoldskontakt i bydelen, og har vært i dialog med mødre som er hjemmeværende med barnet sitt.

– Det er en del misforståelser, blant annet tror noen at barnehager bare er for foreldre som går i jobb, ikke for hjemmeværende. Mange vet heller ikke at de kan få redusert foreldrebetaling ut fra inntekt, sier hun i pressemeldingen.

Gjennom prosjektet har Fazal gitt foreldre mye praktisk hjelp, deriblant hjelp til å regne ut kostnaden for en barnehageplass eller sende inn digitalt søknadsskjema.

– Hvis en mor nylig har kommet til Norge og ikke kan norsk, har vi hjulpet til med kontakt med Nav, slik at hun kan gå på norskopplæring mens barnet er i barnehagen, forteller hun.

Oppsøkende tiltak

Det siste halvåret har Kristiansen og Fazal hatt flere oppsøkende tiltak, som stand på Stovner-senteret, «felting» ute i nærmiljøet og de har informert om besøksplasser i barnehagene, der foreldrene kan komme på besøk for å bli kjent med barnehagen og personalet.

– Hvor mange nye barn vi har rekruttert inn i barnehagen har vi ikke tall for ennå, men det blir spennende å se når vi får se statistikken mot slutten av året, sier Kristiansen.

Powered by Labrador CMS