Oslo kommune har varslet søksmål mot staten, hvis ikke Fylkesmannen i Oslo og Vikens vedtak om tilskuddsberegning blir endret.
Oslo kommune har varslet søksmål mot staten, hvis ikke Fylkesmannen i Oslo og Vikens vedtak om tilskuddsberegning blir endret.

Oslo varslet søksmål mot staten – nå ber Utdanningsdirektoratet om at saken skal vurderes på nytt

Oslo kommune varslet søksmål mot staten hvis ikke Fylkesmannen i Oslo og Vikens vedtak blir omgjort. Nå er Fylkesmannen bedt om å gjøre en ny vurdering.

Publisert

Barnehage.no har tidligere skrevet om Fylkesmannen i Oslo og Viken som avgjorde at Oslo kommunes vedtak om tilskuddssats for kommunalt driftstilskudd i 2018 ble opphevet. Det er anslått at tilbakebetalingskravet som følge av vedtaket kan nærme seg 100 millioner kroner. Imidlertid var ikke Oslo kommune enig i Fylkesmannens vedtak.

– Vi har hele tiden ment at Fylkesmannens vedtak bygger på feil tolkning av regelverket. Nå har vi mottatt en vurdering fra kommuneadvokaten som er enig i dette, og mener det er grunnlag for å ta rettslige skritt, uttalte Inga Marte Thorkildsen, byråd for oppvekst og kunnskap, til barnehage.no i september. Hun fortsatte:

– Fylkesmannen har lent seg på Utdanningsdirektoratet sin tolkning av regelverket. Hvis Kunnskapsdepartementet overprøver den tolkningen, blir fylkesmannens vedtak ugyldig. Departementet overprøvde senest i 2018 en regeltolkning fra Utdanningsdirektoratet. Så vi håper å nå frem med dette, og slippe en rettssak.

Ba om ny tolkning

I et brev til Kunnskapsdepartementet ber kommunen om at departementet gjør en selvstendig tolkning av problemstillingene.

28. oktober sendte departementet henvendelsen videre til Utdanningsdirektoratet:

«Departementet videreformidler kommunens henvendelse til Utdanningsdirektoratet, i lys av direktoratets ansvar for å forvalte det relevante regelverket. Departementet ber direktoratet vurdere om henvendelsen gir grunnlag for å følge opp saken ytterligere, herunder om den gir grunnlag for å be fylkesmannen vurdere saken på nytt. Vi legger til grunn at Utdanningsdirektoratet følger dette opp på egnet måte.»

30. oktober sendte Utdanningsdirektoratet brev til Fylkesmannen i Oslo og Viken hvor de ber Fylkesmannen å vurdere saken på nytt. Du kan lese hele brevet her:

Stridens kjerne

Så hva har barnehagene og kommunen egentlig vært uenige om?

Kort oppsummert har stridens kjerne i utgangspunktet vært tre punkter.

1. Hvorvidt lønn og driftsutgifter til kommunale enhetsledere og andre ledere skal regnes som administrasjonsutgifter.

2. Om konkurranseutsatte barnehager skal regnes som kommunale barnehager eller ikke i beregningen av tilskudd til private barnehager

3. Om kommunen har gjort saksbehandlingsfeil ved at barnehagene ikke har kunnet etterprøve kostnader til kurs og prosjekter som kommunen har tatt ut av beregningsgrunnlaget.

Fylkesmannen konkluderte i sitt vedtak med følgende:

1. Kommunens praksis med å holde utgiftene utenfor tilskuddsberegningen er feil. Fylkesmannens vurdering var at utgiftene kommunen har til disse stillingene skal regnes som ordinære driftsutgifter, og dermed må regnes med i beregningsgrunnlaget.

2. De konkurranseutsatte barnehagene i Oslo er ikke kommunale i forskriftens forstand.

3. Her konkluderte Fylkesmannen med at Oslo kommune har gjort alt riktig etter forskriften.

Du kan lese mer om Fylkesmannens vedtak her.

Powered by Labrador CMS