Gry Camilla Tingstad er leder for Utdanningsforbundet i Trondheim. Hun mener tilbudet fra arbeidsgiversiden var for dårlig.
Gry Camilla Tingstad er leder for Utdanningsforbundet i Trondheim. Hun mener tilbudet fra arbeidsgiversiden var for dårlig.

115 barnehageansatte streiker i Trondheim: – Streikeviljen er veldig stor

– Arbeidsgiver møtte oss ikke på kravene. Vi hadde nødvendige og anstendige krav som handlet om reallønnsvekst for alle medlemmene i Unio, og vi ønsket å ta igjen etterslepet fra i fjor hvor vi var den gruppen som kom aller dårligst ut.

Publisert

– Streikeviljen er veldig stor blant alle våre medlemmer.

Det sier Gry Camilla Tingstad, leder for Utdanningsforbundet i Trondheim.

Hardest rammet

Trondheim er den kommunen hvor barnehagesektoren er hardest rammet av den pågående konflikten mellom Unio og KS.

115 barnehageansatte streiker. Det rammer 19 barnehageenheter.

– Streiken berører de fleste av kommunens tjenesteområder, men i særlig grad oppvekstområdet. Det innebærer blant annet at mange skoler og barnehager vil ha redusert eller ikke noe tilbud, sier organisasjonsdirektør i Trondheim kommune, Elin Rognes Solbu.

Beklagelig

Tingstad i Utdanningsforbundet er klar på at det er beklagelig at streiken rammer en uskyldig tredjepart.

– Det er ikke dem vi ønsker å ramme. Men det er dessverre slik når barnehageansatte går ut i streik, og det beklager vi på det sterkeste. Men ansvaret for streiken ligger hos arbeidsgiver, sier hun.

Dette er første gang siden 1995 at offentlige ansatte går ut i streik i et mellomoppgjør. Denne gang også under en pandemi. De siste dagene har kommunen hatt en økende smittetrend, ifølge VGs koronaoversikt.

Bare de siste tre dagene er det registrert 119 nye smittede i kommunen.

– Da vi planla det første streikeuttaket, var smittetrykket i kommunen svært lavt. Men vi må forholde oss til det voldsomme smittetrykket vi har nå, og vi er klar og tydelig på at streiken ikke må gå ut over smittevern og koronahåndteringen. Så alt fra vaksinering til testing vil ikke bli berørt. Og dersom det skulle oppstå en situasjon hvor man har foreldre hvor begge har samfunnskritiske funksjoner, men det ikke er mulig å gi et tilbud som følge av streiken, kan arbeidsgiver sende en dispensasjonssøknad til oss, sier Tingstad.

Powered by Labrador CMS