Per Alnervik snakket på Barnehage 2018 om hvordan den tradisjonelle organiseringen av barnehagene han ledet ikke stimulerte til utvikling av de ansatte. historien til ham og kona Karin om å skape et lærende arbeidsmilijø i HallonEtt er utgangspunktet for boka «Pedagogiskt ledarskap och kollegialt lärande i förskolan».
Per Alnervik snakket på Barnehage 2018 om hvordan den tradisjonelle organiseringen av barnehagene han ledet ikke stimulerte til utvikling av de ansatte. historien til ham og kona Karin om å skape et lærende arbeidsmilijø i HallonEtt er utgangspunktet for boka «Pedagogiskt ledarskap och kollegialt lärande i förskolan».

Om lederskap: «Du kan ikke prate fram en forandring»

Per og Karin Alnerviks erfaring med å lede tre barnehager med totalt ti avdelinger er blitt bok.

Publisert

- Det aller viktigste er å utvikle en felles, sterk virksomhetsidé, sier Per Alnervik til barnehage.no etter sitt foredrag på Barnehage 2018 om pedagogisk ledelse og kollegial læring.

Fra 2003 til 2016 drev han sammen med kona Karin Alnervik tre private barnehager i Sverige.

Ti avdelinger - ti arbeidsmåter

- I starten møtte vi ti avdelinger med en bra virksomhet, men de arbeidet på ulike vis og de delte ikke viktige erfaringer med hverandre. Det manglet en felles virksomhetsidé, sier Alnervik til barnehage.no.

Og mens man i barnehagen alltid er opptatt av å utvikle barnas nysgjerrighet, fantasi og kreativitet, opplevde Per og Karin Alnervik at den tradisjonelle organiseringen av virksomheten i HallonEtt-barnehagene ikke i tilstrekkelig grad stimulerte til utvikling av de ansatte.

Det bestemte ekteparet seg for å forsøke å gjøre noe med. Og det er historien deres om å skape et lærende arbeidsmilijø i HallonEtt som er utgangspunktet for boka «Pedagogiskt ledarskap och kollegialt lärande i förskolan».

Må handle - og endre praksis

- Den beste videreutdanningen får du ikke i konferansesaler som dette. Den får du i din egen virksomhet, sa Per Alnervik i sitt foredrag.

Det handler ikke om å lede mennesker, men om å lede en visjon

Per Alnervik

Men påpekte at det heller ikke er nok å tenke på og prate om forandring.

- Det er heller ikke nok bare å granske det vi tar for gitt, det vi av tradisjonen gjør, sa Alnervik og la til:

- Vi må begynne å handle, og vi må forandre praksisen.

Vesentlige forbedringer

Alnervik har en litt annerledes vinkling på ledelse enn mange andre.

- Det handler ikke om å lede mennesker, men om å lede en visjon, sa han under foredraget på Lillestrøm.

Selv har han erfart at det å skape en lærende organisasjon har gitt vesentlige forbedringer.

- Vi har skapt en annen dokumentasjonspraksis. Vi har flere kollegiale møteplasser. Vi ble aktive i ulike nettverk, både innad i organisasjonen og utenfor. Og det ble mer kreativitet i hverdagen.

Stabil personalgruppe

Han sier at endringene som ble gjort i HallonEtt ble godt mottatt blant de ansatte. Han tror det kan ha sammenheng med at det var høy kompetanse i ansattgruppa da de startet jobben.

- Hvordan har det gått over tid?

- De aller fleste som var ansatt hos oss i 2003 er i de samme barnehagene fortsatt. Ansatte har gitt uttrykk for at de har villet være med videre og at de har lyst til å utvikle seg videre sammen med barna, sier Per Alnervik.

 Endres praksis, endres tankene

Overfor barnehage.no utdyper Alnervik at utvikling mye handler om å våge å prøve nye arbeidsmåter og å tørre å være skeptisk til egne metoder.

Han viser til at endring i seg selv kan være et gode:

Alt vi gjør i en barnehage skal handle om å gjøre tilværelsen bedre for barna. Vi, også lederen, er her for barnas skyld. Og da må vi spørre oss hvordan vi organiserer oss for det.

Per Alnervik

- Når du prøver nye måter å arbeide på, endres også tankene. All forandring fører ikke til bedring, men forandring er alltid nødvendig ettersom oppdraget til barnehagene er i stadig endring.

Verdier

Sentralt i Alnerviks ledelsesfilosofi er utviklingen av en felles, sterk virksomhetsidé. Denne er igjen knyttet opp mot verdier. I HallonEtt ble det jobbet mye med hva de viktigste verdiene skulle være. De kom litt etter litt fram til et svar.

På hjemmesiden heter det:

Vi vill att vår förskola ska vara en plats där man känner sig välkommen. Där man är delaktig, känner tillit till varandra och sig själv, samt upplever glädje och framtidstro. Vår strävan är att vår verksamhet ska känneteckans av lekfullhet och utforskande.

Verdier i praksis

Men verdier har ifølge Per Alnervik liten verdi dersom de ikke blir fulgt opp i praksis.

Derfor understreket han i foredraget sitt betydningen av systematisk arbeid med verdibegrepene, blant annet ved evaluering av spørsmål som for eksempel:

  • På hvilken måte synes verdiene i dokumentasjonene?
  • På hvilken måte vises våre verdibegrep i løpet av en dag, i møtet med barn, pedagoger og miljø? På hvilken måte medvirker barna?
  • Hvordan gjenspeiles verdibegrepene i samarbeidet med foreldrene?

Alt for barna - her og nå 

I en hverdag med veldig mange ønsker og veldig mange krav, kan det noen ganger være lett å miste det aller viktigste ut av syne.

- Hva er det for et liv barna skal leve? Og da tenker jeg ikke på framtiden, men her og nå. Alt vi gjør i en barnehage skal handle om å gjøre tilværelsen bedre for barna. Vi, også lederen, er her for barnas skyld. Og da må vi spørre oss hvordan vi organiserer oss for det, sier Per Alnervik.

Powered by Labrador CMS