Anne Lindboe og PBL slakter forslaget til flertallet i Storberget-utvalget. Mener det truer barnehagetilbudet til 140.000 barn.
Anne Lindboe og PBL slakter forslaget til flertallet i Storberget-utvalget. Mener det truer barnehagetilbudet til 140.000 barn.

Storberget-utvalget: PBL slakter flertallsforslaget

– Flertallet har lagt frem et forslag som i realiteten er et angrep både på barnehageforliket, prinsippet om likebehandling av barn, og på foreldrenes rett til å velge den barnehagen de ønsker for sine barn. Det kan ikke PBL støtte.

Publisert Sist oppdatert

Det sier administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe i en pressemelding. Knut Storberget har akkurat levert rapporten med et forslaget til et nytt finansieringssystem for barnehagesektoren til kunnskapsminister Guri Melby (V).

I rapporten foreslår utvalgets flertall, bestående av Virke, Fagforbundet, Utdanningsforbundet, KS og utvalgsleder Knut Storberget, en rekke lov- og regelverksendringer som vil gi kommunene verktøy til å forskjellsbehandle kommunale og private barnehager.

Truer tilbudet

Anne Lindboe mener forslaget truer barnehagetilbudet til 140.000 barn i private barnehager og det store mangfoldet som er bygget opp i sektoren gjennom flere tiår.

– Likebehandling av barn, uansett om de går i en privat eller kommunal barnehage, har vært helt avgjørende for at vi i dag har full barnehagedekning og så mange gode barnehager som barn og foreldre er glade i. Et system som river ned dette, kan PBL aldri være med å støtte, sier Anne Lindboe og legger til:

– Vi synes det er svært oppsiktsvekkende at fagforeningene og Virke er villige til å fjerne den lovfestede retten til likebehandling – som sikrer barn i private barnehager et likeverdig tilbud med barn i kommunale barnehager.

Spillerom

PBL mener at flertallet vil gi kommunene spillerom til å:

  • Nedprioritere nivåene på driftstilskudd til private barnehager.
  • Fastsette lokale nivåer på kapitaltilskudd til private barnehager.
  • Tidsbegrense tilskuddsavtaler med private barnehager.
  • Avvikle barnehageplasser som foreldre vil ha, for i stedet å tilby dem barnehageplasser som kommunen mener de bør ha.
  • Gi ulikt tilskudd til ulike barnehager, utfra individuelle vurderinger.
  • Pålegge private barnehager som skal selges, til å selge dem til kommunen.
  • Pålegge barnehageeiere som legger ned virksomheten til å overføre balanseverdiene i selskapet (med fratrekk av eiers innskutte kapital) til kommunen.

– Flertallet vil også kutte i pensjonspåslaget og tallfester dette kuttet alene til 950 millioner kroner i året. Når de hevder at dette skal kompenseres på andre områder, blir det bare fagre ord. Modellforslaget inneholder ingen mekanismer som forplikter kommunene til å sørge for bærekraftig finansiering av private barnehager, sier Anne Lindboe.

Les hele rapporten til Storbergetutvalget her. (Ekstern lenke)

Powered by Labrador CMS