– Nordmenn flest forstår at private velferdsaktører og private barnehager er viktige, både for familiene og for samfunnet, sier admininstrerende direktør Anne Lindboe i PBL.
– Nordmenn flest forstår at private velferdsaktører og private barnehager er viktige, både for familiene og for samfunnet, sier admininstrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

– Nei, folk flest er ikke negative til private barnehager

Mer enn dobbelt så mange stiller seg positive som negative til private barnehager. Aller mest positive er foreldre til barn i barnehagealder, viser en ny undersøkelse.

Publisert

Administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe, mener resultatene står i skarp kontrast til bildet partiene Rødt og SV tegner av private velferdsaktører og private barnehagers virksomhet og verdiskapning.

– De forsøker å gi et inntrykk av at det finnes en sterk folkelig opinion mot slike aktører, noe som ikke medfører riktighet. Nordmenn flest forstår at private velferdsaktører og private barnehager er viktige, både for familiene og for samfunnet, sier hun i en pressemelding fra PBL.

 • Seks av ti mener det er viktig med både offentlige og private barnehager.
 • Omtrent halve befolkningen er positive til private aktører i helse- og omsorgssektoren, mens en av fire er negative til slike aktører.
 • 44 prosent av befolkningen mener private barnehager som driver med overskudd selv må få bestemme hvordan overskuddet disponeres. 24 prosent er uenige i at de bør dette.

Det er noen av funnene analysebyrået YouGov på vegne av PBL (Private barnehagers landsforbund) har gjort etter å ha gjennomført to landsomfattende undersøkelser om nordmenns holdninger til private omsorgsaktører og private barnehager, kommer det fram i pressemeldingen.

– Det at vi har private barnehager og har fått full barnehagedekning har gitt gode og varierte barnehager til 140.000 barn og store, positive ringvirkninger for samfunnet. Det har også gitt langt flere kvinner mulighet til å ta utdanning, komme seg ut i arbeidslivet og lukke lønnsgapet til mennene, fortsetter Lindboe, og viser til regjeringens perspektivmelding hvor det pekes på inntektsvekst, en eksplosjon innen høyere utdanning, mer likestilling og full barnehagedekning som nøkkelfaktorer for utviklingen i det norske samfunnet i perioden 1980 – 2020.

Oppsummert sier undersøkelsene dette:

 • 18 prosent av de spurte svarer at de er negative til private barnehager, mens nesten halvparten av de spurte (48%) svarer at de er positive.
 • Familier med små barn er mest positive til private barnehager. I denne gruppen er det 57 prosent som svarer at de er positive.
 • 23 prosent av befolkningen er negative til private aktører i helse- og omsorgssektoren. 46 prosent svarer at de er positive til slike aktører.
 • Ved sammenlikning er altså folk noe mer positive til private barnehager enn til andre private aktører i helse- og omsorgssektoren.
 • 57 prosent av befolkningen mener det er viktig med både offentlige og private barnehager
 • 44 prosent av de spurte mener konkurranse mellom private og kommunale barnehager bidrar til å gi barna et bedre tilbud i barnehagene.
 • Mer enn fire av ti (43 prosent) mener den faglige kvaliteten er like god eller bedre i private barnehager som i det offentlige, mens bare 10 prosent er uenige i dette.
 • Nesten halvparten av de spurte (47 prosent) mener det er greit at private barnehager driver med overskudd. Halvparten så mange (23 prosent) mener det ikke er greit at private barnehager driver med overskudd.
 • 44 prosent av befolkningen mener private barnehager som driver med overskudd selv må få bestemme hvordan overskuddet disponeres. 24 prosent er uenige i at de bør dette.

Her kan du se de to undersøkelsene, gjennomført i september 2020 og januar i år:

Powered by Labrador CMS