Ifølge flertallet av de spurte, er det liten tvil om hvem som bør avgjøre hvilken barnehage barnet skal gå i.
Ifølge flertallet av de spurte, er det liten tvil om hvem som bør avgjøre hvilken barnehage barnet skal gå i.

Opinionsundersøkelse: Folk har i liten grad endret syn på private barnehager

I en undersøkelse fra analysebyrået YouGov oppgir 49 prosent av de spurte at de enten er positive eller svært positive til private barnehager. 15 prosent er negative eller svært negative.

Publisert Sist oppdatert

Sammenlignet med en tilsvarende undersøkelse i 2021 har førstnevnte andel har steget marginalt, mens sistnevnte har sunket. Den gang var 48 prosent positive og 18 prosent negative.

Den ferskeste kartleggingen ble gjennomført i februar 2023. Nå som for to år siden, er et utvalg på drøye 1000 personer blitt spurt.

Demokratisk legitimitet

I undersøkelsen, som er gjennomført på vegne av PBL (Private Barnehagers Landsforbund), bes respondentene også svare på hvem de mener skal avgjøre hvilken barnehage barna skal gå i.

Her svarer 77 prosent «barnas foreldre», mens 13 prosent sier kommunen familien bor i. 10 prosent vet ikke. Resultatet stemmer dårlig med regjeringens plan om å gi kommunene mer makt over opptak av barn i barnehager, poengterer administrerende direktør i PBL, Jørn-Tommy Schjelderup:

– Undersøkelsen viser, i likhet med mange tidligere undersøkelser, at det å gi kommunene mer makt på bekostning av foreldrenes frihet til å velge den barnehagen de mener er best for sitt barn, ikke har demokratisk legitimitet. Det er den enkelte familie som selv vet hvilket barnehagetilbud som passer sitt barn og sin livssituasjon. Regjeringen bør legge dødt arbeidet med å gi kommunene mer makt på bekostning av foreldrenes rett til å velge barnehage, sier Schjelderup i en artikkel hos pbl.no.

Han sikter til Støre-regjeringens Barnehagestrategi, der det blant annet heter at: «Kommunene ha må styringsrett når det gjelder godkjenning av barnehager, opptak, dimensjonering og kapasitet (…)»

Likeverdige vilkår?

Opinionsundersøkelsen til YouGov tar også opp spørsmål om likeverdige rammevilkår samt lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte. Her er «vet ikke» det desidert mest brukte svaralternativet.

34 prosent sier seg imidlertid uenig i at lønns- og pensjonsvilkårene er like gode i kommunale og private barnehager, mens 13 prosent er enig. Og 24 prosent er uenig i at kommunale og private barnehager får lik økonomisk støtte fra det offentlige i dag, mens 20 prosent er enig i påstanden.

– Det er naturlig å anta at det er ulike lønns- og arbeidsvilkår i private og kommunale barnehager når en også mener den offentlige støtten til kommunale og private barnehager er ulik. Virkeligheten er at private barnehager, til tross for at de får 91-94 kroner for hver 100-lapp som brukes i kommunale barnehager, har lønns- og arbeidsvilkår som er fullt ut konkurransedyktige med det kommunale barnehager har. Det må private barnehager ha dersom de skal lykkes med å tiltrekke seg mange nok og gode nok ansatte, noe som er avgjørende for kvaliteten i tilbudet til barna, sier Schjelderup.

Se flere detaljer fra undersøkelsen her:

Powered by Labrador CMS