Torbjørn Røe Isaksen setter ned et ekspertutvalg som skal bidra til å løfte barnehagelærerprofesjonen.
Torbjørn Røe Isaksen setter ned et ekspertutvalg som skal bidra til å løfte barnehagelærerprofesjonen.

Setter ned ekspertutvalg – målet er å løfte rollen som barnehagelærer

– Det vil ikke nødvendigvis føre til en vesentlig endring i hvordan arbeidet som barnehagelærer utøves. Men det kan sette i gang en god og viktig prosess som involverer alle som er opptatt av barnehagelærerens rolle i barnehagen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen skal sette ned en ekspertgruppe som skal se på barnehagelærerrollen.

Gruppa skal ledes av professor Kjetil Børhaug ved Universitetet i Bergen. Arbeidet skal resultere i en rapport som skal leveres til Kunnskapsdepartementet innen 1. desember neste år.

Gjorde det samme for lærere

–  Vi hadde i fjor en ekspertgruppe om lærerrollen som så på oppdraget med å bygge en sterk profesjon i skolen. Da handlet det ikke bare om de politiske rammebetingelsene, men også hvordan profesjonen selv og organisasjonene kan drive profesjonsbygging. Dette arbeidet ble avsluttet i august i fjor. Det ble godt tatt imot både av KS og Utdanningsforbundet. Nå gjør vi det samme i barnehagen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til barnehage.no.

Han forklarer:

– Vi har fått en ny rammeplan med høye forventninger til hva barnehagelærerne skal gjøre, og da vil det være spenninger mellom profesjonen, politikerne og samfunnet rundt som må drøftes uten at jeg forventer at vi får en fasit med to streker under.

Nøkkelen til god barnehage

Statsråden sier at barnehagelæreren er nøkkelen til en god barnehage. En god barnehagelærer vet hva som skal til for at barn trives og utvikler seg. De veileder og sørger for at barnehageloven og rammeplanen oppfylles.

– Hva forventer du av arbeidet?

– Jeg forventer at det skal komme ut en god og grundig rapport som tar diskusjonen om barnehagene et steg videre. En rapport som ikke ender i én av skyttergravene, men som danner grunnlag for utvikling, sier Isaksen.

Skal beskrive og gi råd

Han påpeker at gruppa skal ha en åpen prosess, og der også partene i arbeidslivet og folk som er tett på hverdagen i barnehagene skal gi innspill til arbeidet. Ekspertgruppa vil få et mandat for arbeidet, men vil få stor grad av frihet innenfor de rammene som er lagt.

Ekspertgruppa får i mandat å beskrive, tydeliggjøre og analysere hvordan barnehagelærerrollen utøves, både i det pedagogiske arbeidet med barna, og i ledelse og veiledning av de andre ansatte i barnehagen. Gruppa skal også gi råd om hvordan profesjonen og utdanning kan videreutvikles for å sikre høy kvalitet i framtidens barnehager.

Gruppa skal skaffe et kunnskapsgrunnlag som øker forståelsen for barnehagelærerens rolle og profesjonsfellesskap. Også styrerens rolle og betydning for det pedagogiske arbeidet vil bli vurdert.

Fra kvantitet til kvalitet

Kunnskapsministeren mener det hittil har vært lite offentlig oppmerksomhet rundt barnehagelærernes rolle.

– Hvorfor er det blitt sånn?

– Det er vanskelig å si. Men det kan ha å gjøre med at oppmerksomheten i barnehagesektoren først gikk på å få flere barnehageplasser og retten til plass, mens i den senere tid er det en diskusjon om hvor mange barnehagelærere vi bør ha og kvaliteten i barnehagen. Da er det etter hvert blitt naturlig å diskutere barnehagelærerens rolle, sier Torbjørn Røe Isaksen til barnehage.no.

Føler seg alene

– Slik du kjenner det, hvilke er barnehagelærernes største utfordringer i dag?

– Det vi vet er at mange føler seg ganske alene. At de ofte kan savne noen å ha faglige diskusjoner med. Så vil jeg hevde at skolelærerne har en lengre profesjonshistorie og i offentligheten en klarere profesjonsidentitet. Altså sett utenfra. Så er det også sånn at vi er avhengig av gode eiere og gode barnehagelærere for å få gode barnehager. Det er viktig å få godt samspill mellom dem uten at den ene overtrumfer den andre, sier Torbjørn Røe Isaksen.

– Er det siste et stort problem i dag?

– Nei, det oppleves ikke som noe stort problem. Men vi har høye ambisjoner for hva en barnehage skal være, og da må vi se på alt som kan bli bedre.

Dette er bare starten

Torbjørn Røe Isaksen sier at arbeidet til ekspertgruppa ikke nødvendigvis vil føre til en vesentlig endring i hvordan arbeidet som barnehagelærer utøves, men at det kan sette i gang en viktig prosess:

– Vi håper at dette kan bli et startpunkt for videre arbeid som strekker seg over veldig mye lengre tid enn 1. desember 2018. Dette vil bli et arbeid som ikke bare forteller noe om hva jeg som statsråd kan gjøre, men også hva profesjonen selv kan gjøre.

Utdanningsforbundet fornøyd

Utdanningsforbundets leder Steffen Handal stiller seg svært positiv til kunnskapsministerens initiativ.

– I 1935 ble den første barnehagelæreren utdannet i Norge. I 1985 kom den første masteren.  Nå er vi der at vi har fått en ny rammeplan og en ny sammensetning av personalet i barnehagene. Da er det på tide å gjøre opp status for barnehagelærerrollene. Så jeg synes dette er svært positivt og noe som kommer på riktig tidspunkt, sier Steffen Handal til barnehage.no.

Han håper at ekspertutvalget vil komme med noen anbefalinger som kan bygge barnehagelærerrollen videre. Og han peker på at ulike typer barnehagelærere trenger ulike typer utvikling. Handal mener dessuten det blir spennende å se ekspertgruppas arbeid i sammenheng med Følgegruppa for barnehagelærerutdanning (FølgeBLU) som legger fram sitt arbeid nå til høsten.

– Da får vi forhåpentligvis også noen svar på, i et lærerutdanningsperspektiv, hvilke barnehagelærere trenger vi i framtiden, og hvordan kan utdanningsinstitusjonene utvikle dem? sier Steffen Handal.

  • Professor Kjetil Børhaug skal lede ekspertgruppa. Resten av gruppas sammensetning blir klar i august.

 Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS