I dag kunne barnas stortingsrepresentant, Silje Hjemdal (Frp), overbringe den gode nyheten til PBL-direktør Anne Lindboe: Barnas verneombud tas inn på statsbudsjettet.
I dag kunne barnas stortingsrepresentant, Silje Hjemdal (Frp), overbringe den gode nyheten til PBL-direktør Anne Lindboe: Barnas verneombud tas inn på statsbudsjettet.

Barnas verneombud inn på statsbudsjettet: – Fantastisk nyhet for hele barnehagesektoren

Barnas verneombud er inne i revidert nasjonalbudsjett allerede fra 2020, med fem millioner kroner. – Dette er en fantastisk nyhet for hele barnehagesektoren. For de ansatte som trenger mer kompetanse og ikke minst for alle sårbare barn som trenger å bli sett, sier administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe.

Publisert

– Barnas verneombud er den største satsingen PBL har hatt ut i sektoren noen gang. Det at vi favner alle barn uansett om de går i privat eller kommunal barnehage er viktig og riktig. Det at vi nå øker handlingskompetansen hos barnehageansatte på tema vold og overgrep, vil rett og slett ha avgjørende betydning for mange barn sine liv, sier prosjektleder Kari Vold Jensen i PBL. 

I dag fikk hun gladnyheten: Barnas verneombud er tatt inn i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett med fem millioner kroner for 2020. Det ble klart etter at regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre i dag ble enige med Fremskrittspartiet.

– Vi har hatt stor tro på at denne satsingen ville bli finansiert av offentlige midler på et eller annet tidspunkt. At vi skulle møte så stor velvilje hos alle vi har snakket med i det politiske miljøet har vært en gledelig overraskelse. At vi nå er inne i revidert budsjett allerede inneværende år er nesten ikke til å tro, sier prosjektlederen.

Prosjektleder Kari Vold Jensen i PBL.
Prosjektleder Kari Vold Jensen i PBL.

Kostnadene til satsingen anslås å være ti millioner kroner hvert år de neste tre årene.

Samarbeidsprosjekt

PBL lanserte prosjektet barnas verneombud på landsmøtet i mai 2019 sammen med Stine Sofies Stiftelse. Siden har også KS kommet inn som en del av samarbeidet.

Målet er at alle landets barnehager skal ha et barnas verneombud, som har ekstra kompetanse på å se og hjelpe barn som utsettes for vold, overgrep eller omsorgssvikt.

I januar ble Barnas verneombud presentert for barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF). 

– Jeg tror potensialet for å avdekke vold og overgrep i barnehagene er stort, sa han i den forbindelse, og ga samtidig et løfte om å kjempe for Barnas verneombud - selv om han ikke kunne forskuttere penger over neste års statsbudsjett.

– Styrker tryggheten i arbeidet som gjøres hver eneste dag

Men nå har prosjektet fått den siste dytten inn på statsbudsjettet, fra Silje Hjemdal og Roy Steffensen i Frp. I dag kunne de overbringe den gode nyheten til PBL-direktør Anne Lindboe, skriver PBL på sine hjemmesider.

– Det er svært gledelig at vi nå har fått støtte til et viktig prosjekt for å øke kompetansen til barnehageansatte, for å avdekke om barna har blitt utsatt for vold eller overgrep. Dette er prosjekter som gjør en forskjell for barna og deres oppvekst, sier barnas stortingsrepresentant Silje Hjemdal (Frp).

Sammen med partikollega Roy Steffensen understreker hun betydningen av at alle barn i Norge får en trygg og god oppvekst - og sier at barnas verneombud er en viktig og god satsing på sårbare barna i alle landets barnehager.

– Det er en utfordring i samfunnet at vi ikke i stor nok grad lykkes med å oppdage at barn blir utsatt for vold og overgrep. Å øke kompetansen til ansatte styrker tryggheten i arbeidet som gjøres hver eneste dag. Det er små grep som kan gjøre store forskjeller i et barns liv. Jeg er veldig glad for at vi nå har fått gjennom dette i RNB, sier Roy Steffensen.

Piloten er i gang

I januar gikk startskuddet for et omfattende pilotprosjekt i private og kommunale barnehager i Bodø, private barnehager i Asker samt et utvalg private og kommunale barnehager i Agder.

– 2020 går med til å kjøre piloten på Stine Sofie Barnehagepakke i 130 barnehager fordelt på tre fylker. Den første samlingen ble gjennomført i januar, koronakrisen gjorde at vi har hatt samling to som delvis webinar, med en kortere samling som skal gjennomføres til høsten. Samling tre vil gjennomføres i november, sier prosjektleder i PBL, Kari Vold Jensen. 

Stine Sofie Barnehagepakke er valgt som verktøy til opplæringen av de barnehageansatte, og pilotbarnehagene er nå i gang med sin andre runde med opplæring. Ada Sofie Austegard, generalsekretær i Stine Sofies Stiftelse, er blant dem som er glad for dagens beskjed:

– Dette er helt fantastisk! PBL har jobbet hardt og målrettet, og de har vist i praksis at de prioriterer tematikken vold og overgrep mot barn. Det er viktig, og vi ser frem til å bidra med Stine Sofie Barnehagepakke inn i satsingen i barnehagene, sier hun til pbl.no.

Powered by Labrador CMS