Steffen Handal i Utdanningsforbundet (nummer tre fra venstre) under et møte med utdanningsfraksjonen til Ap om nettopp bemanning.
Steffen Handal i Utdanningsforbundet (nummer tre fra venstre) under et møte med utdanningsfraksjonen til Ap om nettopp bemanning.

– Vil skape debatt, men løser ikke bemanningskrisa

– Det er bra at regjeringen ønsker å sikre demokratisk styring av barnehagesektoren. Men det løser ikke bemanningskrisa, sier leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal om forslaget til nye regler for private barnehager.

Publisert Sist oppdatert

Utdanningsforbundet sier samtidig at de er positive til ambisjonen bak forslaget:

– Det er bra at regjeringen ønsker å sikre demokratisk styring av barnehagesektoren. Det er helt rimelig at kommunene, som folkevalgt organ, kan stille krav om for eksempel kompetanse, bemanning, arealutnyttelse, åpningstider og styrerressurs. Samtidig må private barnehager ha gode og stabile rammevilkår, sier Handal i en pressemelding publisert på egne hjemmesider.

– Ingen garanti

– Kommunalt ansvar for hele barnehagesektoren gir selvsagt ingen garanti i seg selv for god barnehagedrift. Men dette er demokratiets måte å gi velgerne myndighet over sektoren på. Det har manglet, og det er bra det kommer på plass, fortsetter han. 

Økt kommunal styring må ikke innebære at kommunene gis mulighet til å snevre inn barnehagens mandat, og hindre det pedagogiske personalet i barnehagene i å kunne utøve sitt profesjonelle skjønn, mener Handal.

– Ansatte i både private og kommunale barnehager bør i betydelig større grad enn i dag få mulighet til å utøve sitt profesjonelle skjønn. Vi mener også at de ansattes representanter må ha medvirkning i fastsettelsen av lokale forskrifter. Dette er særlig viktig i saker som kan påvirke de ansattes arbeidsplasser.

Vil skape debatt

Steffen Handal påpeker samtidig at regjeringens forslag er svært omfattende og at flere av de foreslåtte endringene vil bli omdiskuterte. Forslaget vil kunne endre både hvilke styringsverktøy kommunene har, hvordan de private barnehagene blir finansiert, og hvilke krav det skal stilles til hvordan de private barnehagene bruker offentlige tilskudd. 

– Dette vil helt sikkert skape debatt. Men vi er glade for at regjeringen nå har kommet med sitt forslag og at de er tydelige på intensjonen om at alle barn skal ha et likeverdig barnehagetilbud. 

Han understreker samtidig at Utdanningsforbundet ikke har tatt stilling til alle forslagene i høringsnotatet. 

– I tiden fram til høringsfristen vil vi sette oss grundig inn i alle forslagene og hvilke konsekvenser forslagene vil ha. Vi vil bruke tid i organisasjonen, slik at vi får et så godt grunnlag som mulig og legge opp til at ulike deler av organisasjonen kan komme med innspill. Forslagene vil også bli sendt på intern høring i Utdanningsforbundet.

Powered by Labrador CMS