Dina von Heimburg er er PhD-stipendiat ved Nord universitet, rådgiver i Levanger kommune og universitetslektor ved NTNU.
Dina von Heimburg er er PhD-stipendiat ved Nord universitet, rådgiver i Levanger kommune og universitetslektor ved NTNU.

Barnehagedagen 2022: – Voksne har ansvar for at alle barn føler seg inkludert i et fellesskap

I Dina von Heimburgs doktorgradsprosjekt har ansatte, forskere og foreldre utforsket nye måter å samarbeide på for å skape fellesskap og tilhørighet, både i og utenfor barnehagen.

Publisert Sist oppdatert

Vennskap er tema for Barnehagedagen 2022. Dagen markeres tirsdag 15. mars under slagordet «du og jeg».

– Håpet er at så mange barnehager som mulig løfter frem temaet vennskap og markerer dagen på sitt eget vis, sier leder i Foreldreutvalget for barnehager (FUB), Einar Olav Larsen.

Det er FUB, Fagforbundet og Utdanningsforbundet som står bak Barnehagedagen. Dagen før dagen inviterer de tre aktørene til et digitalt seminar for barnehageansatte, foreldre og andre interesserte i barnehagesektoren.

Her vil blant andre doktorgradsstipendiat Dina von Heimburg ved Nord universitet, førsteamanuensis Ellen Os ved OsloMet og pedagogisk leder Sondre Bjaberg i Årvollskogen barnehage dele forskningsfunn og sine tanker om vennskap i barnehagen.

En møteplass

– Det å kunne møtes, ha det artig sammen, oppleve ting og lære sammen, er viktig for både barn og voksne for å kunne leve gode liv, sier Dina von Heimburg til barnehage.no.

Under seminaret vil hun dele erfaringer fra doktorgradsprosjektet «Det trengs en hel landsby» som ble gjennomført i Levanger kommune.

Her jobbet barnehageansatte sammen med foreldre, forskere, lokalsamfunn, representanter på tvers av sektorer og nivå i kommunen, og politikere på tvers av partier. Sammen utforsket de barnehagen som et «fellesskapspalass», der de prøvde ut nye måter å jobbe sammen på gjennom samskaping og aksjonsforskning.

– Vi utforsket barnehagene som en møteplass i lokalsamfunnet, der voksne samarbeider for barnas og familienes beste både i og utenfor barnehagen, forteller hun.

von Heimburg peker på at det er få steder i samfunnet hvor man møter et så stort mangfold som i barnehagen. Her er det ofte et mangfold av kulturer, etnisiteter, sosioøkonomisk status, legning og funksjonsevne. Dette skaper et godt utgangspunkt for å bygge bro mellom barn, foreldre og lokalsamfunnet rundt, og styrke det sosiale limet i samfunnet, mener hun:

– For å klare å skape et samfunn bygget på tillit, respekt og solidaritet – verdier som er viktige for at et fellesskap skal fungere – så trenger vi mennesker å bli utsatt for forskjellighet. Nettopp for å kunne lære oss å bry oss om hverandre som et fellesskap, og ta et relasjonelt ansvar for hverandre.

Redefinerte foreldremøtene

Tre barnehager i Levanger kommune har deltatt i prosjektet.

– Vi har eksperimentert med nye måter å jobbe på sammen med de ansatte og foreldrene. Vi redefinerte for eksempel hva et foreldremøte skulle være. De gikk fra å være typiske informasjonsmøter til å bli foreldredrevne møter. Møter som handlet om å bygge foreldrefelleskap til det beste for alle barna og familiene, forteller von Heimburg.

– Vi eksperimenterte i tillegg med å bruke barnehagen som en arena for å snakke om viktige samfunnsverdier, som igjen ble løftet inn i samfunnsplanleggingen i kommunen. Foreldrenes stemme, i kombinasjon med ansatte i barnehagen og aktører på tvers av sektorer som bidro i prosjektet, var med på å løfte inkludering og livskvalitet for alle opp på agendaen.

von Heimburg forteller at det også ble det lagt til rette for at foreldre og barn kunne bruke barnehagen mer aktivt utenfor åpningstiden.

– Når barnehagen var stengt kunne foreldrene invitere til grilling, akedager eller byttekvelder. Det ble en møteplass der man delte på felles goder.

– Prosjektet førte til økt bevissthet rundt hva slags aktiviteter man la til rette for og rundt det å bygge fellesskap gjennom aktiviteter som ikke koster noe, sier hun.

Om Barnehagedagen:

Barnehagedagen har blitt markert siden 2005.

Målet er å synliggjøre hva barna får oppleve, erfare og lære i barnehagen.

Det er representanter fra FUB, Fagforbundet og Utdanningsforbundet som bestemmer temaet for Barnehagedagen.

Årets barnehagedag markeres tirsdag 15. mars under slagordet «du og jeg». Dagen før arrangeres et digitalt kveldsseminar om temaet vennskap.

Delte informasjon

I løpet av prosjektet ble nye spørsmål tatt inn i foreldresamtalene. Familiene fikk blant annet spørsmål om hva de likte å gjøre på fritiden og om de hadde oversikt over hva som skjedde i lokalsamfunnet.

– En del foreldre svarte at de ikke var klar over mange av tilbudene som fantes. Mange visste heller ikke hvor de kunne finne relevant informasjon. Som følge av dette begynte barnehagene aktivt å formidle aktiviteter som var gratis å delta på i kommunen. Dette ble formidlet gjennom nyhetsbrev og det ble lagt til rette for Facebook-grupper og lignende, hvor man kunne dele informasjon.

Etter hvert gikk kommunen til innkjøp av en digital aktivitetskalender. Denne gjorde det lettere å holde oversikt over hva som foregikk i lokalsamfunnet, opplyser von Heimburg.

Rollemodeller

Det er de voksne som har ansvar for at alle barn kjenner seg inkludert i et fellesskap og har venner, understreker von Heimburg.

– Voksne er rollemodeller og vi må ta et felles ansvar for å vise barna hvordan vi skal være med hverandre.

– Under prosjektet jobbet vi med å øke bevisstheten rundt hvordan vi møter hverandre om morgenen. Møter vi hverandre med nysgjerrighet og et smil? Eller haster vi forbi hverandre? Foreldrene sa underveis at de merket at noe endret seg. Det var mye mer smil og samhold i garderoben enn tidligere. Dette skal man ikke undervurdere betydningen av, når man vet hvor viktig gode relasjoner er for at folk skal ha mulighet til å leve gode liv.

En av barnehagene som deltok i prosjektet hang opp små «påminnere» i garderoben, for å minne om hvor viktige vi er for hverandre, forteller von Heimburg.

– På foreldremøtene laget vi også små fortellinger om ekskludering og ensomhet. Foreldrene fikk reflektere over hvordan utenforskap kan oppleves og hva de som foreldrefelleskap, i samarbeid med barnehagen og lokalsamfunnet, kan gjøre med dette, sier hun.

Høyttaler

von Heimburg forteller at et viktig fokus i prosjektet har vært å lage en høyttaler for de stemmene som ikke kommer til orde så ofte.

– Når inkludering og utjevning av sosiale forskjeller settes på dagsordenen, er det særlig viktig å gi en stemme til de som på ulike måter har opplevd utenforskap. Derfor ansatte vi en mor i prosjektet som hadde slike erfaringer og som ble en viktig høyttaler for de stemmene som ofte blir oversett.

– Noe vi skaper sammen

– Hva er ditt hovedbudskap til Barnehagedagen 2022?

– Voksne skaper vennskap, både i og utenfor barnehagen. Sammen kan foreldre, ansatte, politikere og frivillige aktører i lokalsamfunnet være med på å endre det samfunnet vi er en del av, i retning av det samfunnet vi ønsker, sier von Heimburg.

I en artikkel skrevet i forbindelse med Barnehagedagen understreker von Heimburg, sammen med Kari Olafsen Aunet som er enhetsleder for barnehage i Levanger kommune og Susanne Vollan Langås, forelder og medforsker i «Det trengs en hel landsby»-prosjektet, følgende:

Oppvekstmiljø er ikke noe som finnes «der ute». Det er noe vi skaper sammen. Det er derfor nødvendig å se hjem, barnehage, lokalsamfunnet og storsamfunnet i sammenheng dersom vi skal lykkes i å skape livskvalitet for alle – nå og i framtida – uten å etterlate noen.

Kveldsseminar

Mer informasjon om von Heimburgs doktorgradsprosjekt, samt andre faglige innlegg om temaet vennskap, får du på det digitale seminaret som går av stabelen mandag 14. mars mellom klokka 18 og 20.

– I fjor fikk nesten 4000 med seg kveldsseminaret i anledning Barnehagedagen. Et imponerende tall med tanke på den travle hverdagen sektoren var inne i. Er vi heldige får vi med oss enda flere i år, sier FUB-leder Einar Olav Larsen.

Det blir også mulig å se seminaret i opptak, opplyser han.

Powered by Labrador CMS