- Nedvurdering av private barnehager, mener Arild M. Olsen i PBL om Hadia Tajiks uttalelse om barnehageforliket under en debatt i Arendalsuka. - Å kritisere barnehageforliket kan ikke forstås som et angrep på private barnehager, svarer Aps utdanningspolitiske talsperson Martin Henriksen. Foto: Mariell Tverrå Løkås, Ap og PBL
- Nedvurdering av private barnehager, mener Arild M. Olsen i PBL om Hadia Tajiks uttalelse om barnehageforliket under en debatt i Arendalsuka. - Å kritisere barnehageforliket kan ikke forstås som et angrep på private barnehager, svarer Aps utdanningspolitiske talsperson Martin Henriksen. Foto: Mariell Tverrå Løkås, Ap og PBL

«Å kritisere barnehageforliket kan ikke forstås som et angrep på private barnehager»

- Vi understreker gjerne den gode og viktige jobben de ansatte gjør, og at de seriøse private aktørene har vært viktige for å oppnå barnehagedekning, sier Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson Martin Henriksen.

Publisert

- For oss er barnehageforliket ingen hellig ku i den forstand at det ikke skal kunne kritiseres. Barnehageforliket var et kompromiss forhandlet fram i Stortinget der man fikk til mye bra, men heller ikke dette forliket var perfekt, mener Henriksen.

Under debatten «Er velferdsstaten truet av private aktører?» under Arendalsuka sist torsdag ga Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik uttrykk for en frykt for at økt innslag av kommersielle aktører innen velferden kan føre til en uthuling av velferdsstaten.

Høyres nestleder Bent Høie sa under debatten at vi neppe hadde hatt full barnehagedekning ennå hadde det ikke vært som de private barnehagenes innsats.

Senere ble Hadia Tajik av debattleder Terje Svabø utfordret på om ikke suksessen til barnehageforliket viser at et samspill mellom det private og offentlige er framtida for å berge velferdsstaten?

- Nei, det barnehageliket forteller, er at den eneste måten å få enighet på tvers, når Frp også skal være med, så er de private aktørene også med på det, svarte Tajik.

- Historieløst

Administrerende direktør Arild M. Olsen i PBL (Private barnehagers landsforbund) mener uttalelsen fra Tajik først og fremst er historieløs.

Tall barnehage.no har fått fra PBL viser at det i perioden 1991-2002 var en økning på 26991 offentlige og 31.921 private barnehageplasser. Andelen barn i private barnehager økte fra 1990 til 2002 fra 36 til 41 prosent.

- Lenge før barnehageforliket, helt siden Gro Harlem Brundtland inviterte private til å begynne å bygge barnehager, var det private som sto for størsteparten av barnehageutbyggingen i Norge. Da barnehageforliket kom, var det enighet om at dette var en utvikling som skulle fortsette. Og da ble det til at de private bygde, mens kommunene ikke ville, sier Arild M. Olsen.

- Kvalitet viktigere enn eierskap

Han mener Tajiks uttalelse også framstår som en nedvurdering av innsatsen til de private barnehagene.

- Når SVs daværende leder, og senere SVs statsråder, ønsket alle type eiere velkommen til å bidra, var det ikke av hensyn til Frp, men av hensyn til barna og foreldrene deres. Så jeg håper og tror ikke at det Hadia Tajik sa er et uttrykk for Arbeiderpartiets syn på private barnehager, sier Arild M. Olsen.

Han mener det er grunnleggende feil å sortere barnehager ved å bruke eierskap og selskapsform som kriterium.

- Skal du sette barnehager i bås, må det være utfra om de er svært gode, gode eller mindre gode. I den grad du vil barnas og familienes beste, så må dette være det vi diskuterer, ikke hvem som eier barnehagene, sier Olsen.

- Ikke angrep på de private

Aps utdanningspolitiske talsperson Martin Henriksen sier til barnehage.no at Tajiks uttalelse i debatten i Arendal ikke er et angrep på de private.

- Vi understreker gjerne den gode og viktige jobben de ansatte gjør, og at de seriøse private aktørene har vært viktige for å oppnå barnehagedekning. Jeg mener man ikke kan vri Hadia Tajikss svar til å bety noe annet. Å kritisere barnehageforliket kan ikke forstås som et angrep på private barnehager, sier Henriksen.

Han mener man bør høre hele resonnementet til Tajik i debatten i stedet for dette svaret isolert.

- Hun utelukker ikke at kommersielle aktører har en rolle, men er tydelig på at det er viktig for oss å legge bedre til rette for de ideelle aktørene. Det er det samme budskapet som Ap førte i profittdebatten, om at private barnehager er en viktig del av det gode barnehagetilbudet vi har i Norge. Vi vil at foreldrene skal være trygge på at de 23 milliardene som årlig går fra fellesskapets midler og i foreldrebetaling brukes til å gi barna deres et best mulig barnehagetilbud, og ikke til store verdiuttak til eiere, sier Martin Henriksen.

- Ser nedsider ved løsningene

Ap-politikeren peker på at selv om barn generelt har et godt tilbud og møter dyktige ansatte som gjør en ypperlig jobb i private barnehager, betyr ikke det at politikere skal la være å diskutere hvordan vi bruker de store pengene til å gi barn et enda bedre barnehagetilbud.

Han er opptatt av at barnehageforliket ikke blir en «hellig ku» som ikke skal kunne kritiseres for sine mangler.

- I de store barnehagediskusjonene som går i Stortinget og sektoren ellers ser man både at nedsider ved de løsningene som ble valgt og utfordringene som ikke ble adressert fører til diskusjon og nye utfordringer i sektoren. Det ser man for eksempel i debattene om kommersielle og ideelle aktører, salg av barnehager, krav fra kommunene eller om finansiering, sier Martin Henriksen.

Powered by Labrador CMS