18 godt voksne damer var samlet til seniorsamling på Jessheim. På agendaen sto blant annet viktige tiltak for å jobbe lenge i Læringsverkstedets barnehager.
18 godt voksne damer var samlet til seniorsamling på Jessheim. På agendaen sto blant annet viktige tiltak for å jobbe lenge i Læringsverkstedets barnehager.

I sin beste alder

Seniorpolitikk blir stadig viktigere for at ansatte over 55 år skal stå godt i jobben sin i barnehagen. Noe Læringsverkstedet har tatt på alvor.

Publisert Sist oppdatert

Seniorsamling er på agendaen når 18 godt voksne damer er samlet i Læringsverkstedets hovedkontor på Jessheim. Hovedfokus er hvordan man kan jobbe for at det blir gode arbeidsforhold for seniorer og hvilke viktige tiltak som skal til for at seniorer kan jobbe lengre i Læringsverkstedets barnehager.

Helle Marstrander Fladen i Læringsverkstedet Grefsen Terrasse barnehage og Kari Leonora Johansson i Læringsverkstedet Skytta barnehage, er pådrivere for at seniorpolitikken i Læringsverkstedet skal bli enda bedre. De snakker engasjert om det de brenner for.

– I dag går vi gjennom seniorpolitikken som Læringsverkstedet har innført. Hva trenger man for å kunne stå lengre i jobb? Tilretteleggingsordningen skal gi seniorene viktige forutsetninger for å kunne jobbe lengre. Det vil si forebygging av fysisk belastning, helsefremmende arbeidsforhold, rekrutteringspolitikk og det å ha gode arbeidsdager, sier Kari Leonora Johansson.

Lang erfaring

– Mange har lang erfaring i arbeidslivet og har mye kunnskap og helhetsforståelse i jobben de holder på med. Det er viktig at seniorene kan dele og gi gode råd, forteller Johansson.

Når man er over 55 år og har fast stilling er man innlemmet i «Seniorklubben». Helle Marstrander Fladen synes det er flott at så mange engasjerer seg i seniorenes oppgaver.

– Seniorsamling er en verdifull møteplass der vi snakker og diskuterer seniorpolitikk. Mange har reist fra distriktene rundt omkring på Østlandet for å komme til Jessheim for å delta, sier Fladen.

De har siden 2012 hatt til sammen tre seniorsamlinger, og hver gang de møtes har de en utbytterik samling med lunsj der de deler fagkunnskap og erfaringer.

– Vi begynner å kjenne hverandre godt og har mange felles interesser. Så sant som det er sagt er vi i vår beste alder, sier hun muntert.

Regioner

Fladen, Johansson og barnehageleder Trude Sydtangen startet for tre år siden «Seniorpolitikk i Læringsverkstedet». Den ble gjort gjeldende fra 2013 og følger tariffperioden.

– Det er vi to og Trude Sydtangen som startet og etablerte seniorpolitikken i Læringsverkstedet. Vi organiserte et seniortilbud på Østlandet og ser at det er positivt at så mange er med på opplegget. Vi håper at seniorene i de andre regionene kan få det samme tilbudet som vi har, sier Johansson.

Trude Sydtangen at folk som interesserer seg i seniorpolitikken kan få flere til å danne en seniorsamling i andre deler av Norge.

– Det er fint å se at folk engasjerer seg og at seniorpolitikken kan bli en del av et felles samlingspunkt hos seniorene. Fladen og Johansson er et godt eksempel på det, og jeg håper at flere benytter seg av dette, sier Sydtangen.

Pensjonistforening

Fladen og Johansson lanserte denne gangen etablering av en pensjonistforening for Læringsverkstedets barnehager.

– Det er stor stemning for det. I og med at noen nå avslutter arbeidslivet, er det flott at noen tar initiativ for å jobbe med det. Det er jo ingen som har vært med på det før, sier Johansson. Et par ildsjeler meldte seg til arbeidsgruppe.

Møtet er snart over og damene er veldig fornøyde med de ulike sakene de har diskutert i seniorpolitikken og initiativtiltaket om en pensjonistforening. Det eneste de mangler er menn i seniorsamlingen.

– Dessverre er det ingen fast ansatte menn i alder over 55 år. Men kanskje en vakker dag? sier Johansson og Falden unisont.

Powered by Labrador CMS