Nasjonalt økonomisk tilsyn tar over ansvaret fra 1. januar

Hvis alt går etter planen, skal det nye nasjonale økonomiske tilsynet i Molde overta ansvaret fra kommunene 1. januar 2022.

Publisert

Det kommer fram i revidert nasjonalbudsjett.

Det var i 2020 Stortinget formeldt vedtok at det skulle etableres et nasjonalt økonomisk tilsyn for private barnehager. Tilsynet er underlagt Utdanningsdirektoratet, og skal etableres i Molde.

– Det er anslått at det nye økonomitilsynet i starten bør ha om lag 20 medarbeidere, og på sikt om lag 30 årsverk, for å ivareta oppgaven på en god og forsvarlig måte, uttalte Guri Melby i fjor.

Nå ivaretas tilsynet av kommunene.

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett som ble presentert tirsdag, skriver regjeringen at Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet er i gang med å forberede overføringen av tilsynsoppgaven fra kommunene til nasjonalt nivå.

– Kommunene beholder ansvaret for å føre økonomisk tilsyn med og å veilede de private barnehagene helt frem til oppgaven overtas av Utdanningsdirektoratet. Direktoratet og kommunene skal ha tett dialog både før og etter overføringen. Det tas sikte på at ansvaret for økonomisk tilsyn med private barnehager skal overføres fra kommunene til Utdanningsdirektoratet 1. januar 2022, heter det.

Da nyheten om at regjeringen ønsket å etablere et eget nasjonalt tilsyn ble kjent i 2019, viste en undersøkelse fra Agenda Kaupang viser at det er varierende kunnskap og kapasitet i kommunene til å føre økonomisk tilsyn med private barnehager. Bare én prosent av de private barnehagene hadde økonomisk tilsyn i perioden 2013 til 2016.

– De siste årene har vi fått flere store barnehagekjeder. Kommunene kan i dag ikke føre tilsyn med alle barnehager i samme selskap, hvis de ligger i ulike kommuner. Grunnen er at de bare kan føre tilsyn i egen kommune. Det gjør det vanskeligere å følge pengene, sa daværende kunnskapsminister Jan Tore Sanner.

I arbeidet med å plassere det nye tilsynet, har Kunnskapsdepartementet vurdert Utdanningsdirektoratets kontorer i Oslo, Tromsø, Hamar og Molde. Avdelingene i Molde har allerede ansvaret for økonomi og tilskuddsforvaltning.

Powered by Labrador CMS