Mette Nord er leder i Fagforbundet.
Mette Nord er leder i Fagforbundet.

Fornøyd med at kommunene får mer makt over utviklingen av barnehagene

Fagforbundet mener regjeringens forslag til ny regulering og finansiering av barnehagesektoren styrker muligheten til å sikre barn et godt og likeverdig tilbud.

Publisert Sist oppdatert

– Forslaget til ny barnehagelov legger opp til sterkere styring av private barnehager, at kommunene får mer makt over utviklinga av barnehagene og det blir vanskeligere å hente ut profitt fra drifta av tjenestene. Dette er vi veldig fornøyd med, uttaler Fagforbundets leder Mette Nord på forbundets nettsider.

Onsdag ble regjeringens forslag til ny regulering og finansiering av private barnehager sendt på høring.

Regjeringen foreslår blant annet at kommunene skal få mulighet til å vedta lokale forskrifter om prioritering ved opptak av barn, bemanning, krav til kompetanse, minimum åpningstid, og maksimalt nivå for foreldrebetaling og kostpenger.

Det foreslås også å lovfeste at kommuner kan stille krav ved tildeling av tilskudd og selv bestemme hvordan tilskudd til private barnehager skal beregnes, innenfor det regjeringen omtaler som tydelige rammer.

Nord mener regjeringens forslag styrker muligheten til å sikre barn et godt og likeverdig tilbud. Hun understreker samtidig at det fremover må være bedre samsvar mellom de kravene som stilles og bemanning gjennom hele åpningstiden til barnehagene. Når kommunene nå gis større handlingsrom, må dette prioriteres, mener hun.

Fagforbundets leder er også fornøyd med at regjeringen vil gi kommunene myndighet til å tilpasse antall barnehageplasser i både kommunale og private barnehager. I høringsnotatet foreslås det å gi kommunene mulighet til å redusere antall barn en barnehage er godkjent for hvert tiende år.

Samtidig er Fagforbundet usikre på om forslagene til nye regler for pensjonstilskudd vil sikre likeverdige pensjonsvilkår for ansatte i private og kommunale barnehager. Forbundet ønsker primært at de private barnehagene skal ha reell kostnadsdekning for pensjonsutgifter, for å sikre at pengene til pensjon går til pensjon.

– Vi har ikke fått gjennomslag for dette, men vil jobbe for å få fram vårt syn i forbindelsen med Stortingets behandling av forslaget, sier Nord til forbundets nettsider. Hun opplyser at de nå skal gå nøye igjennom forslagene fra regjeringen.

Powered by Labrador CMS