Universitetet i Oslo.
Universitetet i Oslo.

Minst fornøyd med barnehagelærerstudentene

De som underviser studenter ved kjemi-, politi-, biologi-, fysikk- og barnehagelærer-utdanningene er minst fornøyd med studentene sine, viser en fersk undersøkelse. Barnehagelærerstudentene er også de med aller dårligst forkunnskaper.

Publisert

De fleste norske undervisere sier seg fornøyde med kvaliteten på studieprogrammet de underviser i, men det er stor variasjon i studentenes forkunnskaper og engasjement på de ulike studiene, viser tall fra NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).

De har i flere år målt hvor fornøyde studentene er med sine studier, og står bak Studiebarometeret. Nå har de også gjort en måling på hvor fornøyd underviserne er med studentene sine, skriver Uniforum, nettavisen for Universitetet i Oslo.

Les hele undersøkelsen her.

Barnehagelærerstudenter nederst

Undersøkelsen viser at norske undervisere stort sett er fornøyde med kvaliteten på studieprogrammet de underviser i. Bare sju prosent av de svarende oppgir at de i liten eller svært liten grad er tilfreds med kvaliteten på studieprogrammet.

Yrkesfaglærerne figurerer på toppen av listen, som de aller mest tilfredse. Nederst på denne listen finner vi undervisere innen kjemi-, politi-, biologi-, fysikk- og barnehagelærer-utdanning.

Kjemi- og biologi-undervisere er også blant de som hyppigst mener at «i dette emnet mangler en stor andel av studentene tilstrekkelige forkunnskaper». Innen medisin, odontologi, farmasi, rettsvitenskap og arkitektur er underviserne mest fornøyd med studentenes forkunnskaper, mens barnehagelærer-underviserne er i den helt andre enden av lista.

Undersøkelsen ble lagt fram og diskutert av blant andre kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og NOKUT-direktør Terje Mørland under en forkost i NOKUT-regi onsdag.

Viktige forkunnskaper

Nettopp mangelen på forkunnskaper ble det viktigste temaet i diskusjonen, ifølge Uniforum.

– Det gjør det krevende å gi god undervisning, og krevende å sørge for at sluttkompetansen er på det høye nivået som vi vil at den skal være. Hvis forkunnskapene er under det helt nødvendige nivået, så går det ikke å løfte dem til det høye nivået samfunnet forventer, sa Mørland til nettstedet.

Noe Røe Isaksen sa seg enig i.

– Resonnementet om at vi skal løfte studentene gjennom studiet, ikke være så opptatt av hva de kommer inn med, lever fremdeles i beste velgående. Det er feil. Vi skal løfte studentene gjennom studiet, men selvfølgelig har studentenes forutsetninger mye å si for kvaliteten på opplæringen, sa kunnskapsministeren.

 

 

Powered by Labrador CMS