Byrådslederne Raymond Johansen (Oslo) og Harald Schjelderup (Bergen) er blant de mer enn 100 lokale Ap-toppene som krever bedre finansiering enn det regjeringen legger opp til med bemanningsnormen. Foto: Getty Images/ Ap/ Kari Bernardini
Byrådslederne Raymond Johansen (Oslo) og Harald Schjelderup (Bergen) er blant de mer enn 100 lokale Ap-toppene som krever bedre finansiering enn det regjeringen legger opp til med bemanningsnormen. Foto: Getty Images/ Ap/ Kari Bernardini

106 Ap-kommuner med felles krav for normen

– Jeg må bare ta til etterretning at Ap-ordførerne nå er mot det Ap var for da de satt i regjering, svarer kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Publisert

Med byrådslederne Harald Schjelderup (Bergen) og Raymond Johansen (Oslo) i spiss, retter mer enn 100 Ap-styrte kommuner krav om økt statlig finansiering - og trygghet for ikke flere må jobbe deltid - når bemanningsnormen innføres.

Fra før har Barnehageopprør 2018 og Foreldreopprøret 2018 satt sitt preg på debatten om bemanningsnormen.

Nå kommer også det som i enkelte medier omtales som ordføreropprøret.

Tre konkrete krav

I et felles opprop fra 106 Arbeiderparti-styrte kommuner, retter ordførerne/byrådslederne tre krav til kunnskapsminister Jan Tore Sanner:

  1. Økt statlig finansiering av bemanningsnormen.
  2. At bemanningsnormen ikke skal gi negative konsekvenser som økt bruk av deltidsstillinger.
  3. At normen evalueres grundig etter to år slik at konsekvensene for sektoren og kommunene kartlegges.

– Det er hårreisende at regjeringen tror dette lar seg gjøre uten å gi mer penger til kommunene. Hva skal vi kutte for å råd til dette? Lærere? Sykepleiere på sykehjem? Spør Bergens byrådsleder Harald Schjelderup gjennom Dagsavisen.

Les oppropet i sin helhet nederst i artikkelen.

Regjeringen: Fullfinansiert

31. mai skal Stortinget etter planen behandle lovforslaget om minstebemanning i barnehagene. Regjeringen foreslår at det skal være en grunnbemanning på minst én voksen for hvert tredje barn under tre år og minst én voksen for hvert sjette barn over tre år.

Ettersom kommunale barnehager i snitt allerede har oppfylt normen, mener regjeringen at den allerede er fullfinansiert. Verken i lovproposisjonen eller i revidert nasjonalbudsjett er det lagt opp til ekstra penger til private eller offentlige barnehager som ikke oppfyller kravet.

Regjeringen ønsker å lovfeste minimumsbemanningen fra 1. august i år.

KS: Mangler en milliard

KS (Kommunesektorens organisasjon) pekte sist høst på at regjeringens måte å regne gjennomsnitt på, ikke gir et riktig bilde på hvor mye det koster å oppfylle normen på kommune- og barnehagenivå.

– KS’ egne beregninger viser at ved innføringen av normene vil det koste kommunene cirka 500 millioner kroner ekstra i året. Når tilskuddet til private barnehager øker med utgangspunkt i kommunenes utgifter til barnehager to år etter, dobles underdekningen og blir omtrent på en milliard kroner, sa direktør for utdanning i KS Erling Barlindhaug i september 2017.

PBL: Må kutte vikarbruk, ledelse og opplæring

Regjeringen har erkjent at det er 119 kommuner som per desember 2016 hadde lavere bemanning enn det som foreslås i normen.

PBL (Private barnehagers landsforbund) har regnet ut at det går 75.000 barn i private barnehager der normen ikke er finansiert.

Administrerende direktør Arild M. Olsen i PBL ba nylig medlemsbarnehagene om å vurdere hvor de kan kutte kostnader for å innfri kravene i normen dersom den trer i kraft 1. august i år.

– Uten at det følger finansiering med de nye kravene, vil veldig mange barnehager måtte hente midler til å innfri bemanningsnormen fra andre deler av driften. Det vil være en svært beklagelig, men en nødvendig konsekvens av forslaget fra regjeringen, sa Arild M. Olsen som ber barnehageeiere om å vurdere kutt på følgende områder:

  • Redusert vikarbruk ved sykdom og annet fravær.
  • Redusert tid til ledelse i den enkelte barnehage.
  • Redusert satsing på kompetansehevende tiltak som kurs og annen opplæring.
  • Vedlikehold.
  • Investeringer.

Sanner: Ap går imot eget forslag

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner svarer overfor Dagsavisen slik på oppropet og kritikken:

– Den blågrønne regjeringen hever kvaliteten i barnehagene gjennom en pedagognorm og en norm for bemanning. Bemanningsnormen er godt utredet og har vært varslet lenge. Jeg registrer at Ap-ordførerne nå protesterer mot en bemanningsnorm som tilsvarer den Stoltenberg-regjeringen foreslo i 2013. 

– Jeg må bare ta til etterretning at Ap-ordførerne nå er mot det Ap var for da de satt i regjering. Vi er selvsagt åpne for å se på justeringer for å få en god innfasing av minimumskravet til bemanning. Men vi legger til grunn de samme prinsippene for beregning av finansiering som Ap gjorde da de satt i regjering.

KOMMUNEOPPROP FOR EN TRYGG BARNEHAGEHVERDAG

Vi ønsker en trygg barnehagehverdag for alle barn, med nok voksne til stede, og er derfor positive til bemanningsnorm i barnehagen.

Regjeringens forslag til norm som nå er lagt på bordet har imidlertid alvorlige svakheter som må rettes opp. Dersom normen blir innført slik den er foreslått, skaper det en vanskelig situasjon for alle barnehager, både private og kommunale. Det er krevende for kommuner og private barnehager at regjeringen pålegger en norm uten tilstrekkelig finansiering. Vi frykter at barnehager kan se seg nødt til å ta inn færre barn heller enn å bryte normen, på grunn av manglende finansiering. Dette truer målet om full barnehagedekning, og kan gjøre det svært krevende for kommuner å oppfylle den lovfestede retten til barnehageplass.

Når regjeringen legger opp til at normen kan oppfylles ved prosentvise stillinger, til dels små stillingsbrøker, frykter vi at andelen deltidsansatte i barnehagene kan øke. Det vil være negativt både for barna og de ansatte.

Vi er bekymret for den uroen som sprer seg i sektoren og blant foreldre, og ber regjeringen ta ansvar for at vi sammen kan få på plass en god bemanningsnorm som kan skape trygghet rundt det gode barnehagetilbudet vi skal gi barna.

Vi krever:

- At regjeringen sikrer flere trygge voksne til stede for barna gjennom å sørge for økt statlig finansiering av bemanningsnormen.

- At regjeringen sikrer de ansattes vilkår ved å unngå negative konsekvenser som økt bruk av deltidsstillinger i barnehagesektoren.

- At effekten av normen evalueres grundig etter to år, slik at konsekvensene i sektoren og for kommunene kartlegges.

Bergen 16.05.2018.

Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo kommune

Harald Schjelderup, byrådsleder i Bergen kommune

Pål Hafstad Thorsen, Byråd for barnehage, skole og idrett i Bergen kommune

Jon- Ivar Nygård, Ordfører i Fredrikstad kommune

Sindre Martinsen- Evje, Ordfører i Sarpsborg kommune

Ida Pinnerød, Ordfører i Bodø kommune

Ole Jacob Flæten, Ordfører i Skedsmo kommune

Rune Høiseth, Ordfører i Larvik kommune

Jarle Nilsen, Ordfører i Karmøy kommune

Ragnhild Bergheim, Ordfører i Lørenskog kommune

Arne- Christian Mohn, Ordfører i Haugesund kommune

Robin Kåss, Ordfører i Porsgrunn kommune

Anita Ihle Steen, Ordfører i Ringsaker kommune

Hanne Tollerud, Ordfører i Moss kommune

Bjørn Iddberg, Ordfører i Gjøvik kommune

Hanne Opdan, Ordfører i Ski kommune

Terje Mathiassen, Ordfører i Askøy kommune

Kjell Hansen, Ordfører i Ringerike kommune

Are Karlsen, Ordfører i Horten kommune

Marianne Sandahl Bjorøy, Ordfører i Fjell kommune

Kjell Nergaard, Ordfører i Kristiansund kommune

Sjur Strand, Ordfører i Kongsvinger kommune

Ola Nordal, Ordfører i Ås kommune

Odd Stangeland, Ordfører i Eigersund kommune

Øivind Sand, Ordfører i Rælingen kommune

Hans Erik Ringkjøb, Ordfører i Voss kommune

Hallgeir Kjeldal, Ordfører i Bamble kommune

Inger Lise Skartlien, Ordfører i Rygge kommune

Roger Evjen, Ordfører i Aurskog-Høland kommune

Tom Anders Ludvigsen, Ordfører i Vestby kommune

Arnhild Holstad, Ordfører i Namsos kommune

Tove Mette Bjørkmo, Ordfører i Sortland kommune

Leif Waarum, Ordfører i Vestre Toten kommune

Gry Fuglestveit, Ordfører i Notodden kommune

Ola Teigen, Ordfører i Flora kommune

Odd Harald Hovland, Ordfører i Bømlo kommune

Hans Thue, Ordfører i Nannestad kommune

Remi Solberg, Ordfører i Vestvågøy kommune

Sigmund Lier, Ordfører i Tysvær kommune

Kristine Enger,  Ordfører i Randaberg kommune

Rune Rafaelsen, Ordfører i Sør-Varanger kommune

Øystein Slette, Ordfører i Enebakk kommune

Harald Tyrdal,  Ordfører i Lunner kommune

Siv Dagny Aasvik, Ordfører i Hadsel kommune

Øyvind H. Oddekalv, Ordfører i Meland kommune

Ellen Solbrække, Ordfører i Rakkestad kommune

Elin Gran Weggesrud, Ordfører i Sande kommune

Bente Elin Lilleøkseth, Ordfører i Løten kommune

Ståle Refstie, Ordfører i Sunndal kommune

Roald Haug, Ordfører i Odda kommune

Kirsti Welander, Ordfører i Oppdal kommune

Anders Østensen, Ordfører i Gjerdrum kommune

Kamilla Thue, Ordfører i Eidskog kommune

Lars Magnussen, Ordfører i Jevnaker kommune

Hans Oddvar Høistad, Ordfører i Gausdal kommune

Dag Erik Pryhn, Ordfører i Sel kommune

Terje Odden, Søndre Land kommune

Kristin Maurstad, Ordfører i Vågsøy kommune

Rune Støstad, Ordfører i Nord-Fron kommune

Ingrid Rangønes, Ordfører i Averøy kommune

Jorunn Skåden, Ordfører i Sveio kommune

Hans Vintervold, Ordfører i Røros kommune

Lise Selnes, Ordfører i Nord-Odal kommune

Berit Flåmo, Ordfører i Frøya kommune

Øyvind Evanger, Ordfører i Nordreisa kommune

Solveig Vestenfor, Ordfører i Ål kommune

Karianne B. Bråthen, Ordfører i Øksnes kommune

Amund Hellesø, Ordfører i Vikna kommune

Mette Haughold, Ordfører i Sauherad kommune

Heidi Granli, Ordfører i Gol kommune

Petter Sortland, Ordfører i Høyanger kommune

Siri Klokkerstuen, Ordfører i Etne kommune

Eirik Haga, Ordfører i Vaksdal kommune

Ole Morten Balstad, Ordfører i Selbu kommune

Aina Borch, Ordfører i Porsanger kommune

Are Hilstad, Ordfører i Meldal kommune

Atle Kvåle, Ordfører i Fusa kommune

Jan-Eirik Nordahl, Ordfører i Sørreisa kommune

Kjersti Nythe Nilsen, Ordfører i Marker kommune

Svein Olav Agnalt, Ordfører i Skiptvet kommune

Kjell Berge Melbybråten, Ordfører i Øystre Slidre kommune

Milly Bente Nørsett, Ordfører i Tingvoll kommune

Torbjørn Larsen, Ordfører i Kvæfjord kommune

Frank Martin Ingelæ, Ordfører i Tana kommune

Terje Hoffstad, Ordfører i Stor-Elvdal kommune

Håkon Myrvang, Ordfører i Naustdal kommune

Ola Øie, Ordfører i Rennebu kommune

Anders Lindstrøm, Ordfører i Verran kommune

Inger Løite, Ordfører i Gjerstad kommune

Johnny Hagen, Ordfører i Alvdal kommune

Geir Knutsen, Ordfører i Båtsfjord kommune

Tarjei Gjelstad, Ordfører i Kviteseid kommune

Gustav Kalager, Ordfører i Krødsherad kommune

Roger Osen, Ordfører i Smøla kommune

Helge Sandåker, Ordfører i Marnardal kommune

Norvald Illevold, Ordfører i Rendalen kommune

Atle Andersen, Ordfører i Lødingen kommune

Reidar Saga, Ordfører i Åmli kommune

Hilde Frankmo Tveråen, Ordfører i Folldal kommune

Bengt Halvard Odden, Ordfører i Hjartdal kommune

Vidar Eltun, Ordfører i Vang kommune

Stine Akselsen, Ordfører i Lebesby kommune

Halfdan Haugan, Ordfører i Seljord kommune

Marit Espenes, Ordfører i Dyrøy kommune

Hans Petter Thorbjørnsen, Ordfører i Ulvik kommune

John E. Høvik, Ordfører i Osen kommune

Stian Brekkvassmo, Ordfører i Namsskogan kommune

Powered by Labrador CMS