Geirmund Lykke (nummer to fra venstre), Majen Helen Sævik og Ida Lindtveidt Røse fra Krf var til stede da PBL Trondheim hadde møte fredag, for å høre om situasjonen til de private barnehagene.
Geirmund Lykke (nummer to fra venstre), Majen Helen Sævik og Ida Lindtveidt Røse fra Krf var til stede da PBL Trondheim hadde møte fredag, for å høre om situasjonen til de private barnehagene.

– Vi står skulder ved skulder med de private barnehagene

Helt i innspurten av valgkampen benyttet Krfs førstekandidat i Trondheim, Majen Helen Sævik, anledningen til å besøke de private barnehagene.

Publisert

Sammen med leder i Trøndelag Kristelig Folkeparti, Geirmund Lykke, og partiets nestleder Ida Lindtveidt Røse, gjestet de styremøtet til PBL Trondheim fredag.

Som mange har påpekt er valgkampen i Trondheim mer interessant enn på lenge, etter at Rita Ottervik (Ap) meldte at hun ikke tar gjenvalg etter 20 år som ordfører. Nå står hennes arvtager Emil Raaen og Kent Ranum (H) på hver sin side i kampen om å bli ordfører.

Men i møtet fredag var politikerne mer opptatt å høre barnehagenes opplevelse av forslagene regjeringen har kommet med når det gjelder kommunenes styringsrett over private barnehager.

– Regjeringen ønsker at kommunene skal styre opptaket av barn, de vil utrede tidsbegrenset tilskudd til private barnehager, og endre godkjenningene av private barnehager basert på kapasitet og behov. På vegne av medlemsbarnehagene i Trondheim uttrykte styret i PBL lokallag stor bekymring for regjeringens forslag og retning mot at kommunen skal ha full råderett over private barnehager, oppsummerer Torstein Johannessen i Bergheim barnehage etter møtet.

– Vi mister grunnlaget for å drive barnehagene våre, hvis det skal være opp til kommunen å bestemme hvilke barnehager barna skal gå i. Foreldrene mister sin valgfrihet, og mangfoldet av barnehager Norge er kjent for vil forsvinne. Vi er dypt bekymret for hva regjeringen vil komme med av forslag i ny finansieringsmodell for private barnehager som er sagt skal komme i løpet av året, var noe av budskapet.

Majen Helen Sævik og Ida Lindtveidt Røse delte lokallagsstyrets bekymring.

– KrF er mot forslagene som har kommet fra regjeringen både når det gjelder å la kommunene få adgang til å endre godkjenningen av barnehagene, styre kapasiteten, og dimensjonere kapasiteten totalt sett. Blir dette gjennomført vil valgmulighetene for foreldrene bli færre, og tidsbegrensende tilskudd vil ta livet av privat barnehagesektor. Vi vil styrke familienes valgfrihet og mangfoldet i barnehagesektoren, ikke svekke den, er den klare beskjeden fra politikerne.

De forteller videre at de står skulder til skulder med barnehagene og PBL i dette.

– Vi vil jobbe hardt for at foreldrene fremdeles skal ha full valgfrihet. KrF er opptatt av at offentlige og private barnehager skal likebehandles, og at mangfoldet av barnehager skal bestå i framtiden gjennom at de private barnehagene blir sikret likebehandling og langsiktig forutsigbarhet i den nye tilskuddsmodellen.

At barnehage er et tema som opptar både politikerne og lokalbefolkningen, ble tydelig da PBL inviterte til politisk debatt i juni. Da stilte samtlige inviterte partier, og temperaturen ble til dels høy da en del av de samme sakene ble diskutert.

Powered by Labrador CMS