Gikk ikke videre med meldinger om vold - saken anmeldt til politiet

Bergen kommune politianmelder forholdet i en barnehage hvor tre søsken har meldt om vold i hjemmet uten at barnehagen gikk videre med saken.

Publisert Sist oppdatert

Det første notatet om at barna hadde fortalt om vold i hjemmet ble levert til barnehagestyreren i mars 2013. Et nytt notat i april året etter førte heller ikke til at styreren foretok seg noe.

Les også: Vurderer å politianmelde ansatte i en barnehage

Les også: Unnlot å melde om vold

Høsten etter fikk barnehagen en ny styrer, som i løpet av ett og et halvt år fikk sju nye skriftlige meldinger om at barna fortalte om vold i hjemmet.

Først da den nye styreren ble sykmeldt, skjedde det noe da stedfortrederen tok affære.

I november 2016 ble barnas far anmeldt for vold. Nå er begge foreldrene siktet for barnemishandling.

Avverge straffbare handlinger

Nå velger byrådet I Bergen kommune å politianmelde forholdet. De ber politiet om å starte en etterforskning for å avklare om barnehagen på straffbart vis har unnlatt å avverge straffbare handlinger (straffelovens paragraf 196).

Det skriver Bergensavisen (BA).

Byrådet ber også politiet vurdere om barnehagen har brutt opplysningsplikten etter barnehagelovens paragraf 22 selv om brudd på denne ikke kan straffes.

– Dersom voksne i barnehagen får mistanke om at barn blir utsatt for vold i nære relasjoner, har de en plikt til å handle. Barns beste er det aller viktigste, påpekte byrådsleder Harald Schjelderup på en pressekonferanse i Bergen onsdag.

Beklager på det sterkeste

Lederen av den private barnehagekjeden sier til BA at de tar saken svært alvorlig.

–  Vi beklager på det sterkeste. Barnehagen har et stort ansvar for å se barn som dette, som trenger hjelp. Vi har rutiner som skulle ha håndtert dette, men dessverre har de ikke blitt fulgt opp, sier lederen.

Barnehagekjeden tar anmeldelsen til etterretning og lover å bidra til at politiet får belyst saken på en best mulig måte.

Da barnehage.no omtalte denne saken like etter påske, vurderte Bergen kommune å anmelde ansatte i den aktuelle barnehagen. Dette skal ikke være gjort. Det er selve forholdet som er anmeldt.

Straffeloven § 196, plikt til å avverge et straffbart forhold: «Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som unnlater gjennom anmeldelse eller på annen måte å søke å avverge en straffbar handling eller følgene av den, på et tidspunkt da dette fortsatt er mulig og det fremstår som sikkert eller mest sannsynlig at handlingen er eller vil bli begått. Avvergingsplikten gjelder uten hensyn til taushetsplikt (…).»

§ 22 i Barnehageloven: Barnehagepersonalet skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenestens side. Uten hinder av taushetsplikt skal barnehagepersonalet av eget tiltak gi opplysninger til barneverntjenesten, når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. lov om barneverntjenester § 4-10, § 4-11, § 4-12, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige adferdsvansker, jf. samme lov § 4-24. Også etter pålegg fra de organer som er ansvarlige for gjennomføringen av lov om barneverntjenester, plikter barnehagepersonalet å gi slike opplysninger. Opplysninger skal normalt gis av styrer.

 

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter. 

Powered by Labrador CMS