Når på året barnet er født avgjør hvor raskt man har krav på barnehageplass. Lokale forhold kan også spille inn.
Når på året barnet er født avgjør hvor raskt man har krav på barnehageplass. Lokale forhold kan også spille inn.

Måtte si nei til jobb - «håpløst system» - og byråkratisk samleie

Avisene er for tiden fulle av historier om foreldre som fortviler fordi de har behov for - men ikke krav på - barnehageplass. Og kommuner som håndterer det på ulikt vis. Her er noen nylige eksempler.

Publisert Sist oppdatert

Den nyutdannede legen Linda Mari Hammersland fikk jobbtilbud på Stord, men ikke barnehageplass til datteren.

– Jeg hadde sagt opp jobben jeg hadde i Bergen og gjorde meg klar til å flytte, men uten barnehageplass lot det seg ikke gjøre. Derfor måtte jeg takke nei til jobben på Stord sykehus, sier Hovland til avisa Sunnhordland (krever innlogging).

– Kunne mistet hjemflytter

Det hører med til historien at sykehuset nå i stedet har tilbudt henne å begynne som turnuslege når nytt barnehageår starter i august. Men også at hun i vår måtte si nei til stillingen hun ønsket seg som lege i spesialisering på Stord, og i full fart heller ordne seg jobb på legevakten i Bergen.

– Denne saken viser hvor sårbare vi er. Her kunne vi mistet en hjemflytter. Jeg vil gi honnør til sykehuset som strekker seg, men disse oppgavene er det kommunen som skal løse, sier Geir Angeltveit fra Venstre til lokalavisa.

I en interpellasjon til kommunestyret skriver han at Stord kommune må legge til rette for barnehageopptaket slik at tilflyttende småbarnsfamilier kan ta imot jobbtilbud i kommunen.

Han frykter at det fins mørketall på hjem- og tilflyttere som kommunen har gått glipp av. Det lokale næringsrådet oppgir at de har hørt om et par tilfeller som Hammerslands. Kommunedirektøren poengterer at det handler om kostnader, og at spørsmålet om mer løpende opptak hører hjemme på politisk nivå.

Holtålen på tilbudssiden

I Holtålen kommune, kom det i mars inn 18 søknader om barnehageplass fra høsten av. Og selv om åtte av dem ifølge barnehageloven ikke oppfyller retten til barnehageplass, har kommunestyret besluttet å tilby samtlige søkere plass. Det melder avisa Fjell-Ljom (krever innlogging).

Begge de aktuelle barnehagene har nok areal til å tilby barna plass, men den ene må det ekstra personalressurser til, i form av to barne- og ungdomsarbeidere fra januar til juli.

– Det blir en markant gjeng som trer inn i barnehagene i Holtålen neste år, og selv om store barnekull setter oss på enkelte prøver, er dette utelukkende en gladsak, og vi skal være glade for at pila peker i retning av flere barnefødsler, sa ordfører Arve Hitterdal fra Framtida Holtålen (FH) til lokalavisa.

Et enstemmig kommunestyre vedtok at barn som ikke har rett på plass barnehageåret 2022/2023 og som har søkt innen fristen og er bosatt eller skal bosette seg i kommunen, skal tilbys barnehageplass.

Samtidig bevilget de 600.000 kroner til ekstra personalressurser.

Kaller systemet håpløst

Vinkelner og førstegangsmor Maria Bruholt i Trondheim, har søkt i to omganger. Men fordi datteren er født på våren, har hun ikke krav på barnehageplass før i august neste år, skriver Nidaros (krever innlogging).

At begge foreldrene er ferdig med permisjonen og har gått ut i jobb lenge før den tid, hjelper ikke.

– Vi la inn søknad om tidlig opptak til midten av februar, og fikk avslag. Så la vi inn ny søknad for opptak i april, og fikk avslag på den også. Vi fikk beskjed om at det ikke var plass å få før ordinært opptak. Slik systemet er nå, er det mest gunstig å få barn i november. Systemet er håpløst. Jeg vil anbefale alle å time når de får barn, sier Bruholt til Nidaros.

Rett til plass i barnehage

  • Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august.
  • Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.
  • Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.
  • Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen.

Kilde: Barnehageloven § 16


Avisa peker på tall fra Nav, som har vist kraftig økning i bruk av ulønnet permisjon i Norge. Det er ikke noe alternativ for Bruholt:

– Hvorfor forventes det at foreldre skal ha mulighet til å ta ulønnet permisjon i flere måneder eller betale 10.000 kroner i måneden for dagmamma før barnet får plass i barnehagen, spør hun.

– Ikke veldig sexy

Av 2238 søknader om barnehageplass som kom inn til årets hovedopptak i Trondheim, er det 376 som har markert at de ønsker tidligere oppstart. Kun et fåtall får ønsket oppfylt, får Nidaros opplyst.

Endre Romøren i Sogn Avis konkluderer med at han bør lage den neste ungen sin rundt juletider.

I en kommentar tar han for seg paradokset som gjør seg gjeldende i Sogndal, og veldig mange andre steder i landet.

«Kjem ungen din til verda i august, september, oktober eller november, er det null problem. Barnehagen står open til å ta imot poden på eittårsdagen. Er den fødd på andre tidspunkt kan det bli utfordringar».

Uten å gå i for mange detaljer, røper han at egne barn ble skapt gjennom entusiasme, ikke via kalenderen. Men han mener ting bør være rettferdig, uavhengig av når på året den horisontale dansen ble fullbyrdet.

«Byråkratisk samleie er ikkje veldig sexy, men slik er det», konstaterer Romøren.

Powered by Labrador CMS