Inga Marte Thorkildsen ble tirsdag utnevnt til byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo. Her er hun på sitt nye kontor.
Inga Marte Thorkildsen ble tirsdag utnevnt til byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo. Her er hun på sitt nye kontor.

Den nye byråden: – Vi må få barn i tale. Hva er bra for barn sett fra deres synspunkt?

Den nye barnehagebyråden i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV), brenner for barns medvirkning og mener det er viktig å ha tillit til barnehagelærernes vurderinger. Hun mener også at forgjengeren gjorde rett i å sette i gang økonomisk tilsyn med private barnehager.

Publisert Sist oppdatert

Tirsdag denne uken kom nyheten om endringer i sammensetningen av byrådet i Oslo. Endringene innebar blant annet at Inga Marte Thorkildsen (SV) ble utnevnt til byråd for oppvekst og kunnskap. Hun overtar dermed stafettpinnen fra Tone Tellevik Dahl (Ap).

Thorkildsen kommer fra jobben som byråd for eldre, helse og sosiale tjenester og ser frem til å ta fatt på arbeidet som byråd for hovedstadens barnehager.

– Jeg har en mor som er barnehagelærer og har vokst opp med barnehagefeltet, så det er morsomt å liksom komme «hjem», sier Thorkildsen til barnehage.no etter å ha mottatt nøkkelen til sitt nye kontor.

Flere utfordringer

Den ferske byråden for oppvekst og kunnskap roser sin forgjenger, blant annet for å ha innført to barnehageopptak i året fra neste år, og for satsing på å øke pedagogandelen i kommunens egne barnehager gjennom en ny grunnbemanningsavtale med Utdanningsforbundet og Fagforbundet.

Thorkildsen peker samtidig på flere utfordringer når det gjelder barnehagefeltet.

– Det handler om rekruttering, om status, om å ha bra nok innhold i barnehagene. Og det handler også om å se de barna som trenger noe ekstra og ikke minst de som har det vanskelig. Dette er ikke noe barnehagene alene kan løse så jeg bringer med meg «Barnehjernevernet», et utviklingsarbeid som retter seg mot de første leveårene for at vi skal se de barna som er utsatt og hjelpe dem og familiene deres, sier Thorkildsen.

– Må stole på barnehagelærernes vurderinger

– Jeg er også opptatt av lekens status, leken som læring i seg selv og av lekens egenverdi. Det er veldig viktig at barn får lov til å være barn, sier den ferske barnehagebyråden.

Thorkildsen, som har mottoet «barn er folk», mener det er viktig å gi barna mulighet til å komme med sine synspunkter.

– Vi må få barn i tale. Hva er bra for barn sett fra deres synspunkt? Barns medvirkning er noe jeg brenner sterkt for. Og også å gi tillit og myndighet ut til dem som vet best hva som trengs for at det skal bli et bra barnehagetilbud. Vi må stole på barnehagelærernes vurderinger, sier hun.

– Du ønsker deg altså ikke enda mer kartlegging?

– Overhodet ikke. Man bør heller stille spørsmålstegn ved noen av de verktøyene som blir brukt for å sjekke om dette er i tråd med det barnesynet og verdigrunnlaget vi ønsker å forfekte og med barnehagens oppdrag. Og om det gir oss større anledning til å se de barna som kanskje trenger noe ekstra eller om det lukker øynene våre og heller retter fokus for eksempel mot barnas atferd, fremfor at vi spør hvorfor det er slik.

– Det er  selvsagt ikke slik at vi kommer til å holde oss helt unna hva barnehagene holder på med og si at vi har full tillit til alt, men vi må også ha diskusjoner knyttet til verdisyn, barnesyn og den forskningen vi har blant annet om barns utvikling, sier Thorkildsen.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Kommunal versus privat?

Det rødgrønne byrådet har som mål å etablere 3000 flere barnehageplasser innen 2019.

Thorkildsen mener det er bra at kommunen selv bygger barnehager igjen.

Hun ønsker også at det skal bli mulighet til å prioritere private barnehageutbyggere som ikke tar ut utbytte fremfor dem som gjør det.

– Denne diskusjonen kommer nok til å fortsette, men jeg håper på et tett og godt samarbeid med PBL og andre aktører, sier hun.

– Men vil dere klare å bygge ut de 3000 barnehageplassene dere har lovet uten hjelp fra kommersielle aktører?

– Ja, der er vi godt i rute, svarer Thorkildsen.

Økonomisk tilsyn: – Et godt initiativ

Oslo kommune foretok i fjor tilsyn i seks private barnehager etter mistanke om brudd på de økonomiske bestemmelsene i barnehageloven. Sist høst og vinter resulterte tilsynene i at kommunen krevde cirka to millioner kroner tilbakebetalt fra fire private barnehager. Alle kravene ble senere opphevet enten av Fylkesmannen, som i to av tilfellene slo fast at kommunen hadde tolket barnehageloven feil, eller av kommunen selv.

Thorkildsen mener det var et godt initiativ å sette i gang tilsyn med private barnehager.

– Jeg synes det er veldig bra at de tok tak i denne muligheten og undersøkte dette med overskudd for første gang, for man skal jo vite at pengene kommer barna til gode. Og så skjønner jeg at det er en diskusjon om hvordan tilsynet skal skje, men detaljene rundt dette kan jeg foreløpig ikke uttale meg om for det kjenner jeg ikke godt nok til, avslutter Inga Marte Thorkildsen.

Powered by Labrador CMS