Rådmann Bjørn-Atle Hansen forteller at fra høsten av skal alle som ønsker det ha plass i en samisk barnehage i Alta kommune. Da blir Midtbakken barnehage samisk.
Rådmann Bjørn-Atle Hansen forteller at fra høsten av skal alle som ønsker det ha plass i en samisk barnehage i Alta kommune. Da blir Midtbakken barnehage samisk.

Barnehage er sentralt når de inngår den historiske avtalen

Førstkommende mandag møtes sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) og Altas ordfører Monica Nielsen (Ap) for å signere en historisk samarbeidsavtale mellom Sametinget og Alta kommune. Sentralt i avtalen er at alle samiske barn skal ha rett til plass i en samisk barnehage.

Publisert

Bakgrunnen for avtalen er at Alta har et stort antall innbyggere med samisk bakgrunn med tanke på innbyggere som står i sametingets valgmanntall, antall elever som har samisk på skolen og barn i samiske barnehager. Som en del av avtalen skal kommunen etablere en kommunal samisk barnehage innen 2020. 

Det innebærer at Midtbakken barnehage, med to avdelinger og plass til 27 barn, blir samisk fra og med høsten. 

– Vi har fra før Álttá Siida barnehage, som er privat og eies av Alta Sameforening, med 60 plasser. Med å gjøre om Midtbakken barnehage til en samisk barnehage, oppfyller vi kravet i samarbeidsavtalen, sier rådmann Bjørn-Atle Hansen i Alta kommune.

Skal styrke samisk språk og kultur

I innledningen til avtalen står det: 

Formålet med avtalen er å legge forholdene til rette for et varig og forpliktende samarbeid mellom partene i saker som angår samene og samiske forhold i Alta. Dette med tanke på å styrke samisk språk og kultur i Alta. Partene skal arbeide for erkjennelse av samisk identitet og bakgrunn, bevare og utvikle samisk språk og lokal samisk kultur i Alta.

– Dette er historisk. Jeg ser frem til mandagens signering, og til markeringen vi har lagt opp til, sier Nielsen i en kommentar til Altaposten.

– Avtalen er lik den Tromsø kommune har inngått med Sametinget. Vi har ikke hatt en slik avtale tidligere, men det er naturlig med tanke på at Alta har et stort innslag av samisk befolkning, og at det samiske er blitt mer og mer synlig, sier rådmannen. 

Avtalen omhandler i hovedsak barnehage og skole, og språk og kultur. 

– Det er en naturlig utvikling, og handler om å synliggjøre samisk språk og kultur i større grad. Avtalen er ikke veldig forpliktende og konkret, bortsett fra på noen punkter, sier Hansen. 

– Alle får et tilbud

Men et punkt i avtalen er veldig konkret, og innebærer at kommunen må få på plass tilstrekkelig antall barnehageplasser til de samiske barna som ønsker det. 

Alta kommune skal etablere en ny kommunal samisk barnehage innen 2020. Sametinget tildeler tilskudd til barnehagene i kommunen etter egne kriterier.

Sammen arbeider partene med mål om at alle foreldre som ønsker et samisk barnehagetilbud til sine barn skal få et slikt tilbud. Partene erkjenner at et fullverdig samisk barnehagetilbud innebærer at det eksisterer et aktivt og levende samisk språk blant barn og ansatte i barnehagene. Ansatte i barnehager tilbys kompetanseheving i samisk språk og kultur, og Alta kommune arbeider for å rekruttere og beholde samiskspråklig personale, står det i avtalen.

Samtidig har kommunen overkapasitet på antall barnehageplasser.

I forslaget om å omgjøre Midtbakken barnehage til en ren samisk barnehage, som ble sendt til høring i mai i fjor, kommer det fram at det tidligere har vært en samisk avdeling i en nå nedlagt privat barnehage, og at det er en samisk avdeling i kommunale Oterfaret barnehage - og at kommunen i påvente av sin egen samiske barnehage driver en avdeling i Álttá Siida. 

– Behovet for plasser har vært større enn de har klart å ta unna i Álttá Siida. Etter hovedopptaket nå ser vi at det fra høsten av vil være fire ledige plasser i Midtbakken barnehage, og en ledig plass i Álttá Siida. Dermed har vi et tilbud til alle som ønsker det.

– Hvordan har reaksjonene vært fra barnehagen på at de skulle omgjøres til en samisk barnehage? 

– Vi har kjørt en prosess der de ansatte på Midtbakken har vært veldig positive til å gjøre de nødvendige endringene. Det er en eller to av de som jobber der i dag som også skal jobbe der fra høsten av, mens de andre får tilbud om jobb i andre barnehager. Det er såpass stort behov for barnehagelærere at det ikke er noen som mister jobben, avslutter rådmann Bjørn-Atle Hansen. 

Powered by Labrador CMS