Antall rådgivninger om barnehagesaker økte fra 223 i 2021 til 262 i 2023. Mange temaer går igjen, men det har vært en tydelig økning av saker som handler om at barn ikke føler seg trygge i barnehagen, opplyser FUB.
Antall rådgivninger om barnehagesaker økte fra 223 i 2021 til 262 i 2023. Mange temaer går igjen, men det har vært en tydelig økning av saker som handler om at barn ikke føler seg trygge i barnehagen, opplyser FUB.

«Ansatte brukte en stol, en puff og to reoler for å la et barn være alene på andre siden. Barnet satt på gulvet og gråt»

I 2022 opplevde FUBs barnehagerådgivere generelt en klar vekst i henvendelser om utestenging, vold og trakassering i barnehagen.

Publisert

I januar 2021 kom lovendringene som skulle styrke arbeidet mot mobbing og sørge for at alle barn har det trygt og godt i barnehagen.

Med de nye reglene fikk barnehagene blant annet en aktivitetsplikt som gjelder ved melding eller mistanke om at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø, og skjerpet aktivitetsplikt når noen som arbeider i barnehagen mistenkes for å krenke et barn.

Antall rådgivninger om barnehagesaker hos FUB økte fra 223 i 2021 til 262 i 2023. At så mye som en tredjedel av disse henvendelsene involverer ansatte som krenker barn, bekymrer særlig.

– Rettsløse barnehagebarn

– Mange temaer går igjen, men det har vært en tydelig økning av saker som handler om at barn ikke føler seg trygge i barnehagen. Antallet steg med over 30 prosent fra 2021 til 2022. Fra 33 rådgivninger til 50. Økningen er enda tydeligere om vi tar med 2020. Da kom 17 henvendelser om temaet.

Det kommer fram i en pressemelding fra FUB (Foreldreutvalget for barnehager).

– Økt antall henvendelser om mobbing og krenkelser kan komme fra loven om trygt og godt barnehagemiljø som kom i 2021. Foreldrene som kjenner lovverket vet at barnet deres har rett på å ha det trygt og godt. De vet hva som ikke er greit. De vet at barnehagen har plikter og at barnet har rettigheter. Allikevel ser vi fremdeles altfor mange eksempler på at det skjærer seg mellom hjem og barnehage når foreldrene sier fra. Vi gjentar det til det kjedsommelige at barnehagebarn er rettsløse sammenlignet med skolebarn. Barnehageforeldre må få adgang til å klage inn fastlåste saker til en nøytral part, slik man kan i skolen. Så lenge man ikke har dette sikkerhetsnettet i barnehagen vil man ikke få en fullverdig gjennomgang av barnehagenes praksis, sier FUB-leder Einar Olav Larsen.

I fjor vår la han frem rapporten «Ett skritt til», en oppsummering av FUBs engasjement for å styrke lovverket som skal sikre et trygt og godt barnehagemiljø for alle barn.

Larsen har tidligere påpekt at den nye loven har mange gode hensikter, og et par vesentlige mangler:

– Loven er et første steg på veien mot bedre rettsikkerhet for barna. Et viktig neste steg vil være å få på plass en håndhevingsordning og en individuell rett til et trygt og godt barnehagemiljø.

Flere krenkelser fra ansatte

I pressemeldingen gjengis en historie, slik en mor opplevde den:

«De voksne på avdelingen hadde brukt en stol, en puff og to reoler for å la et barn være alene på andre siden. Barnet satt på gulvet og gråt. Høyt. Jeg prøvde å levere, men sto i døråpningen i noen minutter for å se an situasjonen. To voksne var inne på rommet, men ingen reagerer. Jeg går inn og sier: Stakkars (navn) går det bra? Jeg får beskjed om å ikke bry meg om det, at det bare er trass og at han prøvde å ta en leke fra et annet barn».

Mobbing i form av kloring og biting, utestenging fra lek, trusler og generell utrygghet er utslagsgivende når foreldre med utrygt barn søker råd, men det er også flere krenkelser fra ansatte. 15 av rådgivningene i fjor handlet om dette.

Rådgivninger per tema

Samarbeidsproblemer hjem-barnehage: 83

Trygt og godt barnehagemiljø/mobbing: 50

Rådsorgan: Spørsmål om SU, FAU og foreldreråd: 50

Organisering i barnehagen: 17

Bemanning: 14

Antall rådgivninger per tema for FUB i 2022. Noen rådgivninger registreres ved flere temaer.

Kilde: FUB


Tilbakemeldingen fra moren som reagerte på at et barn ble innestengt, inneholder flere typiske elementer fra slike saker, står det videre i pressemeldingen. Slik beskriver hun hendelsesforløpet videre med den lille gutten som ble fysisk adskilt fra de andre barna:

«Jeg påpeker at det må da være mulig å hjelpe han med å komme over det? At han bare er to år og at det ikke er godt å ha det slik. En tredje voksen kommer inn og jeg får til svar at jeg skulle prøvd å være på avdelingen en hel dag, for å se. Og at han bare må slutte å gråte for det er ingen vits i å oppføre seg slik. De tre voksne ga gang etter gang beskjed om at det ikke var grunn til å gråte, at han måtte skjerpe seg, og at han startet problemet. Tre mot en.»

Det hører med til historien om barnet som ble adskilt fra de andre barna at moren som meldte fra, trøstet gutten. I etterkant er saken tatt opp med barnehagestyrer og guttens foreldre. Moren som varslet har gitt FUB tillatelse til å gjengi historien. Hun sier at hun stoler på at prosessen nå blir håndtert på riktig vis.

Vanskelig, men lovpålagt

Når ansatte krenker barn handler det ofte om ulike former for grensesetting. Å stenge et barn ute fra lek med fysiske sperrer er bare et eksempel. FUB får rådgivninger om ansatte som klyper, holder fast eller snakker nedsettende til enkeltbarn rundt måltider eller ved av- og påkledning i garderoben.

– Jeg skjønner at det kan være vanskelig å si fra når en kollega gjør noe som oppleves ugreit, men det er lovpålagt. Tre ansatte mot et lite barn er et grovt lovbrudd. Mange barnehager tar slike saker på alvor og er flinke til å ta opp saker internt. Måten de ansatte håndterer følelsene til barn avslører kvalitetsforskjellene i barnehagene våre. De som sliter med barna, sliter som regel også med relasjoner til foreldrene, sier FUB-lederen.Powered by Labrador CMS