DEBATT

I DUÅ er det ikke barnet vi overser, men enkelte av barnets handlinger, skriver artikkelforfatterne.
I DUÅ er det ikke barnet vi overser, men enkelte av barnets handlinger, skriver artikkelforfatterne.

«Vi ønsker det beste for barna- og sier JA til De Utrolige Årene!»

Politikere og andre er hjertelig velkommen på besøk for selv å kunne se nytteverdien av DUÅ sine virkemidler i praksis, skriver barnehagestyrerne i sitt svar fra praksisfeltet.

Publisert Sist oppdatert
  • Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

Vi, to styrere med 18 og 27 års fartstid i barnehage, og vel 10 års erfaring med De Utrolige Årene (DUÅ) i barnehagen, ønsker å svare på kronikken som ble publisert på barnehage.no, onsdag 25. mai.

Vi opplever at elementene og virkemidlene fra DUÅ, som er beskrevet i kronikken, er tatt ut av kontekst. Slik DUÅ blir fremstilt i kronikken, kjenner vi oss ikke igjen i, fra praksisfeltet.

I kronikken blir ignorering og time-out trukket frem som to viktige elementer i DUÅs programserie. Vi mener dette er en feilaktig fremstilling og ønsker å utdype.

Å overse, skissert gjennom en praksisfortelling

Det er ryddetid på avdelingen. Alle barna bortsett fra Lise, rydder. En voksen rydder sammen med barna, beskriver hva de gjør og gir generell positiv oppmerksomhet til de som rydder. Den voksne velger å overse at Lise fortsatt bare sitter på gulvet, men har henne samtidig i øyekroken for å være bevisst på, og gi henne oppmerksomhet når hun blir med på ryddingen. Etter en liten stund plukker Lise opp en klosse fra gulvet, og den voksne gir umiddelbart positiv tilbakemelding til Lise, «så fint at du plukket opp klossen fra gulvet, Lise».

Hanne Haukås Solen og Christine Helgesen Teigland er barnehagestyrere.
Hanne Haukås Solen og Christine Helgesen Teigland er barnehagestyrere.

I DUÅ er det ikke barnet vi overser, men enkelte av barnets handlinger. Dersom vi velger å overse en handling, gir vi umiddelbar respons til neste positive initiativ som skjer. I praksis må vi voksne hele tiden gjøre valg på hva vi gir oppmerksomhet til og hva vi lar ligge. Vi vet at det vi gir oppmerksomhet til får vi mer av, og da må vi pleie det som fremmer barnets utvikling og nedtone det motsatte.

Reguleringsstøtten i DUÅ

Tenkepausen i DUÅ, som kronikkforfatterne kaller time-out, er etter vår mening helt i samsvar med det forsker Grimsmo Jørgensen sier i podkasten, som det blir vist til i kronikken; «Det er svært viktig å gi barn god reguleringsstøtte når de har sterke eller voldsomme følelser de ikke klarer å kontrollere, og da med en varm og tydelig tilstedeværelse av en voksen».

Fordelene

DUÅ-programmene er bygd opp som en pyramide der virkemidlene i bunn er de viktigste, for eksempel; å lytte til barna, bygge relasjoner, anerkjenne, gi oppmerksomhet, involvering, empati, problemløsing og støttende veiledning (coaching). Virkemidlene lenger opp i pyramiden, som å overse enkelte handlinger og bruk av tenkepause skal benyttes med forsiktighet. Det vil si at tenkepause kun skal benyttes etter inngående jobbing med å bygge relasjon til barnet, og i samarbeid med foreldre og f.eks PPT eller BUP.

I våre barnehager erfarer vi at arbeidsmodellene fra DUÅ gir oss en felles plattform, med felles forståelse og felles virkemidler til beste for barna. I samspill med andre barn og voksne utvikler barna gode ferdigheter for lek, inkludering, samhandling, problemløsing samt regulering av sterke følelser som frustrasjon og sinne.

Et av de overordnede målene for DUÅs programserie er å støtte barnas sosiale og emosjonelle utvikling. Det tenker vi samsvarer godt med Utdanningsdirektoratet sin satsing på Inkluderende Barnehage- og Skolemiljø (IBS) og med Rammeplanen, kapittel 1, som sier at «Alle handlinger og avgjørelser som gjelder barnet, skal ha barnets beste som grunnleggende hensyn».

Varme og rause voksne

I motsetning til det som blir beskrevet i kronikken, mener vi at DUÅ så absolutt fremhever barnet som et aktivt handlende subjekt i relasjonen. Aktiv jobbing for å bygge gode relasjoner er grunnleggende i DUÅ- arbeidet, og gir varme og rause voksne for barna. Trøst er en selvfølge i dette arbeidet.

Politikere og andre er hjertelig velkommen på besøk for selv å kunne se nytteverdien av DUÅ sine virkemidler i praksis. Vi ønsker det beste for barna- og sier JA til De Utrolige Årene!

Powered by Labrador CMS