Klagde på avslag - får nesten 700 000

Fredrikstad kommune sa nei til Villa Øst barnehage da de ønsket økt tilskudd til fire nye barn. Nå har Statsforvalteren gitt barnehagen medhold.

Publisert

Det kommer fram i en sak i Fredriksstad Blad (krever abonnement).

Bakgrunnen for saken er at fire av de i alt 24 barna i barnehagen startet i januar, etter rapporteringsfristen 15. desember.

I forskriften om tildeling av tilskudd til private barnehager understrekes det at barnehagene skal rapportere om store aktivitetsendringer. Kommunen skal i disse tilfellene beregne tilskuddet til de private barnehagene på nytt.

Men Fredrikstad kommune avviste kravet fra Villa Øst om økt tilskudd for de nye barna. Årsaken var at kommunen mente at fire barn ikke innebar en «stor aktivitetsendring». Det fremkommer i et brev fra Statsforvalteren, ifølge avisen.

Private barnehagers landsforbund (PBL), som representerer Villa Øst, var ikke enig i kommunens vurdering, og sendte saken til Statsforvalteren. Nå har Statsforvalteren konkludert med at kommunen må fatte et nytt vedtak om tilskudd til barnehagen, og opphever dermed kommunens avslag på økt tilskudd. Begrunnelsen er at fire nye barn utgjør en prosentvis stor økning for barnehagen.

– Vi synes selvfølgelig at det er bra. Vi er en liten barnehage og blir veldig sårbare dersom vi ikke får tilskudd for hvert enkelt barn. Det har mye å si for oss at vi ikke går 680.000 kroner i underskudd, sier Andrine Holmberg, styrer i Villa Øst barnehage til Fredriksstad Blad.

Etatssjef barnehage i Fredrikstad kommune, Gøril Pedersen Bjerknes, opplyser at pengene vil bli utbetalt 1. desember. Hun uttaler videre at kommunen vurderte det dithen at fire barn ikke var en stor aktivitetsendring, men forholder seg til at statsforvalter har opphevet kommunens vedtak i saken.

Powered by Labrador CMS