Det pedagogiske personalet i barnehagen bør få en metodisk veiledning om begavede barn, ifølge forskeren.

Begavede barn må oppdages i barnehagen

Barnehagene må jobbe med å avdekke begavede barns spesielle evner så tidlig som mulig, mener forsker.

Publisert Sist oppdatert

Branca Lie, som er pedagogisk psykolog ved Høgskolen i Lillehammer, har i flere år forsket på begavede barn og har nylig utgitt enda en bok om emnet.

Les hele saken på forskning.no.

Hun mener at det er viktig at barnehagene oppdager de begavede barna tidlig slik at de ikke skal få større problemer når de begynner på skolen og senere i livet.

– Begavede barn opplever svært tidlig problemer som hører til begavelsene deres. Siden de ikke er emosjonelt modne nok, takler de det dårlig og vokser opp med frustrasjon og maktesløshet, sier Lie.

Arv og miljø

Det antas at rundt 15 prosent av barn mellom tre og seks år er begavede på ulike måter sammenlignet med sine jevnaldrende. Noen skiller seg ut ved å være svært kreative.

Begavelse hos små barn er imidlertid ikke alltid så synlig. Noen barn er nemlig flinke til å dekke over begavelsene sine.

Barnehagelærere og andre som er i daglig kontakt med barnet, kan lett oppdage begavede barn, fordi de kan flere ord, har større minnespenn og de bruker lange og komplekse setninger. De tilpasser imidlertid setningene sine når de snakker til små barn.

En begavelse er ikke alltid en gave

De lærer også raskere, oppfatter raskere og har større appetitt på bøker for voksne, som for eksempel leksikon og andre oppslagsbøker.

De bruker også originale måter å leke på, eller å bruke leketøy på, som for eksempel kreativ bruk av puslespill. De stiller komplekse spørsmål til voksne og oppfatter fort forbindelser i en barnegruppe eller blant voksne.

De kan også være utålmodige, fort miste interesse for det de holder på med og hopper ofte fra interesse til interesse. De kan være sta, aggressive, svært aktive, overfølsomme, urolige, introverte og kranglete.

Urealistisk press

Noen må få viljen sin og bruker alle mulige forklaringer for å unngå oppgaver som de ikke liker. De kan kjede seg veldig og dermed reagere negativt med problematisk atferd.

Det kan også være et gap mellom barnas fysiske og mentale utvikling. De kan for eksempel virke klossete. Alle disse trekkene gjør at det er lett å feildiagnostisere begavede barn om man ikke har den nødvendige kunnskapen, ifølge Lie.

Powered by Labrador CMS