Styreleder i PBL Eirik Husby og administrerende direktør i PBL, Arild M. Olsen på høringen.
Styreleder i PBL Eirik Husby og administrerende direktør i PBL, Arild M. Olsen på høringen.

Kvalitetsmeldingen: – Bra med krav til omsorg og læringsmiljø

– At det kommer nok en barnehagemelding, er en anerkjennelse til alle som jobber i sektoren, sa styreleder i PBL, Eirik Husby under høringen av Stortingsmelding 19 – Tid for lek og læring i barnehagen.

Publisert Sist oppdatert

Styreleder i PBL, Eirik Husby, stilte på høringen sammen med administrerende direktør i PBL, Arild M. Olsen.

– Det bidrar til å befeste barnehagen som den første delen av utdanningsløpet. Vi er enige i at det er for ujevn kvalitet i barnehagene og synes meldingen har svart godt på dette. Men for å få jevnere kvalitet, ville det vært bedre om det forelå en definisjon på hva som definerer kvalitet, la Husby til.

Svakheten er språknormen

Som han tidligere sa i et intervju med barnehage.no, er PBL glade for at språk løftes fram selv om de savner konkret innhold i en eventuell språknorm. PBL er også positive til at det stilles krav til omsorgs- og læringsmilø.

– Svakheten i meldingen er språknormen, la Olsen til.

– Når meldingen kan oppfattes slik at det skaper så mye konflikt, må regjeringen være tydelige på at det ikke er snakk om læringsmål. Skal det være en norm for hvor mange verb en femåring skal kunne? En språknorm kan også handle om evnen til å beskrive noe eller fortelle om ting, mente Olsen.

Bedre hjelp til barn med særlige behov

– Det er viktig å definere hva et godt læringsmiljø i barnehagen er. Og at det har en lekende tilnærming. Det er også viktig at barnehage og skole har et godt samarbeid slik at lærdom fra barnehagen ikke går tapt i overgangen til skole.

Barn med særlige behov har lenge vært et av PBLs hjertebarn. Ofte får ikke barn den hjelpen de trenger og gråsonen for når man har krav på hjelp, er for stor. Her må regelverket bli tydeligere, mener PBL.

Husby sa at det er gledelig at det settes av ressurser til kompetanseheving, men at hele personalgruppa må tas med i dette.

– Og vi mangler et godt tilsyn. Her må Fylkesmannen overta. Det er heller ikke mulig å utjevne kvalitetsforskjellene når forskjellen i tilskudd er så stor mellom kommunene, avsluttet Husby.

Bekymret for skolebarnehage

Politisk rådgiver i Skolelederforbundet, Trygve Beyer-Olsen uttalte bekymring for at skolen skal flytte inn i barnehagen.

– Og vi er bekymret for bemanningen.

– Vi er glade for at det skal bygges videre på den nordiske modellen og at barnehagen fortsatt skal være noe annet enn skole, la barnehagesjef Sola kommune Tove Valdeland til.

Glad for lederskap

– Vi frykter at leken kommer i skyggen av læring. Barnehagepedagogikk må få være grunnlaget i barnehagen. Med gode pedagoger setter man i gang gode læringsprosesser. Dette skjer fra ungen er ett år gamle. Det er høye ambisjoner for hva ungene skal lære, men vi må holde på med det som fungerer hos barn. Krav er bra, men de må følges opp med bemanning, sa Valdeland.

De er fornøyde for at meldingen sier noe om lederskap.

– Lederen av en barnehage må ha tilstrekkelige ressurser til å planlegge og gjennomføre. Og de må sikres etterutdanning og gis mer tid til pedagogisk ledelse og ikke unødvendig dokumentering, sa Beyer-Olsen.

Han legger til at navet i endringene som nå skal implementeres som følge av stortingsmeldingen, er ledelse. Her må det lederutdanning til og barnehagen bør ha tilstrekkelige økonomiske ressurser til å gjennomføre tiltak.

Barnehage.no følger stortingsmeldingen om kvalitet og publiserer forløpende artikler og reaksjoner.

Powered by Labrador CMS