Som nyopprettet AS får ikke barnehagen lån. Og soknet får ikke garantere, forklarer styreleder Bjarne Neerland, her sammen med styrer Bente E Meier.
Som nyopprettet AS får ikke barnehagen lån. Og soknet får ikke garantere, forklarer styreleder Bjarne Neerland, her sammen med styrer Bente E Meier.

Full stopp for nybygg av barnehager

I Oslo har Nordstrand menighet planlagt barnehage i seks år. På Osterøy sto tomt klar, og kommunestyrevedtak var gjort. Det samme var tilfelle i Vennesla. Nå er det bom stopp for alle.

Publisert Sist oppdatert

Trygge Barnehager valgt å trekke seg fra en planlagt barnehagebygging på Osterøy. Læringsverkstedet har lagt planene om en ny stor barnehage i Vennesla på is. Og den nye barnehagen til Nordstrand menighet, får ikke lån i banken. Det kunne man lese i tre ulike norske aviser sist uke.

Årsak og fellesnevner: Nye og strengere regler for private barnehager.

Banken sier nei

– Banken vil kun akseptere å gi lån til soknet. Det betyr at saken nå er kommet helt på spissen. Hvis ikke soknet kan eie barnehagebygget, får vi ikke noe nytt bygg. Dette skjer som en «utilsiktet» konsekvens av endring i barnehageloven, sier Bjarne Neerland til Vårt Land (krever innlogging).

Han er styreleder i Nordstrand kirkes barnehage og leder i byggekomiteen for en barnehage som skal koste rundt 25 millioner kroner.

Fra 1. januar av krever den endrede barnehageloven at alle private barnehager skal være egne rettssubjekt. Da oppstår det problem fordi lovgivningen samtidig ikke tillater at et sokn i Den norske kirke kan garantere for andre rettssubjekt.

Sokn kan heller ikke finansiere bygging av et nytt barnehagebygg og leie ut til barnehagen som de selv eier. For da får de ikke momskompensasjon. Sokn som bygger barnehage, får i dag kun momskompensasjon dersom barnehagen ikke skilles ut som eget rettssubjekt.

Møtte KD-ledelsen

KA Arbeidsgiverorganisasjon for Kirkelige virksomheter er blant flere som har advart mot konsekvensene av lovendringene som ble vedtatt rett før sommeren.

Vårt Land skriver at KA sist mandag var på innspillsmøte i Kunnskapsdepartementet (KD) mellom politisk ledelse og en lang rekke arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner. Der skal det ha blitt gitt uttrykk for at regjeringen forstår at mange ikke vil rekke å tilpasse seg kravet om selvstendig rettssubjekt. Uten at det ble gitt tydelig signal om utsatt frist eller varig unntak fra kravet, slik KA ønsker.

– Barnehagen ligger på kirketomten. Vi har jobbet i seks år med å få regulert tomten til barnehageformål. Det har vært bred politisk oppslutning om reguleringen. Så dette er en barnehage som ligger inne i Oslo kommunes planer for å dekke behovene. Bydelen venter på at vi får bygd nytt bygg der alle de 44 barna kan samles, sier Neerland til Vårt Land, og legger til at de allerede har brukt cirka 1,5 millioner kroner på arkitekter og fagkonsulenter.

Skroter barnehageprosjekt

Også den planlagte nye barnehagen på Valestrand i Osterøy, lå inne i kommunens planer. I oktober gikk nemlig de folkevalgte i Osterøy kommune inn for å legge ned en kommunal barnehage og la en privat aktør bygge nytt her, skriver Bygdanytt (krever innlogging).

– Vi har blitt lovet et nytt bygg på Valestrand i årevis. Nå vil vi være villige til å la den private aktøren Trygge Barnehager bygge et nytt bygg på Valestrand, sa Rita Tveiten (Ap) fra talerstolen i kommunestyret da saken var til behandling.

Alt ifølge Bygdanytt, som også skriver at Tveiten i prinsippet er skeptisk til at private aktører bygger barnehager. Lokalpolitikeren siteres likevel videre på følgende:

– I stedet for å bygge ut Hauge barnehage kan vi benytte våre investeringsmidler andre steder i kommunen. Vi har en aldrende befolkning, og kommunen må gjøre viktige investeringer for å sikre gode tjenester til eldre.

– Vil bli umulig å finansiere

Pragmatisk orienterte kommunepolitikere til tross: Nå har Trygge Barnehager – som siden 1987 har bygd nærmere 400 barnehager over hele Norge – bestemt seg for å skrote prosjektet.

Grunnen er todelt, forteller seniorrådgiver Karl-Johan Bruun-Olsen til lokalavisen.

Osterøy kommune har uttrykt at det på nåværende tidspunkt ikke er behov for en ny fireavdelingsbarnehage på Valestrand fordi befolkningsveksten ikke er stor nok. Men for å få det til å gå rundt økonomisk, bør barnehagen være minst så stor.

I tillegg oppgis flere lovendringer som endrer rammene for private barnehagedrivere, samt videre varslede innstramminger i forbindelse med statsbudsjettet, som årsak til beslutningen.

– Om det verbale til statsbudsjettet blir vedtatt, vil det være umulig å få finansiert nye, private barnehager på grunn av mulighet til å tidsavgrense tilskudd, sier Bruun-Olsen hos Trygge Barnehager til Bygdanytt.

Planer lagt på is i Vennesla

Eksemplene på stans for byggeprosjekter er flere. I 2021 ga kommunestyret i Vennesla grønt lys til at Læringsverkstedet kunne etablere en ny barnehage i Holtet sammen med Norkirken. Tanken var å slå sammen fra Hompetitten, Erkleiv og Søndagsbakken barnehager til én enhet lokalisert i nye Søndagsbakken barnehage, skriver Vennesla Tidende (krever innlogging).

Prislapp har tidligere vært beregnet 35 millioner kroner, og i vedtaket fra kommunestyret er det gitt rom for at barnehagen kan ha opptil 72 barn.

Nå opplyser landets største barnehagekjede at planene er lagt på is inntil videre.

– Rammevilkårene er endret av ny regjering. På grunn av de endrede økonomiske rammebetingelsene knyttet til nybygg, tar vi dessverre ikke på oss nye byggeprosjekter nå, skriver daglig leder i Læringsverkstedet, Trude Sydtangen, i en e-post til lokalavisen.

Hun skriver også at hun håper situasjonen kan endre seg på sikt, og at alternativet til å bygge nytt kan bli å finne eksisterende bygg som kan leies og tilpasses.

Powered by Labrador CMS