Byråd Tone Tellevik Dahl (Ap) sier at tilsynene med private barnehager vil fortsette selv om også det siste av de fire vedtakene om å kreve tilskudd tilbakebetalt er opphevet.
Byråd Tone Tellevik Dahl (Ap) sier at tilsynene med private barnehager vil fortsette selv om også det siste av de fire vedtakene om å kreve tilskudd tilbakebetalt er opphevet.

Gjorde fire vedtak om tilbakebetaling – nå er alle fire opphevet

De krevde to millioner kroner, men står tilbake med null. – Opphevelsen av vedtakene viser at regelverket er uklart, sier byråd Tone Tellevik Dahl (Ap). Hun står fast på at Oslo kommune har tilstrekkelig kompetanse til å føre tilsyn med private barnehager.

Publisert Sist oppdatert

Oslo kommune foretok i fjor tilsyn i seks private barnehager etter mistanke om brudd på de økonomiske bestemmelsene i barnehageloven. To av sakene ble avsluttet etter at det ikke ble funnet noe lovbrudd.

Sist høst og vinter resulterte tilsynene i at Oslo kommune krevde cirka to millioner kroner tilbakebetalt fra fire private barnehager som kommunen mente ikke drev i henhold til barnehageloven.

– Har tolket barnehageloven feil

Før sommeren i år opphevet Fylkesmannen to av vedtakene, som gjaldt krav på henholdsvis 275.000 kroner og 1,2 millioner kroner. Fylkesmannen slo i begge sakene fast at Oslo kommune har tolket barnehageloven feil.

På bakgrunn av Fylkesmannens tolkning av loven, valgte kommunen selv i juni i år å oppheve det tredje av kravene, som lød på drøyt 50.000 kroner.

Fikk korrigert regnskap

Nå er også det fjerde kravet opphevet. En barnehage i Bydel Ullern betalte 431.192 kroner tilbake etter at kommunen påpekte manglende dokumentasjon på at alle kostnader i regnskapet var knyttet til godkjent barnehagedrift.

Etter at PBL (Private barnehagers landsforbund) har levert et korrigert regnskap, har bydelen nå bestemt seg for å betale tilbake hele beløpet pluss avsavnsrente på to prosent.

– Viser at regelverket er uklart

Byråd for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl (Ap), skriver i en e-post til barnehage.no at et tilsyn med at offentlige midler og foreldrebetaling kommer barna til gode er avgjørende for folks tillit til private barnehager. Men hun mener lovverket i dag er for uklart.

– Hva er byrådens kommentar til at samtlige fire vedtak om tilbakebetaling av tilskudd er opphevet – enten av Fylkesmannen eller av kommunen selv?

– Som kommune er vi pålagt å føre tilsyn med om offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna til gode. Det er grunn til å minne om at det har vært lite praksis med slike tilsyn til nå. Arbeidet som Oslo kommune nå gjør må derfor forstås som nybrottsarbeid. Opphevelsen av vedtakene viser at regelverket er uklart, slik jeg har understreket mange ganger tidligere. Oslo kommune bidrar gjennom vårt arbeid til å klargjøre hvordan det som har vært et sovende regelverk faktisk kan forstås og praktiseres. Det er avgjørende for folks tillit til private barnehager at kommunene kontrollerer om tilskudd og foreldrebetaling brukes i tråd med regelverket.

– Har kompetanse

– Oslo kommune burde være den kommunen i landet som har best kompetanse på å tolke lovverket og veilede private barnehager. Er disse sakene samlet en indikasjon på at tilsynet av private barnehager bør flyttes til en annen instans enn kommunene?

– Oslo kommune har etter mitt syn tilstrekkelig kompetanse til å føre et effektivt tilsyn med de private barnehagene. Utfallet av disse tilsynssakene endrer ikke det. Når også Fylkesmannen i Oslo og Akershus må be om bistand fra Utdanningsdirektoratet til å tolke barnehageloven § 14a første ledd bokstav a, er det en klar indikasjon på at det er regelverket som er uklart. Derfor oppfordrer jeg enda en gang kunnskapsministeren til å se på regelverket på nytt.

– Hvordan vil utfallet i disse sakene påvirke det videre arbeidet med tilsyn i barnehagesektoren?

– Vi vil fortsette å jobbe for å sikre at offentlige midler og foreldrebetaling kommer barna til gode. Det er avgjørende for folks tillit til private barnehager. Tilsynsvirksomheten er videreført, og vi har flere pågående saker nå hvor vi drar nytte av tidligere tilsyn og tilbakemeldinger fra Fylkesmannen, skriver Tone Tellevik Dahl.

– Ønske om et annet regelverk

Administrerende direktør Arild M. Olsen i PBL kjøper ikke forklaringen om at det er regelverket det er noe feil med.

– Vi har et regelverk som ivaretar både barna og samfunnet på en god måte. Jeg opplever det mer som at det fra Oslo kommunes side er et ønske om et annet regelverk, enn at regelverket er uklart, sier Olsen.

– Vil samarbeide

Han gir uttrykk for at han håper at Oslo kommune etter disse tilsynssakene vil bevege seg inn på et spor for samarbeid slik at privat og offentlig sektor sammen kan skape høyere kvalitet til beste for barna.

– Vi forventer at de som måtte begå ekte ulovligheter blir fulgt opp, men at vi ellers kan konsentrere oss om å jobbe for barns beste. PBL er klar til å samarbeide med Oslo, og det opplever jeg at også medlemsbarnehagene våre er, sier Arild M. Olsen, som kommenterer fire opphevede vedtak av fire mulige i Oslo slik:

– Jeg har forståelse for at statsråden nå vil se på om tilsynet bør overtas av andre enn kommunene.

 Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

 

Powered by Labrador CMS