Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp).
Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp).

Vil ha mindre detaljstyring av lærerutdanningene

– Over tid har mange tiltak for å øke kvaliteten i lærerutdanningene gitt et lappeteppe av krav, som har gjort rammeverket unødvendig komplisert, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch.

Publisert Sist oppdatert

Nå skal en ny ekspertgruppe se nærmere på hvordan styringen kan bli mer overordnet. Gruppa skal levere sin sluttrapport innen 1. juni neste år.

– Universitetene og høgskolene skal ha stor grad av faglig frihet til å utforme egne studietilbud. Over tid har mange tiltak for å øke kvaliteten i lærerutdanningene gitt et lappeteppe av krav, som har gjort rammeverket unødvendig komplisert. Vi har satt ned en ekspertgruppe som skal se grundig og helhetlig på hvordan vi skal styre lærerutdanningene i fremtiden, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp) i en pressemelding.

Økt handlingsrom

Kunnskapsdepartementet styrer lærerutdanningene overordnet gjennom rammeplaner. Disse sier noe om hva studentene skal ha lært når de er ferdig utdannet og skal sikre at studentene får samme læringsutbytte, uavhengig av hvor de har studert.

Samtidig skal institusjonene også kunne gjøre lokale tilpasninger og innretninger av lærerutdanningene.

– Det er viktig at vi ruster lærerstudentene til å møte livet i barnehager og skoler, slik at barnehagebarn og elever får de beste lærerne. Da må vi gi universitetene og høyskolene tillit og handlingsrom i utviklingen av utdanningene, sier Borch.

Ledes av OsloMet-professor

I sommer fikk alle lærerutdanningene forenklede rammeplaner, og nå skal en ekspertgruppe gi regjeringen råd om hvordan Kunnskapsdepartementet kan styre lærerutdanningene bedre.

Gruppa vil bli ledet av Sølvi Mausethagen. Hun er professor ved Senter for profesjonsforskning og prodekan for forskning ved OsloMet, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

– Vi har fått i oppdrag å se på den samlede styringen av lærerutdanningene, og komme med forslag om hvordan endringer i rammeplanstyringen kan gi universitetene og høyskolene mer fleksibilitet og handlingsrom til å utvikle gode lærerutdanninger. Bedre rekruttering til både utdanningene og læreryrket er også en del av dette bildet, sier Mausethagen i pressmeldingen.

De øvrige medlemmene av ekspertgruppa er:

 • Denis Aggrey - Stange kommune
 • Endre Brunstad – Universitetet i Bergen
 • Ove Gunnar Drageset – Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
 • Asle Holthe – Høgskulen på Vestlandet
 • Kris Kalkman – Dronning Mauds Minne Høgskole
 • Berit Karseth – Universitetet i Oslo
 • Heidi Grande Røys - Kinn kommune
 • Vegar Sellæg – Nord universitet
 • Seunn Smith-Tønnessen – Universitetet i Agder
 • Ane Krogsæter Aarre – Oslo kommune
 • Petter Aasen – Universitetet i Sørøst-Norge

Medlemmene har samlet sett erfaring og kunnskap om ledelse av universiteter og høgskoler, lærerutdanning og barnehage og skole, skriver departementet i pressemeldingen.

Powered by Labrador CMS