Statens Helsetilsyn har fått i oppdrag å gå gjennom et større utvalg akuttsaker og saker om omsorgsovertakelse.
Statens Helsetilsyn har fått i oppdrag å gå gjennom et større utvalg akuttsaker og saker om omsorgsovertakelse.

Skal gjennomgå barnevernssaker

Statens helsetilsyn har fått i oppdrag av Barne- og likestillingsdepartementet å gå gjennom et større utvalg akuttsaker og saker om omsorgsovertakelse for å få mer kunnskap om behandlingen av barnevernssaker.

Publisert Sist oppdatert

I våres fikk Helsetilsynet i oppdrag av Barne- og likestillingsdepartementet å gjennomgå et utvalg barnevernssaker som har ført til akuttiltak eller omsorgsovertakelse. Bakgrunnen for gjennomgangen er at barnevernet ofte får kritikk, enten for å ha grepet inn for tidlig eller på feil måte, eller fordi de kommer for sent. Nå foreligger mandatet, opplyser Barne- og likestillingsdepartementet på sine nettsider.

I mandatet heter det at formålet med gjennomgangen blant annet er å:

«Særlig se på kvaliteten i barnevernets faglige avveininger og vurderinger, og om barneverntjenesten og fylkesnemnda er tydelige på hvorfor de fatter beslutning om akuttvedtak og omsorgsovertakelse.»

Les hele mandatet her.

– Vi må være trygge på at barn, unge og familier får den hjelpen de trenger. Det gjøres mye godt arbeid i barnevernet, men vi vet også at det er utfordringer, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) til departementets nettsider.

Helsetilsynet som også har det overordnede faglige ansvaret for tilsynet på barnevernområdet, skal gjennomgå saksbehandlingen i det kommunale barnevernet (inkludert bruk av sakkyndig kompetanse) og behandlingen i fylkesnemnda i minimum 100 enkeltsaker. Dette for å få informasjon om hva som eventuelt svikter og hvorfor svikt oppstår.

For å sikre Statens helsetilsyns tilgang til opplysninger, tilsynets adgang til å behandle relevante opplysninger og tilsynets taushetsplikt ved gjennomgangen, har departementet sendt på høring forslag til Lov om informasjonstilgang, taushetsplikt m.v. for Statens helsetilsyn ved gjennomgang av et utvalg saker om akuttplassering og omsorgsovertakelse etter barnevernloven.

Arbeidet skal gjennomføres i løpet av to år med avslutning senest halvannet år etter at denne loven har trådt i kraft.

Powered by Labrador CMS