Daglig leder i Den blå appelsin Kanvas-barnehage Pia Katarina Halvorsen.
Daglig leder i Den blå appelsin Kanvas-barnehage Pia Katarina Halvorsen.

– Man kan ikke bare tenke at nå har barna lekt så fint borterst på uteplassen, og anta at alle har hatt det fint

God tilbakemeldingskultur i personalgruppa, ansatte som er tett på leken og godt foreldresamarbeid er avgjørende for å lykkes i arbeidet med å skape et trygt og godt barnehagemiljø for alle barna, mener Pia Katarina Halvorsen i Den blå appelsin Kanvas-barnehage.

Publisert Sist oppdatert

I barnehagen på Nordstrand i Oslo har de i mange år jobbet målrettet for å forebygge og håndtere mobbing.

– Vi laget en handlingsplan tilbake i 2013. Dette har blitt noe vi har jobbet mye med de senere årene fordi vi har kjent at vi ikke har kunnet nok. Vi har hele tiden søkt mer kunnskap, for man blir aldri ferdig utlært.

Det sa daglig leder Pia Katarina Halvorsen da hun mandag ettermiddag deltok på et arrangement under Arendalsuka i regi av PBL (Private Barnehagers Landsforbund), om forebygging av mobbing i barnehagen.

Gjøre leken til et bra sted for alle barn

Under sitt innlegg understreket den daglige lederen viktigheten av tilstedeværende voksne, både i inne- og uteleken. Hun pekte på at blant annet Ingrid Lund og Anne Helgeland i sin forskning finner at utestenging fra lek oftest skjer i frileken og at det skjer oftere i uteleken enn innendørs.

– Ute er det flere kvadratmeter for barna å spre seg på og det er vanskeligere for de ansatte å følge med. Jeg tror også det har vært en kultur i mange barnehager at man tar møtene i utetiden. Det gjør at det kanskje er færre ansatte per barn når man er ute, sa hun.

– Det er viktig å være tett på leken. Man kan ikke bare tenke at nå har barna lekt så fint borterst på uteplassen, og anta at alle har hatt det fint. Det tror jeg kan være litt skummelt. Det å venne barna helt fra de går på småbarnsavdelingen til at de voksne er tett på leken, tror jeg er lurt. I tillegg må man ha kompetanse til å kunne gå inn og veilede og fremme leken. For det holder ikke å bare være fysisk til stede. Man må også være mentalt påskrudd og vite hvordan man skal gå frem for å gjøre leken til et bra sted for alle barn, fortsatte Halvorsen.

Samarbeid med foreldrene

Under arrangementet snakket Halvorsen også om hvorfor hun mener foreldresamarbeidet er en avgjørende nøkkel for å lykkes i arbeidet med å skape et trygt og godt barnehagemiljø.

– Det blir vanskeligere å nå målet hvis det bare er barnehagene som skal jobbe med dette. Jeg har klokketro på at man bør involvere foreldrene i dette arbeidet. At vi sammen kan diskutere hva mobbing er i barnehagen og hvordan vi kan forstå det: Hva kan gjøres for å skape gode psykososiale miljøer for barna? Hva kan vi gjøre i barnehagen, og hva kan foreldrene gjøre?

Halvorsen fortalte at de jevnlig tar dette opp på foreldremøter.

– Vi er jo alle rollemodeller for barna – både de ansatte og foreldrene – når det kommer til hvordan vi omtaler hverandre og hvordan vi løser konflikter. Å snakke om dette tror jeg er veldig viktig, sa hun.

Barnas verneombud – i gang med fase to

Også administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe, sto på talerstolen under arrangementet mandag ettermiddag. Hun kom med en stutsoppdatering for PBL-satsingen Barnas verneombud.

Barnas verneombud er et samarbeid mellom PBL, Stine Sofies Stiftelse og Høgskolen Innlandet. Målet er å gi ansatte i både private og kommunale barnehager styrket handlingskompetanse for å se og hjelpe sårbare barn i barnehagen innenfor kunnskapsområdene; vold og overgrep, barnehagemiljø, mobbing og krenkelser og barn med behov for spesiell tilrettelegging.

– Første del av prosjektet, som dreier seg om vold og overgrep mot barn, er nå godt i gang. Det er gjennomført en pilot med Stine Sofies barnehagepakke i over 300 barnehager. I løpet av neste uke ruller vi ut barnehagepakken til 500 barnehager i Lillestrøm, Bergen og Stavanger, opplyste Lindboe.

Hun kunne fortelle at man nå også er kommet i gang med fase to av prosjektet, som handler om å gi barnehageansatte økt kompetanse når det gjelder å forebygge, avdekke og håndtere mobbing og krenkelser i barnehagen.

Høgskolen Innlandet og Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager har utviklet et digitalt kompetansehevingsprogram som skal brukes i dette arbeidet. Kompetansehevingsprogrammet som har fått navnet «Barnehagemiljø, mobbing og krenkelser» skal testes ut i utvalgte barnehager høsten 2021, og det tas sikte på å kjøre det ut til barnehagene som deltar i Barnas verneombud fra høsten 2022.

Kultur for å gi tilbakemeldinger

Pia Katarina Halvorsen i Den blå appelsin Kanvas-barnehage mener at det å ha en god tilbakemeldingskultur i barnehagen er helt avgjørende for å skape et godt barnehagemiljø for alle barn.

De siste to årene har barnehagen deltatt på kompetansehevingsprosjektet Barnehagemiljø og krenkelser i regi av Høgskolen i Innlandet, på oppdrag av Utdanningsdirektoratet.

– Noe av det viktigste vi har lært i løpet av disse årene er det å tørre å observere hverandre, for når du jobber i en barnehage er det ikke en privatsak hvordan relasjonen din er til barna. Det handler om å skape en kultur hvor man reflekterer over situasjoner og utsagn som kolleger kommer med. Dette må man trene seg på for det kan være litt skummelt i begynnelsen, sa Halvorsen.

– Hvordan møter vi barna når det skjer avvisninger eller oppstår konflikter? Dette er det viktig å ha fokus på. Jeg mener vi må gjøre det til en vane at det er greit å si: «Når du snakket til Per i ste så jeg at han tittet ned i bakken og så utilpass ut. Så du det? Hva tenker du om situasjonen? Jeg lurer på om det kunne ha vært sagt på en annen måte slik at han ikke ble utilpass?» Altså at man ufarliggjør det å prate sammen i barnehagen om hvordan vi henvender oss til barn.

– Vi skal hele tiden jobbe for barnas beste. Og vår erfaring er at man fortsatt kan ha det veldig hyggelig på pauserommet selv om man har snakket om situasjoner som kunne ha vært løst annerledes, sa Halvorsen.

Powered by Labrador CMS