Eksempel på retningslinjer:

Publisert Sist oppdatert

1. Tenk før du «beveger» deg på internett

Glem aldri at du på internett er en synlig representant for barnehagen. Husk at alt du gjør er offentlig og blir overvåket – på internett er ingenting privat. Vit at du logges som besøkende og setter spor på alle nettsider du besøker. 

2. Vurder nøye hva du sender fra deg av informasjon

Ikke leg ut noen som helst informasjon om barnehagen, barn eller våre foreldre på internett som du ikke er sikker på kan offentliggjøres. Ikke send ID, passord, systeminfo eller annen gradert informasjon over internett. Vær tilbakeholden med å spre informasjon som identifiserer deg, som navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer og annet. Vit at alt du skriver per e-post kan sendes videre til hvem som helst, når som helst. Legg ikke ut bilder av barn der foreldrene har reservert seg fra dette. 

3. Ikke installer egen programvare

Installering av programvare som er hentet fra internett eller annen programvare som ikke er kjøpt med eget lisensnummer tillates ikke uten spesiell tillatelse fra IKT-ansvarlig/styrer. 

4. Ikke åpne vedlegg fra ukjente

Ikke dobbeltklikk eller åpne vedlegg til e-post uten at du kjenner avsender og formål. Dette vil kunne starte virusprogrammer som kan skade datamaskinen. Dette fordi anti-virusprogrammene som brukes aldri er helt oppdatert til å bekjempe de aller nyeste virusene. Informer styrer straks styrer dersom du mottar mistenkelig e-post som du tror kan inneholde virus. 

5. Ikke kopier informasjon uten å sjekke opphavsrett

Eksemplarframstilling av informasjon og filer fra internett kan være beskyttet av lover om åndsverk og kan ikke uten videre brukes i andre dokumenter. Åndsverkloven er ikke avgrenset til tradisjonelle utrykksformer som bøker og musikkverk, men omfatter også bilder, dataprogrammer og databaser. 

6. Det er kun pauser som skal benyttes til surfing av privat karakter

Surfing av privat karakter eller deltakelse i nettsamfunn skal kun forekomme i pauser. Brudd på dette vil føre til skriftlig advarsel og eventuelt oppsigelse. 

7. Bruk tiden på internett til nyttige og jobbrelaterte formål

Internett skal hovedsakelig benyttes til jobbformål. Ikke delta i kjedebrev. Ikke besøk sider med informasjon eller last ned informasjon som er på grensen av eller i konflikt med norsk lov slik som pornografi, vold og lignende. Dette vi kunne føre til oppsigelse. 

8. Sett deg inn i og følg relevante bestemmelser

Internett er et verdensomspennende datanettverk hvor informasjon lagres, sendes og mottas og hvor du profilerer barnehagen. Dette innebærer at du må kjenne og etterleve flere regler som kan komme til anvendelse. 

9. Brudd på retningslinjene kan gi konsekvenser for deg

Brudd på reglene kan etter særskilt vurdering i forhold til barnehagens «Slik opptrer vi»-dokument, også gi grunnlag for andre sanksjoner. 

Generelt om bruk av mobiltelefon:

Arbeidstaker er forpliktet til å utvise lojalitet ved sin bruk av mobiltelefon på arbeidsstedet. Målet er å oppnå minimal bruk av mobiltelefon i arbeidstiden. 

Kjøreregler for mobiltelefonbruk:

1. Mobiltelefon skal i hovedsak benyttes når arbeidstaker avvikler pause.

2. Arbeidstaker kan etter nærmere avtale med styrer disponere mobiltelefon i arbeidstiden.

3. Arbeidstaker kan benytte seg av barnehagens fasttelefon dersom det er behov for dette.

Retningslinjene er utarbeidet av Barnehagenett.

Powered by Labrador CMS