Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marte Thorkildsen, sier byrådet vuderer å gå til sak mot staten.
Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marte Thorkildsen, sier byrådet vuderer å gå til sak mot staten.

Oslo kommune vurderer å saksøke staten

Fylkesmannen konkluderte med at Oslo kommune har gjort feil i sitt vedtak om tilskudd til private barnehager for 2018. PBL var klokkeklar på at det var en skandale, og anslo at kommunen måtte ut med nærmere 100 millioner. Nå vurderer kommunen å ta saken til retten hvis ikke Kunnskapsdepartementet overprøver regeltolkningen.

Publisert Sist oppdatert

– Vi har hele tiden ment at Fylkesmannens vedtak bygger på feil tolkning av regelverket. Nå har vi mottatt en vurdering fra kommuneadvokaten som er enig i dette, og mener det er grunnlag for å ta rettslige skritt, sier Inga Marte Thorkildsen, byråd for oppvekst og kunnskap i en pressemelding.

LES MER: – Når det gjelder feilberegning av tilskudd, er dette den største skandalen noensinne

Administrasjonsutgifter

Finansiering av private barnehager

  • Private barnehager får et driftstilskudd og et kapitaltilskudd. Barnehagene får tilskudd for det antall små (0-2 år) og store (3-6 år) barn som har plass i barnehagen.
  • Kapitaltilskuddet er et gitt kronebeløp per barnehageplass og skal i teorien dekke barnehagens rente- og avskrivningskostnader. Tilskuddet avtar i takt med barnehagens alder.
  • Driftstilskuddet bygger delvis på kostnader i kommunale barnehager i hjemkommunen to år i forveien, og delvis på sjablonger og estimater.

Kilde: Barnehagemonitor.no

En del av saken har vært hvorvidt lønn og driftsutgifter til kommunale enhetsledere og andre ledere skal regnes som administrasjonsutgifter.

Som kjent får private barnehager et driftstilskudd og et kapitaltilskudd (Se faktaboks). Som en integrert del av driftstilskuddet, er det et såkalt administrasjonspåslag på 4,3 prosent av kommunens gjennomsnittlige driftskostnader i kommunale barnehager. Ifølge estimater skal dette dekke administrative kostnader. Hvis kommunens lønns- og driftsutgifter til enkelte ledere ikke inngår i beregningsgrunnlaget, fører det til at kommunen må betale mindre i tilskudd til kommunens barnehager.

PBL, som representerte barnehagene, har på sin side i klagen argumentert med at kommunens praksis med å holde lønn og driftsutgifter til kommunale enhetsledere og andre ledere utenfor beregningen, er feil.

PBL skrev i klagen at lønn og driftsutgifter til ansvarsområdene som stillingene har hatt, tradisjonelt har vært lagt til styrerne i barnehagene. PBL mente at selv om ansvaret overføre stil andre stillinger, forsvinner ikke utgiftene. Og utgiftene er en naturlig del av basistilbudet i de kommunale barnehagene.

Oslo kommune skrev i sin behandling av klagen, at kommunen i sin tilskuddsberegning har lagt til grunn at alle utgifter knyttet til den daglige ledelsen av barnehagen skal anses som driftsutgifter. Kommunen skrev videre at de fleste oppgavene om utføres av enhetslederne og seksjonssjefene i bydelene, ikke kan anses som daglig ledelse av barnehagen, og at enhetslederne og seksjonssjefene i liten grad er involvert i den daglige driften av barnehagene.

Uenig

Fylkesmannen konkluderte i sin vurdering av saken med at kommunens praksis med å holde utgiftene utenfor tilskuddsberegningen var feil. Fylkesmannens vurdering var at utgiftene kommunen har til disse stillingene skal regnes som ordinære driftsutgifter, og dermed må regnes med i beregningsgrunnlaget. Det er dette kommunen er uenig i.

– De private barnehagene får i dag ekstra penger for å dekke utgifter til administrasjon.  At de private barnehagene i tillegg skal få penger for de som jobber i bydelsadministrasjonen med barnehage i kommunen, er vi uenig i. Og den vurderingen deler nå kommuneadvokaten, sier Thorkildsen i pressemeldingen.

Hun sier videre at de ønsker å løse saken gjennom dialog.

– Fylkesmannen har lent seg på Utdanningsdirektoratet sin tolkning av regelverket. Hvis Kunnskapsdepartementet overprøver den tolkningen, blir fylkesmannens vedtak ugyldig. Departementet overprøvde senest i 2018 en regeltolkning fra Utdanningsdirektoratet. Så vi håper å nå frem med dette, og slippe en rettssak, sier Thorkildsen.

Selve møtet mellom Kunnskapsdepartementet og Oslo kommune skjer i neste uke.

– Etter det vil byrådet vurdere videre skritt. Det er Finansutvalget i bystyret som tar den endelige beslutningen om kommunen skal reise sak i dette tilfellet, heter det i pressemeldingen.

Powered by Labrador CMS