Udir har åpnet tilsyn med 43 barnehager så langt.
Udir har åpnet tilsyn med 43 barnehager så langt.

Nå er de i gang: Har åpnet økonomisk tilsyn med 43 barnehager

Fra årsskiftet tok Udir ved den nyopprettede avdelingen i Molde over det økonomiske tilsynet av private barnehager. Nå er de i gang.

Publisert

– Vi kontrollerer at de private barnehagene følger kravene til bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling, slik at midlene kommer barna i barnehagen til gode, står det i en fersk oversikt på hjemmesidene til Utdanningsdirektoratet (Udir).

Der står det videre at det verken er mulig eller ønskelig å føre tilsyn med alle private barnehager hvert år. Derfor velges barnehagene ut etter en risikovurdering og en målrettet stikkprøvekontroll:

Vi baserer oss på en risikovurdering når vi velger ut barnehager, temaer og tidspunktet for tilsyn. Vi vurderer hvor sannsynlig det er for at den private barnehagen har brutt reglene. I tillegg vurderer vi konsekvensen av et mulig brudd. Noen brudd på reglene kan føre til store konsekvenser. For eksempel kan konsekvensene av at en barnehage sparer kostnader ved å ha lav bemanning eller dårlig lønns- og arbeidsvilkår være svært alvorlig.

Risikovurderingene sørger for at vi bruker tilsynsressursene våre der de trengs mest.

Våre tilsyn skal være en målrettet stikkprøvekontroll, og vi velger ut barnehager og temaer ut ifra den risikoen vi ser. Selv om det er en risiko for at en barnehage ikke følger reglene, vil vi ikke automatisk åpne tilsyn med barnehagen. Dette kan skyldes at situasjonen blir fulgt opp på andre måter, for eksempel ved at vi veileder barnehagene det gjelder, eller at vi prioriterer andre barnehager eller temaer der risikoen er høyere, står det.

Ifølge en oversikt er det så langt åpnet tilsyn i 43 barnehager. Blant dem er åtte ferdige uten at det er funnet brudd på lovverket, mens det i fire barnehager er gitt varsel om forhold som må rettes i foreløpige tilsynsrapporter. I de øvrige sakene er to varslet åpnet, mens de resterende bes om å sende mer dokumentasjon.

Her kan du se oversikt over alle tilsynene samt status for sakene.

Blant temaene tilsynene omfatter, er nærstående handel og lønn til ledere et tema som går igjen.

Her er barnehagene der det er åpnet tilsyn:

LÆRINGSVERKSTEDET BARNEHAGE AVD SOLKOLLEN LYNGMO BARNEHAGE

BAKKEBYGRENDA BARNEHAGE SA

TRUDELUTTEN BARNEHAGE AS

KLEM BARNEHAGE AS

EPLEBLOMSTEN STEINERBARNEHAGE I SANDEFJORD

FANTOFT BARNEHAGE

SANDØYA BARNEHAGE

TROLLHAUGEN BARNEHAGE AS

ASKI BARNEHAGE

MULTEMYRA BARNEHAGE

NLM BARNEHAGENE AS AVD LIAVOLL BARNEHAGE

FOTSPOR BARNEHAGE AS

NORLANDIA ROMSAAS BARNEHAGE

DISETH FUS BARNEHAGE AS

LENA FUS BARNEHAGE AS

FILIPSTUA FRILUFTSBARNEHAGE SA

CASA MUSICA BARNEHAGE ANS

FURULUNDEN FAMILIEBARNEHAGE

BERG FAMILIEBARNEHAGE AS

FURULUNDEN FAMILIEBARNEHAGE ANS

BLINDERN BARNESTUER SA

SOLSIKKEN BARNEHAGE AS

MATILDA AS AVD ARENDAL

BRATTÅS BARNEHAGE AS

HANSEMYRA FRILUFTSBARNEHAGE SA

TJURA BARNEHAGE SA

FRIKULTBARNEHAGEN BÅSMO

GNIST BARNEHAGER SKOGSTUNET AS

KULTURBARNEHAGEN NOAHS ARK

LOMMEDALEN MENIGHETS BARNEHAGE

SANDHÅLAND MUSIKK-GÅRDSBARNEHAGE AS

STIFTELSEN SOLLIA BARNEHAGE

BETANIEN BARNEHAGE

LANGEKJENNTUNET BARNEHAGE

LÆRINGSVERKSTEDET BARNEHAGE AVD BYÅSEN STAVNE

MAURTUA PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE AS AVD RABBEVEIEN

TJODMARKA BARNEHAGE

KIDSA TERTITTEN

GRUA BARNEHAGE

WERGELANDSVEIEN BARNEHAGE SA

ELLING H TUFT & SOKNA NATUR- OG GÅRDSBARNEHAGE

VOLLEN FAMILIEBARNEHAGE

ALVEHETTA FUS BARNEHAGE

Powered by Labrador CMS