PBL Trondheim arrangerte debatten på Byscena, som trakk rundt 250 tilhørere denne uka.

Fylte Byscenen i Trondheim til barnehagedebatt

Barnehage engasjerer trondhjemmerne, som fylte lokalet til randen da lokallaget til PBL inviterte til politisk debatt.

Publisert

PBL arrangerer en rekke lokale, politiske debatter denne våren. Denne uka får lokalpolitikerne i Trondheim, Bergen, Sandnes og Østre Toten bryne seg på spørsmål om barnehagesektoren, i neste uke fortsetter debattrekken i Stange og Moss, før Asker og til slutt Arendalsuka blir debattarenaer til høsten.

– Hvordan skal de ulike partiene utvikle barnehagetilbudet i Trondheim videre? Skal foreldrene få bestemme, eller er det kommunen som skal avgjøre hvilken barnehage barna skal gå i? Skal private barnehager få tidsavgrenset tilskudd i framtida?

Det var utfordringen fra PBL Trondheim, ved nestleder Trude Nordhagen Sjøgaard, som inviterte partitoppene og fylte Byscenen i Trondheim til debatt - og alle de største partiene stilte med sine kandidater.

* På Facebooksiden til PBL (Private barnehagers landsforbund) ligger opptak av samtlige politiske debatter, som også sendes live fra alle scenene.

Selger til konsern

Barnehagegründer og -eier Anita Gaustad satte tonen da hun fortalte om et besøk på rådhuset i 2020.

– Noen av dere hørte meg beskrive en virkelighet med underskudd og krevende vilkår for privat sektor. Jeg sa da at jeg ikke kunne se dette som en del av min framtid. Å stå ansvarlig for eierskap og drift om det ikke ble en forutsigbar og bærekraftig finansiering. Nå er beslutninga tatt, jeg har gått i minus de siste årene. Barnehagen jeg starta i 2007 og som både jeg og mine over 40 ansatte er så uendelig stolte av, blir nå solgt til et av de store konsernene i sektoren. Ved å overlate ansvaret til en større og mer robust aktør sørger jeg for at barna og de ansatte er i gode hender, fortalte hun.

Barnehagepolitikk er et tema som engasjerer i Trondheim. Rundt 250 tilhørere fant veien til Byscena denne uka.

Gaustad etablerte Solbakken barnehage i Trondheim i 2007, og har gjennom årene vist stort engasjement på vegne av de private barnehagene. Hun besøkte blant annet Stortinget høsten 2021 for å snakke direkte til politikerne.

– Er det virkelig dette politikerne vil? Er det en villet politikk at eiermangfoldet svekkes av uforutsigbarhet og sulteforing og at vi som var med og bygget opp det gode barnehagetilbudet etter barnehageforliket ikke skal se noen annen løsning enn å gi slipp på livsverkene våre? Når jeg nå har solgt, er det sikkert mange politikere som vil rette et anklagende blikk mot det store konsernet som har kjøpt Solbakken barnehage. Men de har jo ikke gjort noe galt. Det er politikerne som har gjort at jeg ikke lenger finner det forsvarlig å fortsette på egenhånd som må svare på hvordan jeg har havnet i en situasjon der salg var den eneste fornuftige utveien.

Under snittet

Som det ble påpekt i debatten: Trondheim kommune ligger i dag 5,5 prosent under landsgjennomsnittet på tilskudd til private barnehager.

Tydelige damer: Elin Marie Andreassen (Frp) og Nora Stein Baustad (Sp).

Samtidig påpekte Aps ordførerkandidat Emil Raaen at kommunen var blant de første som oppnådde full barnehagedekning etter forliket i 2003. Han måtte svare for partiets barnehagepolitikk foran et publikum der brorparten kom fra nettopp den private siden av sektoren. Budskapet handlet i stor grad om at mens Ap mener enkelte private aktører tar pengene ut av sektoren, vil partiet sørge for at pengene går til barna.

– Det er samtidig viktig for meg å si at vi ønsker de private barnehagene i Trondheim, understreket Raaen - før Frps Elin Marie Andreassen fulgte opp:

– Vi bør heller se på hvordan vi kan oppnå likebehandling av barnehagene, heller enn å lete etter muligheter for å gjøre det enda vanskeligere å drive private barnehager. For det er det som skjer nå: At særlig Ap stiller seg i front for forslag som gjør det vanskelig. Så kan Emil Raaen le av det, sa hun henvendt til Ap-kandidaten, før hun fortsatte:

– Men hans parti har i Trondheim vært med på å fatte vedtak om at alle nye barnehager som skal etableres, skal være offentlig. Det ble opphevet av Statsforvalteren fordi det ikke var lov, men Arbeiderpartiet lokalt har gått i bresjen for å stoppe de private barnehagene.

Hun fortsatte:

– Hva slags signaler er det politikerne sender til næringslivet, når man først inviterer til å bidra til å løse en av våre store samfunnsoppgaver, og når de har bidratt til det, så prøver man nå å skvise dem ut igjen. Jeg synes ikke det er verdig, og jeg synes ikke det er realt ovenfor aktører som Anita ved Solbakken som har jobbet hardt i mange år for å gi et godt tilbud til barna i byen vår, når Ap stiller seg i spissen for å gjøre det vanskeligere.

Ikke enige om private barnehager: Ordførerkandidatene Emil Raaen (Ap) og Kent Ranum (H).

Ikke enig med regjeringen

Oppsummert var politikerne stort sett enige i at barnehage er viktig, at sektoren trenger bedre bemanning, at det fremdeles skal være et mangfold - og at barnehagene i Trondheim er gode.

De fleste fulgte stort sett samme standpunkt som representantene nasjonalt - bortsett fra Senterpartiet. Nora Stein Baustad (Sp) var tydelig på at partiet i Trondheim ikke er enig i alt regjeringen foretar seg:

– Vi er for et mangfoldig tilbud, og der er de private, ideelle, kommersielle, og offentlige aktørene viktige. Men så vil jeg også si at ja, vi sitter i regjering, men lokalt har vi jobbet mot de endringene som nå kommer. Trondheim Senterparti er ikke enige med egen regjering, det er helt klart. Vi mener det er feil vei å gå, særlig at alle barnehager skal være AS. Åpenhet kan man få på andre måter, og at hver barnehage skal være selvstendig rettssubjekt fører bare til mer byråkrati og at pengene ikke går til barna, sa hun.

Debattleder Trude Teige utfordret på områder som likebehandling, penger til pensjon, tidsbestemt godkjenning, og det store spørsmålet: Ville hvert enkelt parti bruke mer penger på barnehage om de kom til makta?

Nja og ja var stort sett svaret. Mens Aps Raaen var mer opptatt av en samlet kommuneøkonomi og den kommende eldrebølgen, var andre tydeligere på at de ville satse på sektoren.

– Vi går til valg på veldig mye bra, deriblant å bruke mest penger på de minste. Grunnlaget legges der, var budskapet fra Høyres Kent Ranum.

– Vi trenger flere ansatte, og ei bemanning som tar høyde for helt vanlig sykefravær, svarte Line Fjørstad fra Miljøpartiet de grønne (MDG).

– For de ansatte, for barna og oss foreldre trenger vi flere ansatte i barnehagene, supplerte Damba fra SV.

– Det jeg registrerer da, er at det er et flertall i bystyret for å bevilge mer penger til barnehage, kommenterte Trude Teige.

EliSiv H. Skjei (Venstre) og Majen Helèn Sævik (Krf).
Opptatt av bemanning: Line Fjørstad (MDG), Efia Marie Damba (SV) og Kai Nilsen (Rødt).

I sin oppsummering viste samtidig flere av politikerne bekymring, blant annet:

– Rødt er bekymra for barnehagesektoren i kommunen. Det snakkes om sterke barnefellesskap og tidlig innsats, samtidig som det kuttes blant annet i spesialpedagogikken. Tall fra 2021 vider at Trondhjem bruker mindre enn andre storbyer på barnehage. Når vi samtidig vet at sykefraværet i sektoren er over 19 prosent, er det grunn til bekymring. Derfor vil Rødt fortsette å jobbe for å styrke bemanningen til bemanningsnormen er innfridd i hele åpningstiden, flere årlige opptak og på sikt kontinuerlig opptak, og så innføre gratis barnehage. Først for femåringene, så fase inn årskull for årskull, lovte Rødts Kai Nilsen.

– Fremdeles mest bekymret

Blant tilhørerne var Wenche Tingstad, daglig leder i Leangen kulturbarnehage. Hun påpeker at barnehagen hun jobber i er en av de få enkeltstående ideelle barnehagene som er igjen i byen.

Wenche Tingstad, daglig leder i Leangen kulturbarnehage
Wenche Tingstad, daglig leder i Leangen kulturbarnehage

– Jeg er veldig fornøyd med at alle politikerne stilte opp, og det høres jo ut som det er vilje til å gjøre positive endringer. Men jeg er ikke beroliget. Jeg er fremdeles mest bekymret på vegne av de private barnehagene, sier hun.

– Tror du barnehage blir et tema under valgkampen?

– Jeg håper det blir et stort tema. Det er jo et veldig viktig tema for mange, og som politikerne pekte på: Det starter når barna er små. Problemene som pekes på lenger opp i systemet, de går an å forebygge. Tidlig innsats er kjempeviktig.

Grete Hyldmo er styrer i Dronning Mauds Minne barnehage. Hun mener den lokale debatten ikke var like skarp som debatten med stortingspolitikerne under landsmøtet til PBL tidligere i vår.

– Der var den både skarpere og tydeligere. Men så tenker jeg at de politikerne som svarer ullent her, de er jo ikke for å prioritere eller ta vare på de private barnehagene, sier hun.

Hyldmo mener samtidig enkelte var tydelige - som Rødts Kai Nilsen og Efia Marie Damba fra SV - uten at hun er enig i budskapet.

Grete Hyldmo, styrer i Barnehagen Dronning Mauds Minne.
Grete Hyldmo, styrer i Dronning Mauds Minne barnehage.

– Jeg synes det er mye bra med den røde siden, men hvis de ikke klarer å se kraften i det private initiativet og eierskapet i det vi driver med, så tenker jeg at det er noe de ikke har forstått. For det er en kraft i det å eie noe med hele seg. Jeg ser hvordan personalet går helt inn i arbeidet og gir alt, og det er fordi de skjønner at dette er vårt. Der er det en stor forskjell mellom kommunale og private barnehager. De skjønner at hvis ikke vi jobber godt, så mister vi søkerne og da forsvinner vi. Så det er en helt annen kraft. Vi skjønner at det gjelder livet, sier hun.

Hyldmo er klar på at for alle tilknyttet barnehagesektoren blir dette en naturlig viktig sak før valget.

– Når det gjelder politikerne, så tenker jeg at jo villere forslag som kommer fra Rødt, jo mer vil barnehage bli et tema. Jeg tror nok de gjerne vil at vi ikke skal bry oss så veldig, men så får de seg en overraskelse. Det er noen store ideologiske forskjeller her.

– Må kjenne det på kroppen

Barnehagelærer Christina Dahlen i Midtbyen barnehage fulgte debatten med interesse, men en ting ble tydelig underveis:

– Hverdagen i barnehagen er mye mer enn det de snakker om her. Politikerne vet veldig lite om situasjonen før de har kjent det selv på kroppen, sier Dahlen, og legger til at hun angrer på at hun ikke inviterte politikerne inn i barnehagen.

Barnehagelærer Christina Dahlen i Midtbyen barnehage
Barnehagelærer Christina Dahlen i Midtbyen barnehage

– De kunne avspasert en uke og komme og jobbe hos oss, slik at de får se hvordan det faktisk er før de tar stilling. Ikke kom på et hyggelig dagsbesøk, der vi setter på oss smilet, men faktisk komme og jobbe, sier hun, før hun konkluderer:

– Jeg har ikke peiling på hvem jeg skulle ha valgt etter dette. Jeg håper inderlig barnehage blir tema under valgkampen, selv om jeg kanskje tviler på det. Men det er barna som går i våre barnehager som skal passe på dem når de blir eldre.Powered by Labrador CMS