Ramstadskogen barnehage har sammen med de tre andre kommunale barnehagene i Fet kommune deltatt i et prosjekt for å redusere sykefraværet. Fra venstre: Verneombud Tone Bergan, pedagogisk leder og assisterende styrer Berit Bunes,  enhetsleder Ann-Kristin Noraker og fagarbeider Anne Marie Borud.
Ramstadskogen barnehage har sammen med de tre andre kommunale barnehagene i Fet kommune deltatt i et prosjekt for å redusere sykefraværet. Fra venstre: Verneombud Tone Bergan, pedagogisk leder og assisterende styrer Berit Bunes, enhetsleder Ann-Kristin Noraker og fagarbeider Anne Marie Borud.

Mer enn halverte sykefraværet i løpet av to år

I 2015 hadde Ramstadskogen barnehage et sykefravær på 16,7 prosent. I 2017 var sykefraværet redusert til 7,4 prosent. – Vi prøver å ta hensyn til 24-timersmennesket, sier enhetslederen i barnehagen som har deltatt i et prosjekt for å redusere sykefraværet i de kommunale barnehagene i Fet kommune.

Publisert Sist oppdatert

De fire kommunale barnehagene i Fet kommune hadde over tid slitt med høyt sykefravær. I 2016 ble det derfor satt i gang et prosjekt for å jobbe fram konkrete og målrettede tiltak som kunne bidra til å øke nærværet i barnehagene, skriver nav.no.

– Flere av barnehagene hadde et sykefravær på 12-15 prosent og kanskje mer enn det. Dette ønsket vi å gjøre noe med. Vi definerte mange forskjellige tiltak og jobbet mye med lederne og verneombudene i de ulike barnehagene. Resultatene er at korttidsfraværet nå er veldig mye bedre og flere av barnehagene opplever et kraftig fall i det totale sykefraværet, sier personalrådgiver i Fet kommune, Anne Hauglid Øyen, til nav.no.

I forbindelse med prosjektet ble det satt ned en arbeidsgruppe bestående av enhetslederne i barnehagene og personalrådgiver Hauglid Øyen. En IA-rådgiver fra NAV Arbeidslivssenter Akershus ble også invitert inn i prosjektet.

Blant de felles tiltakene som er utarbeidet av gruppen, og som skal bidra til å øke nærværet i barnehagene, er å sikre lik oppfølging i alle barnehagene gjennom å ha felles rutiner og tydeliggjøre eksisterende rutiner. Heve kompetansen gjennom veiledning og oppfølging fra IA-kontakt i den enkelte barnehage, samt opplæring av pedagogiske ledere i grunnleggende nærværsarbeid. Lage en idébank for gode sosiale tiltak som understøtter et godt arbeidsmiljø. Og et kondisjonsfremmende lavterskeltilbud.

Fra 16 til 7 prosent

En av de fire barnehagene som har deltatt i prosjektet er Ramstadskogen barnehage. De har opplevd en positiv utvikling i det totale sykefraværet de siste to årene. Barnehagen har gått fra 16,7 prosent sykefravær i 2015, til om lag 7,4 prosent i 2017.

Enhetsleder Ann-Kristin Noraker, mener det har vært veldig bra å delta i prosjektet.

– Prosjektet har vært med på å sette fokus på nærværsarbeid og har vært en støtte for meg som leder i dette arbeidet, sier hun til barnehage.no.

– Hvordan har dere jobbet for å få sykefraværet ned?

– For det første gjør vi alt vi kan for å følge opp de som er sykemeldte. Og for å forebygge at noen skal bli syke er vi opptatt av kompetanse og kompetanseheving slik at de ansatte skal føle at de mestrer jobben sin. Jeg tror jobbmestring er veldig viktig for at folk skal synes det er gøy å gå på jobb. Vi jobber også mye med holdninger og verdier generelt i barnehagen, forteller Noraker.

Hun tror det er flere grunner til at sykefraværet i barnehagen har gått ned de siste par årene, både summen av alt de har jobbet med i forbindelse med prosjektet, men også at ansatte som har vært langtidssykemeldte har kommet tilbake på jobb. Enhetslederen understreker at det er viktig med jevnt og godt arbeid når det gjelder nærvær.

Må ringe

I forbindelse med prosjektet har barnehagen blant annet innført en regel om at de ansatte må ringe enhetslederen dersom de blir syke.

– Det holder ikke med en tekstmelding til meg eller til pedagogisk leder. Jeg tror at for noen gjør det terskelen for å bli hjemme litt høyere, sier Noraker.

Hun forteller at hun også er opptatt av å sette inn vikar ved sykemelding, og at barnehagen har fokus på å dele barna inn i små grupper.

– Dette gjør vi i utgangspunktet fordi vi mener det er best for barna, men naturligvis er det også best for de voksne, sier Noraker.

Fokus på 24-timersmennesket

Enhetslederen i Ramstadskogen barnehage opplyser at de i tillegg har jobbet mye med relasjoner i personalgruppa.

– Har man en god relasjon er det mye lettere å forstå hvordan den andre handler. Hvis noen er borte en dag vil man ha litt større forståelse for hvorfor. Det er ingen her som går rundt og er sure fordi noen er syke. De sender hverandre heller en positiv melding. Jeg har tro på at man må jobbe på flere fronter i forhold til nærvær. Arbeidsmiljø er kjempeviktig og da er det viktig at kollegene har det bra seg imellom, sier Noraker, og forteller at de arrangerer ulike sosiale sammenkomster på fritiden for at de ansatte skal bli godt kjent med hverandre også utenfor arbeidsplassen.

– Vi har jobbet med relajonskompetanse og relasjonsledelse over flere år. Når jeg og de pedagogiske lederne kommuniserer med våre ansatte tenker vi ikke bare på den ansatte akkurat mellom klokken åtte og halv fire, vi ser hele mennesket. Hvordan har den ansatte det på fritiden? Det er ingen som er bare jobbmenneske eller privatmenneske, dette henger veldig sammen. Vi prøver å ta hensyn til 24-timersmennesket, sier Noraker.

Hun forteller at alle de pedagogiske lederne har deltatt på flere kurs i ledelse.

– Det tror jeg gjør at de får mer fokus på at de er personalledere også, sier enhetslederen.

Variasjoner i sykefravær

I forrige uke skrev barnehage.no at det legemeldte sykefraværet i norske barnehager var 8,1 prosent i tredje kvartal 2017, ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

I private barnehager var det legemeldte sykefraværet i juli, august og september i fjor på 7,5 prosent, mens de offentlige (kommunale) barnehagene hadde 8,7 prosent.

Det er forholdsvis store variasjoner i sykefravær i de ulike delene av landet. I Finnmark var det legemeldte sykefraværet i offentlige barnehager på 10,1 prosent. Private barnehager i Hedmark hadde til sammenligning 6,1 prosent legemeldt sykefravær.

Se fylkesoversikt her.

Powered by Labrador CMS