Tema for Barnehagedagen 2019 er barns nysgjerrgihet og undring.
Tema for Barnehagedagen 2019 er barns nysgjerrgihet og undring.

Barnehagedagen 2019: – Barna lærer om verden rundt seg ved å være nysgjerrige, spørre og undre seg

Tirsdag markeres Barnehagedagen i barnehager over hele landet. Årets slagord er ”Jeg lurer på…” Hvordan skal din barnehage markere dagen?

Publisert

Barnehagedagen er en årlig markering der barnehagene åpner dørene for å vise fram og synliggjøre barnehagens aktiviteter og mangfold. Dagen ble markert for første gang i 2005. Siden da har stadig flere barnehager, landet rundt, valgt å bli med på markeringa.

Det er Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Foreldreutvalget for barnehager (FUB) som står bak Barnehagedagen.

Hva skal din barnehage gjøre på Barnehagedagen 2019?

Vi i barnehage.no-redaksjonen vil veldig gjerne høre hvordan din barnehage markerer årets barnehagedag.

Send oss gjerne noen bilder (godkjent for bruk i media) og en liten tekst om feiringen på epost til: [email protected]!

I år markeres dagen for 15 gang. Tema er barns nysgjerrighet og undring, med slagordet: "Jeg lurer på...".

 

– Barna lærer om verden rundt seg ved å være nysgjerrige, spørre og undre seg over saker og ting. Derfor er det så viktig at leken får stor plass i barnehagen og at kompetente ansatte legger til rette for skapende aktiviteter som gir rom for utforskning på mange ulike områder, sier leder for Utdanningsforbundet, Steffen Handal i en pressemelding.

– Barna må bli tatt på alvor 

 

Leder for seksjon kirke, kultur og oppvekst i Fagforbundet, May-Britt Sundal, peker på at det er viktig at de ansatte i barnehagen er bevisste på og fanger opp barns ulike uttrykksformer og signaler for hva som stimulerer dem til å finne ut mer. 

– Det er helt sentralt at de ansatte greier å skape interesse og engasjement omkring ulike temaer og aktiviteter som trigger dette, sier Sundal i pressemeldingen.

– På samme måte som skapertrangen ligger i barna fra de er små, er også undring og nysgjerrighet egenskaper som er viktige for barns utvikling. Barna må bli tatt på alvor av oss voksne, og vi må være lydhøre. Både vi foreldre og ansatte må gi dem nødvendig stimulans og verktøy til å utforske ting på sin egen måte, sier FUB-leder Marie Skinstad-Jansen.

Powered by Labrador CMS