Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner snakket for nær tusen representanter fra barnehagesektoren under Barnehage 2018.
Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner snakket for nær tusen representanter fra barnehagesektoren under Barnehage 2018.

Sanner åpnet med å skryte av de barnehageansatte

- Jeg vil benytte anledningen til å takke hver enkelt av dere, dere gjør en svært viktig jobb. Slik hilste kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) de nær tusen tilhørerne til åpningen av Barnehage 2018.

Publisert

- Dette er landets største møteplass for barnehagesektoren. Som datteren min sa da jeg fortalte hvor jeg skulle og hvor mange som skulle hit, sa hun: Godt det er mange ansatte inorske barnehager, slik at det er folk igjen til å ta vare på barna...

Den nylig vedtatte bemanningsnormen, og engasjementet  knyttet til det, ble et naturlig tema da Sanner møtte barnehagesektoren. 

– Det er et viktig engasjement! Uansett hva man mener. Vi kan være uenige om tempoet i innføring av normen, og konkrete løsninger. Men vi kan all evære enige om at alle barn skal ha en god barnehage. Punktum, slo han fast. 

Tidlig innsats

I likhet med det overbyggende temaet for årets konferanse snakket Sanner om den viktige tidlige innsatsen, blant annet i arbeidet med å motarbeide mobbing og utenforskap. 

- Dette handler også om å motarbeide mobbing. Det er ikke et tema som er forbeholdt skolen, men kan være like aktuelt i barnehagen. Det er krevende å være profesjonell i møte med vanskelige situasjoner, skapt av mobbing eller dårlig miljø, sier Sanner, som fortalte om en rekke møter med unge som har opplevd mobbing gjennom oppveksten, og der mange forteller at det startet allerede i barnehagen.

- Dere har hørt meg snakke mye om tidlig innsats. Det kommer dere til å høre om og om igjen. Fordi: Det virker! Nær 300.000 barn går i norske barnehager i dag. Det er ingen tvil om at den tidlige innsatsen starter der, sier Sanner, som fredag i forrige uke lanserte at det i løpet av neste år kommer en ny stortingsmelding om hvordan elever med svakest utgangspunkt skal løftes.

- I dag har faktorer som bosted, miljø, foreldrenes utdanning en avgjørende rolle i hvorvidt barna lykkes. Vi vil skape en barnehage og en skole som utjevner forskjellene. Vi ser allerede at det virker. Det er inspirerende, sier Sanner. 

De viktige barnehageansatte

Han understreket samtidig betydningen av de barnehageansatte i arbeidet med den nye stortingsmeldingen.

- Dere har en innsikt og en erfaring som er viktig også for meg som er ansvarlig for politikken. Dere ser barna, er en viktig støtte i å utvikle barnefellesskap, i utforsking, lek og læring. 

Sanner har siden han tok over som kunnskapsminister vært tydelig på at en stor del av jobben hans handler om integrering. 

- Jeg er spesielt opptatt av at at barna med minoritetsbakgrunn skal gå i barnehagen. Barnehagene skal inkludere og bidra til mangfold. Sammen med skolen er barnehagen en av de viktigste felles arenaene i samfunnet vårt. Her treffes barn uavhengig av bakgrunn, og det er en viktig felles arena for å møte foreldrene. Samfunnet vårt er i endring, viktige verdier er satt under press. Derfor er disse felles arenaene viktigere enn noen gang, sier Sanner. 

Powered by Labrador CMS