Lilly er 13 måneder gammel. - Vi søkte i fjor, men da var det fullt i barnehagene, sier pappa Øyvind Sørensen.
Lilly er 13 måneder gammel. - Vi søkte i fjor, men da var det fullt i barnehagene, sier pappa Øyvind Sørensen.

Her er tipsene: Slik finner du riktig barnehage for ditt barn

Akkurat nå lider tusenvis av foreldre valgets kvaler: Hvordan skal de finne den riktige barnehagen for sine barn?

Publisert Sist oppdatert
  • Denne saken ble først publisert i 2018. Tipsene er dog ikke gått ut på dato - så vi presenterer saken på nytt til glede for nye lesere.

– Det er vårt første barn, så vi har ingen erfaring med barnehager. Vi leste på ulike mammagrupper og studerte nettsidene til barnehagene før vi tok en ringerunde og ba om å få komme på besøk, sier Luna Vatshaug.

Sammen med Cathrine Røsnes, Amalie Kolsing og Øyvind Sørensen har hun funnet veien til det åpne barnehagetilbudet ved Mørkved familiesenter i Bodø. To dager i uka møtes foreldre og deres håpefulle til lek og sosialisering med andre barn og voksne.

Her er det ingen som har barnehageplass. Men de fleste har allerede søkt for å få plass til høsten.

– Da vi dro på besøk til barnehagene, så vi på områdene ute og inne, om det så bra ut. Vi spurte om alt som har med måltider å gjøre, turer og sykefraværet blant de ansatte. Den barnehagen vi satte øverst på prioriteringslisten var den der de ansatte hadde lavest sykefravær. Det var også viktig for oss at når de setter inn vikar, så er det på avdelingen for de største barna, fortsetter Vatshaug.

Det nikker de andre foreldrene enige til.

– Stabilitet er viktig, slik at ungene slipper å forholde seg til nye voksne hele tiden, sier Amalie Kolsing.

Hun fikk barnehageplass til sønnen Emil da han var bare syv måneder gammel.

– Det takket vi nei til. Han var alt for liten, og jeg var ikke klar for å sende ham fra meg.

Nå håper hun på plass fra høsten av. Emil er blitt ett år gammel.

– Jeg har søkt om plass i samme barnehage som storesøsteren går i.

Kommunene har ansvaret

– Det er kommunene som har ansvar for barnehageopptaket, opplyser Julia Stelzer Pettersen hos Utdanningsdirektoratet.

Hver kommune skal ha en samordnet opptaksprosess for barnehager, men de bestemmer selv tidspunkt for opptaket.

– Tidligere var det slik at kommunene måtte tilby et hovedopptak i året, men den bestemmelsen er opphevet. Kommuner bestemmer selv om de ønsker å ha flere opptak eller løpende opptak gjennom året. Du kan søke både kommunale og private barnehager i kommunens opptak, sier Pettersen.

I Bodø kommune er fristen for hovedopptaket satt til 15. februar. I mange andre kommuner er fristen 1. mars.

– Sjekk kommunens hjemmeside for å finne ut hvordan du søker plass. Hver enkelt kommune bestemmer søknadsfrister, og hver enkelt barnehage bestemmer opptakskriterier, sier Pettersen.

Svar i mars

Foreldrene på Mørkved får svar på søknaden innen utgangen av mars. Per i dag står det 440 barn på søkerliste i kommunen, ifølge en sak i Avisa Nordland lørdag, mens Bodø Nu i dag skriver at det er 62 barn i kommunen som har behov for plass i barnehage akkurat nå, men ikke får.

– Da vi søkte inn vår eldste, fikk vi først plass i en barnehage som ligger lenger unna. Vi var på inntakssamtale, men søkte om overflytting. Da fikk vi plass der vi ønsket oss, sier Cathrine Røsnes.

Nå håper hun sønnen Henning på 10 måneder får plass i samme barnehage.

– Vi ser at hun eldste gleder seg til å gå i barnehagen, og at de ansatte har god oversikt over hvordan dagen hennes har vært. Det er viktig. De har et fint uteområde uten trafikk i nærheten, det er også bra, sier hun.

Nå krysser foreldrene fingrene for at de i det hele tatt får plass til høsten.

– Jeg begynner på jobb i neste uke. Samboeren jobber nattevakt, så når hun kommer fra jobb, drar jeg. Vi får uansett ikke barnehageplass før i august, så vi må bare få det til å fungere, sier Øyvind Sørensen, som er på Mørkved med datteren Lilly på 13 måneder.

De er ikke de eneste som har en kabal som må gå opp.

– Vi jobber begge hundre prosent, og møtes i døra. Vi har heldigvis fleksible jobber, men det er tøft likevel. Jeg har ofte gått på jobb som en zombie fordi jeg har vært så trøtt, sier Kolsing.

Gode råd til foreldrene

Leder i FUB - Foreldreutvalget for barnehager, Marie Skinstad-Jansen, har noen gode tips til foreldre som skal søke om barnehageplass.

– Det er lurt å ta kontakt med de barnehagene du tror kan passe, og be om å få komme innom. Det er noe med å se hvordan det er på uteområdet, hvordan det ser ut inne, og å få en følelse av hvordan det er å være barn i barnehagen. Det å se samspillet mellom barna og de voksne, sier hun.

FUB-lederen peker også på betydningen av at tilvenningsperioden skjer på barnas premisser.

– Det er også noe jeg ville ha spurt om.

Blant barnehagene er det mange ulike kategorier. Skinstad-Jansen sier mange velger barnehage ut fra interesse.

Marie Skinstad-Jansen var leder i FUB fram til utgangen av 2019.
Marie Skinstad-Jansen var leder i FUB fram til utgangen av 2019.

– Noen er opptatt av en spesiell profil, som gårdsbarnehage, naturbarnehage eller idrettsbarnehage, mens andre er mer opptatt av å ha plass i nærmiljøet. Mange ønsker at barna skal bli kjent med ungene de skal gå på skole med seinere. Det er også greit at barnehagen har et tilbud som er i tråd med behovet til foreldrene, blant annet når det kommer til åpningstider. Men felles for de fleste er at de er opptatt av de voksne i barnehagen.

– Hvor lett er det å bytte barnehage hvis man ikke får plass der man ønsker, eller finner ut at barna ikke trives der de har fått plass?

– Det er veldig ulikt fra kommune til kommune. Noen steder kan det være vanskelig, siden det ikke er ledig plass i andre barnehager. Da må man søke overføring. Men jeg tenker at det meste kan løses om man har en god dialog. Hvis man ser under tilvenningen at noe ikke fungerer, er det viktig at man snakker med de ansatte om hvordan man opplever det, og spørre om det er mulig å gjøre noe annerledes, sier hun.

Prisen kan variere

Det finnes makspris for foreldrebetaling, den er fastsatt av Stortinget. Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private.

Kommunene kan likevel velge å tilby foreldre en lavere pris enn maksprisen.

Det er også andre faktorer som gjør at den samlete kostnaden varierer.

– Kostpengene kan variere veldig. Mange kommuner har lagt seg på en pris på 300 kroner i måneden, mens enkelte private barnehager tar opp til 800 kroner i måneden. Det er noe som ekskluderer noen, sier Skinstad-Jansen.

Det hender også at barnehager tar ekstra betalt for turer eller andre aktiviteter.

– Det er noe man må ha en dialog med foreldrene på. Det er ikke lett å være den forelderen som sier at «den hundrelappen har ikke jeg råd til». Barnehagene bør bestrebe seg på at det ikke skal koste ekstra, sier hun, og legger til at dette er noe man bør ta med på spørsmålslista når man sonderer terrenget for barnehageplass.

Det samme gjelder bemanningen.

– Det er noe man bør spørre styrer om: Både hvordan bemanningen er, og hvor mange pedagoger som jobber i barnehagen. For mange vil det også være vesentlig å spørre hvor store grupper barna er delt inn i, sier hun.

barnehagefakta.no finner du tall som barnehagene selv har rapportert inn om blant annet hvor mange barn det er per ansatt, hvor stor andel av de ansatte som har barnehagelærerutdanning og resultater fra den nasjonale foreldreundersøkelsen.

Viktig om å søke barnehageplass

* Søknadsprosessen er i all hovedsak elektronisk over hele landet.

* Det ikke finnes noen minstealder for å søke barnehageplass, men du har ikke rett på barnehageplass før barnet fyller ett år. Barn som fyller ett år før august har rett til å få plass i barnehage fra august. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har rett til å få plass innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.

* Dersom du har rett til barnehageplass for barnet ditt, og søker innenfor fristen som kommunen fastsetter, har du rett til å få en plass i kommunen, men ikke i en bestemt barnehage. Søkere som ikke får sitt første ønske oppfylt, har rett til å bli satt på søkerliste til denne barnehagen. Søkere som verken får første eller andre ønske oppfylt, kan be kommunen begrunne hvorfor barnet ikke har fått ønsket barnehageplass.

(Kilde: Utdanningsdirektoratet)

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS