Gode og varme omsorgspersoner er helt grunnleggende i gode barnehager. Men hvordan finner man ut om de er til stede i barnehagen - og hva mer bør man se etter når man velger barnehage?
Gode og varme omsorgspersoner er helt grunnleggende i gode barnehager. Men hvordan finner man ut om de er til stede i barnehagen - og hva mer bør man se etter når man velger barnehage?

Hvilken barnehage skal man velge? Her er ekspertenes beste råd

– Barnehage er et utrolig viktig valg for barnas fremtid, sier Pia Paulsrud i Espira. Her er ekspertenes beste råd til foreldrene før fristen før hovedopptaket går ut mange steder 1. mars.

Publisert Sist oppdatert

– Jeg har i mange år håpet på at foreldrene innser betydningen av å velge riktig barnehage. Vi vil så gjerne at de tenker seg godt om, at de undersøker og er bevisste på hva de skal se etter. De fleste barn går i barnehagen i fem år - fem utrolig viktige år for barnas utvikling. Det er et svært viktig valg.

Det sier fag- og kvalitetsdirektør Pia Paulsrud i Espira, før hun legger til:

– Men så er det å ta det derfra og til å enkelt si hva foreldrene skal se etter...

Det nærmer seg årets viktigste dato for nybakte foreldre over hele landet. 1. mars er det frist for hovedopptak for barnehager mange steder. Det betyr at akkurat nå sonderer en lang rekke foreldre terrenget for å finne den aller beste barnehagen for sitt barn.

Les også: Her er tipsene - slik finner du riktig barnehage for ditt barn.

Gode og varme omsorgspersoner

Paulsrud har selv erfaring som både barnehagemamma, barnehagelærer og spesialpedagog. Her er hennes beste tips:

– Det aller viktigste er å være på jakt etter en barnehage som er god på trygghet og omsorg. De aller fleste som begynner i barnehage er ettåringer, og de trenger gode og varme omsorgspersoner.

Pia Paulsrud er fag- og kvalitetsdirektør i Espira - og har erfaring som både barnehagemamma, barnehagelærer og spesialpedagog.
Pia Paulsrud er fag- og kvalitetsdirektør i Espira - og har erfaring som både barnehagemamma, barnehagelærer og spesialpedagog.

– Men hvordan finner man ut det?

– Selv nå med koronarestriksjonene vil de fleste barnehager legge til rette for at man kan komme på besøk. Jeg tror nok de fleste foreldre allerede har noen tanker om hva de skal se etter, men: Hvis man har med barna, se etter hvordan de ansatte møter dem. Er de oppriktig interessert i barnet og familien? Vi snakker ofte om at alle barn skal føle seg spesielle. Se etter de voksne som ser ut som de er varme, gode og glade i barn - og som signaliserer at de gleder seg til å bli kjent med ditt barn.

Paulsrud legger til at det kan være en ide å se etter hvordan de voksne i barnehagen møter de andre barna, hvis man besøker barnehagen i åpningstiden.

– Er de nede på gulvet sammen med barna, svarer de barna ordentlig, er de interessert i hva barna uttrykker - og er de til stede med hele seg, ikke bare fysisk? Når man besøker en barnehage i åpningstiden er de ansatte på jobb, og det er ofte hektisk. Men det er også ofte da man kan se om de klarer å være gode og varme i samspill med barna.

Paulsrud sier det også kan være en idé å snike litt utenfor gjerdet når de små er ute. Tar man med barnet som skal begynne i barnehagen, kan det også være en anledning til å ufarliggjøre barnehagen, og heller bygge opp positive forventninger.

– I uteleken vil man kunne se om de voksne er tett på.

– Litt mer utradisjonelt

Mens det første rådet kanskje er åpenbart, mener Paulsrud hennes andre råd kanskje er mer utradisjonelt:

– En barnehage skal være mer enn et varmt fang, også for ettåringen. Små barn får ganske fort behov for nye impulser og aktiviteter. Det er viktig å sette seg inn i hva barnehagen kan tilby av spennende pedagogisk innhold. Hvis jeg var forelder til et barn som skulle begynt i barnehage nå, ville jeg spurt mer. Hva gjør egentlig barna om dagene? Hvilke turer drar de på? Det trenger ikke være snakk om store ekspedisjoner, men de må ha et bevisst forhold til at også små barn skal ha opplevelser, sier hun.

Samtidig mener hun dette er noe av det enkleste å spørre barnehagen om.

– Man ser ofte at voksne sitter sammen med barna, men at de ikke gjør så mye sammen. Det kan være et tegn på at barnehagen ikke er så god på å støtte barnets læringsprosesser. Forskning viser at de aller fleste norske barnehager er gode på omsorg, mens de ikke er like gode på læringsdimensjonen. Det er der man finner de store forskjellene. Man kan for eksempel spørre hva de tenker om å lese for barna - og hvordan de jobber hvis barna ikke vil bli lest for.

Det tredje tipset fra Paulsrud handler om mat:

– Se etter en barnehage med et godt mattilbud. Ikke bare fordi det er enklere for foreldrene, men også fordi når barna får servert variert mat, får de med seg gode vaner som varer hele livet. I barnehager der de får servert mye forskjellig, øker toleransen for ulik smak og tekstur, noe som er viktig for barnas utvikling - og en god investering. Alle foreldre ønsker seg jo barn som ikke er kresne.

Søke barnehageplass

Alle barn født før 1. desember har rett på barnehageplass året etter. Men, det vil være variasjoner på når retten til oppstart gjelder. De fleste som arrangerer hovedopptak har søknadsfrist i løpet av våren. 1. mars er en vanlig frist.

Regelverket for barnehageopptak kan endre seg, og det gjelder å følge litt med.

Her er noen viktige datoer for noen utvalgte byer i Norge:

Oslo

1. mars er søknadsfrist for barn med rett på plass fra august og september, samt de som allerede har plass og søker bytte.

15. august er søknadsfrist for barn med rett på plass i oktober og november.

Bergen

Et hovedopptak med søknadsfrist 1. mars.

Overflyttingsopptak for de som allerede har plass og står på venteliste for å bytte barnehage pågår i januar og frem til 10. februar.

Trondheim

Overflyttingsopptak med søknadsfrist 1. februar.

Hovedopptak med søknadsfrist 1. mars.

OBS! Alle søknader lagt inn i 2020 i Trondheim er slettet. Det må legges inn ny søknad innen 1. mars 2021.

Stavanger

Hovedopptak med søknadsfrist 1. mars.

Drammen

Hovedopptak med søknadsfrist 1. mars. Søk plass gjennom foreldreportalen Vigilo.

Tromsø

Overflyttingsopptak med søknadsfrist 1. februar.

Hovedopptak med søknadsfrist 1. mars.

Kilde: Foreldrerådgiveren

Landets beste private barnehage i 2020

Pia Katarina Halvorsen er daglig leder i Den Blå Appelsin Kanvas-barnehage, som ble kåret til «Årets barnehage» i PBL i 2020. Hun mener det er blitt flere kvalitetsbevisste foreldre med årene:

– Mens man tidligere var mer opptatt av i det hele tatt å få en barnehageplass, er man i dag mer opptatt av kvalitet. De siste årene opplever vi generelt at foreldrene har mange spørsmål.

– Hva er de er opptatt av?

– Mange spør om matservering og hvordan vi jobber rundt overgangen fra barnehage til skole. Det er også flere som spør om rutiner knyttet til soving og sovevakt, det er noe som er kommet de siste årene.

Her er Halvorsens tre beste råd til vordende barnehageforeldre:

– Det første rådet handler om de som jobber i barnehagen. Det er nøkkelen til god kvalitet. Det hjelper ikke med fancy lokaler eller flott utstyr hvis ikke de som jobber der er engasjerte, tilstedeværende, varme og med et brennende ønske om å skape gode barnehagehverdager for barna.

– Men hvordan finner man ut det?

– Jeg ville spurt etter blant annet sykefravær og hvordan turnoveren er blant de ansatte, hvordan arbeidsmiljøet er, og om hvordan samarbeidet fungerer på tvers av team og avdelinger.

Flere kilder til informasjon

I tillegg til jungeltelegrafen i nabolaget kan barnehagefakta.no være en god kilde til informasjon. Der finner man opplysninger om bemanning, kostpenger, leke- og oppholdsareal og de ansattes utdanning, samt informasjon om hvordan barnehagen scorer hos foreldrene. Den Blå Appelsin Kanvas-barnehage har over flere år hatt gode resultater på undersøkelsen, og et snitt på 4,9 av fem mulige i den siste undersøkelsen som ble publisert.

– Vi har jobbet for å levere god kvalitet over år, noe som også har gitt oss et godt rykte i lokalsamfunnet. Det bidrar igjen til stor pågang, sier Halvorsen.

Det andre rådet hun har til foreldrene, er å undersøke hva slags rutiner og policy barnehagen har for bruk av vikarer.

– Det vil oppstå både planlagt og ikke-planlagt fravær i barnehagen, og bruken av vikarer har ikke bare betydning for barnas dag i barnehagen, men også for slitasjen på de ansatte. Det finnes for eksempel barnehager som ikke har lov å sette inn vikar før etter at arbeidsgiverperioden har gått ut. Det er jeg veldig skeptisk til.

Også Halvorsen peker på at barnehagens innhold ut over barnas omsorgsbehov er viktig.

– Jeg hadde også spurt barnehagen hva de ønsker at barna skal sitte igjen med når de går ut av porten for aller siste gang. Hvilke verdier og mål har barnehagen? Hvordan omsetter de disse i praksis? Noen barnehager har tydelige profiler og det er lett å se hva de brenner for. Men det er lov å spørre alle barnehager hva de er opptatt av, og hva de tenker er det viktigste at barna sitter igjen med etter barnehagetiden.

Har skrevet om det viktige valget

Kari Pape er utdannet barnehagelærer og har hovedfag i barnehagepedagogikk. Etter 16 år som pedagogisk leder og styrer i egen barnehage i Oslo, la hun i 2004 ned barnehagen og satset for fullt som forfatter og foredragsholder. Siden har hun gitt ut 12 bøker med utspring i relasjonen mellom mennesker, mellom voksne og barn og mellom barn. I fjor høst begynte hun å jobbe som fagutvikler i Læringsverkstedet, samtidig som hun driver Foreldrekanalen.com og Barnehagekanalen, en abonnementsbasert tjeneste som har som mål å gi faglig input til både foreldre og barnehageansatte.

Der har hun blant annet skrevet mye nettopp om betydningen av å velge riktig barnehage.

– For mange år siden ble jeg kontaktet av en styrer, som var litt fortvilet; «hva skal jeg stille opp med, når foreldrene kommer og sier at nabobarnehagen tilbyr skjortevask og middagslaging til foreldre? Skal jeg overby, og si at vi tar julebaksten for foreldrene og stryker bunads-skjorter til enhver anledning?» Jeg sa den gang, som jeg sier nå: Du skal stille opp med det barnehager skal stille opp med; nemlig å gi hvert enkelt barn som går i barnehagen en god barndom, bestående av alt det vår kunnskap tilsier at barn trenger for å ha det godt. Jeg kan vanskelig se hva skjortevask kan gjøre for barnas trygghet, trivsel og utvikling!

Pape sier barnehagevalget neppe har blitt enklere siden den gang. Derfor er et av hennes beste råd å starte valget hjemme, med en grundig tankeprosess:

– Tenk først og fremst på hva som virkelig betyr noe for ditt barn: Hva tenker dere er det aller viktigste for at barnet skal ha det trygt og godt? Hva er det aller viktigste for at barnet skal utvikle seg godt sosialt? Hva tenker dere er det aller viktigste for at barnet skal utvikle troen på seg selv og andre? Hva er aller viktigst for at barnet skal utvikle nysgjerrighet og utforskertrang, og legge et godt grunnlag for livslang læring?

Svarene dere kommer fram til vil ha betydning for hvilken barnehage dere velger. Når dere kontakter barnehagene, bruker dere dette som utgangspunkt for samtalen, sier hun.

Nyttige observasjoner

Også Kari Pape mener det å observere barna i lek utendørs kan være en god kilde til informasjon - særlig nå, når koronarestriksjonene kan begrense muligheten til å besøke barnehagen.

– Hva skal man se etter når de voksne er ute sammen med barna?

– Hvordan fungerer leken på uteområdet? Er det en god tone barna imellom? Er de voksne aktivt til stede for barna eller er de opptatt av andre voksne? Er det en god atmosfære? Kjenner du at du har lyst til å «hoppe over gjerdet» og bli med? Er det et variert og spennende uteområde? Er det flere soner, som muliggjør variert lek?

Hun legger til at hvis det er mulig å komme på besøk inne i barnehagen, er det flere viktige ting man kan se etter, og som kan fortelle noe om hvorvidt dette er riktig barnehage:

– Det første handler om lek. Hvordan fungerer leken inne? Er barna delt i grupper? Er alle barna aktivt deltakende? Er det en god tone mellom barna og mellom barna og de voksne? Er barnehagen preget av en god atmosfære? Kjenner du at «her fikk jeg lyst til å være?» Er de voksne til stede for barna? Er de på gulvet? Ser du samspill mellom voksne og barn – eller opplever du det mer som overvåking/pass?

Det andre hun mener det kan være nyttig å se etter, er hvordan man som forelder opplever organiseringen:

– Er det en opplevelse av at det ligger en tanke og en plan bak det som skjer, eller virker det tilfeldig og kaotisk? Barnegruppa bør være organisert på en måte som gir minst mulig opplevelse av kaos – organisering er viktigere enn man kunne tro.

Det siste rådet fra Kari Pape er å forsikre seg om at barnet får tildelt en primærkontakt fra oppstart i barnehagen.

– Dette er en ansatt som barnet skal knytte den første kontakten med og som man kan spørre om alt man lurer på. Det er ikke nødvendigvis sånn at primærkontakten har svar på alle spørsmål, men vedkommende kan undersøke ting og eventuelt sende barn og foreldre videre i systemet ved behov.

Powered by Labrador CMS