– Det skjer så mye bra ute i barnehagene og skolene som vi har lyst til å løfte frem, sier Linda Cecilie Dale i Grønt Flagg.
– Det skjer så mye bra ute i barnehagene og skolene som vi har lyst til å løfte frem, sier Linda Cecilie Dale i Grønt Flagg.

Inviterer alle barnehager til å bli med på #GRØNNSUPERDAG

– Målet er å inspirere flere til å gjøre mer for å ta vare på naturen, sier prosjektleder Linda Cecilie Dale i Grønt Flagg.

Publisert Sist oppdatert

Grønt Flagg inviterer nå alle barnehager og skoler til å bli med på #GRØNNSUPERDAG fredag 4. juni.

– Planen er at dette skal bli en årlig tradisjon i forbindelse med verdens miljødag som er 5. juni. Det skjer så mye bra ute i barnehagene og skolene som vi har lyst til å løfte frem. Vårt ønske er at #GRØNNSUPERDAG skal bli en nasjonal markering av barn og unges viktige engasjement for miljø og klima, sier prosjektleder Linda Cecilie Dale i Grønt Flagg.

– Målet med dagen er å inspirere barn, ansatte, foreldre og nærmiljø til å gjøre mer for å ta vare på naturen, forteller hun.

Alle kan bidra ved å gjøre enkle ting i hverdagen, som å lage insektshotell eller plukke søppel når man er ute på tur, påpeker Dale.

Linda Cecilie Dale, prosjektleder i Grønt Flagg.
Linda Cecilie Dale, prosjektleder i Grønt Flagg.

Lavterskel

– Vi ønsker å ha med alle barnehager i hele Norge, uavhengig av om de er Grønt Flagg-sertifisert eller ei. Det siste året har vært veldig krevende, men vi ser også at barnehagene ser muligheter ved at de er mer ute og kanskje bruker naturen på en litt annen måte enn tidligere, og at det er engasjerende og spennende for barna.

Dale opplyser at man verken trenger å sette av en hel dag eller finne på så mye nytt for å kunne bli med på markeringen.

– Vi har laget noen forslag til ting barn og ansatte kan finne på, men det er helt opp til den enkelte barnehage hvordan de ønsker å markere dagen. Vi ønsker at det skal være lavterskel slik at alle kan være med.

Man kan for eksempel tilbringe dagen ute i naturen, synge miljøsanger, plukke søppel, forberede en kjøkkenhage, så bievennlige planter, lage et klimavennlig måltid eller lage kunst og leker av gjenvunnet materiell, foreslår hun.

– Det handler om å ta tak i de hverdagslige tingene. Mange er for eksempel opptatt av å redusere matsvinn. Dette kan man også ha fokus på, sier Dale, som oppfordrer de ansatte til å spørre barna om hva de har lyst til å gjøre på en slik dag.

I idébanken på Grønt Flaggs nettsider finnes flere tips til aktiviteter.

– Viktig arbeid

Dale forteller at over 125 barnehager og skoler foreløpig har meldt seg på. Hun anslår at 60-70 prosent av disse er barnehager.

– Vi ønsker at #GRØNNSUPERDAG skal bidra til å synliggjøre hvordan barnehagene arbeider med bærekraftig utvikling, og ikke minst synliggjøre hvor viktig barnehagen er for å skape gode vaner tidlig. Det barna lærer av handlingspraktiske ting som kan gjøres i barnehagen for å ta vare på miljøet, er så viktig.

– Vi ser for eksempel at veldig mange har startet opp kjøkkenhage eller driver med kompostering. Det fine med dette er at det ikke bare er sluttproduktet som er viktig, hele prosessen er spennende for barna, sier Dale.

Om Grønt Flagg:

Grønt Flagg er en miljøsertifiseringsordning rettet mot barnehager og alle typer skoler. Ordningen er en del av det internasjonale Eco-Schools nettverket som drives av Foundation for Environmental Education (FEE).

Grønt Flagg ble lansert i Norge i 1998. I dag deltar nærmere 1000 skoler og barnehager fordelt på alle fylker og over 100 kommuner.

Formålet med Grønt Flagg er å styrke bærekraftig utvikling gjennom miljøundervisning. Ordningen er også et verktøy for å innføre miljøledelse på den enkelte enheten.

I 2021 inviterer Grønt Flagg for første gang landets barnehager og skoler til å bli med på #GRØNNSUPERDAG. Dette skal være en feiring av verdens miljødag 5. juni, som ble etablert av FN i 1972 for å øke folks bevissthet omkring miljøspørsmål.

Powered by Labrador CMS