De som jobber med barn må ha mer kunnskap og jobbe mer forebyggende.
De som jobber med barn må ha mer kunnskap og jobbe mer forebyggende.

Melder ifra til barnevernet oftere

Barnehageansatte i Asker melder familier til barnevernet mye oftere enn før.

Publisert Sist oppdatert

De siste tre årene har kommunen en samlet økning på 33 prosent i bekymringsmeldinger etter oppfordring fra direktør for oppvekst og utdanning i Asker, skriver Budstikka.

Fra 2013 til 2016 har Asker kommune en samlet økning på 33 prosent i bekymringsmeldinger for de minste barna, i alder null til fem år.

Én instans som nå i mye større grad enn før melder fra når de ser noe bekymringsverdig hos et barn, er barnehagene. I 2004 og 2005 kom bare to meldinger årlig fra barnehagene til barnevernet. Den trenden har vært sterkt økende i årene siden. I fjor kom 27 bekymringsmeldinger til barnevernet. Det var mer enn dobbelt så mange i forhold til året før, da det kom totalt 13.

De aller minste barna (null til to år) er i det hele tatt langt oftere i kontakt med barnevernet i dag enn tidlig på 2000-tallet. Fra 2003 til 2016 øker nye barn med barnevernstiltak med 73 prosent i Akershus.

I begrepet «tiltak» ligger alt fra råd og veiledning til fosterhjem. 60 prosent av barna som mottar en barnevernstjeneste, får denne i form av hjelp hjemme.

Forsker Kirsti Valset i Oslo kommune tror imidlertid ikke dette er tegn på at norske barn har fått det dårligere, men heller at terskelen for å melde fra er blitt lavere.

Tallene er ikke like gode i nabokommunen Bærum. Barn i alder null til fem år meldes halvparten så ofte til barnevernet som i landet for øvrig. Barnevernssjef Mari Hagve i Bærum tror ikke det skyldes at Bærumsforeldre er dobbelt så omsorgsfulle som andre.

Et info- og samarbeidsprosjekt som involverer nettopp barnehagene er på trappene i Bærum.

Powered by Labrador CMS