DEBATT

«Debatten om finansiering av private barnehager har vært et merkelig skue etter at Storberget-utvalget la fram sin rapport», skriver leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal.
«Debatten om finansiering av private barnehager har vært et merkelig skue etter at Storberget-utvalget la fram sin rapport», skriver leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal.

– Snakk sant om barnehagefinansiering

– La meg først slå fast at Utdanningsforbundet overhodet ikke har noen motivasjon om å snakke ned den private barnehagesektoren, skriver leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal.

Publisert Sist oppdatert
  • Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

Debatten om finansiering av private barnehager har vært et merkelig skue etter at Storberget-utvalget la fram sin rapport. PBL, og noen store barnehagekjeder, driver intens kommunikasjon som tilsynelatende har som formål å svekke legitimiteten til flertallet. Det hele minner om en kampanje og er dessverre preget av halvsannheter og noen usannheter.

Siste ut er divisjonsdirektør i Norlandia, Kristin Voldsnes, som hos barnehage.no 23. september påstår at Utdanningsforbundet støtter gjeninnføring av en monopolsituasjon i barnehagesektoren. Dette er selvsagt ikke riktig. Det er også en åpenbar fordreining av hva Storberget-utvalgets anbefalinger handler om.

La meg først slå fast at Utdanningsforbundet overhodet ikke har noen motivasjon om å snakke ned den private barnehagesektoren. Vi støtter våre medlemmer som jobber her og vi har god erfaring med å møte PBL som forhandlingsmotpart.

Men la oss klargjøre noen fakta i debatten:

PBL hevder at Storberget-utvalget legger opp til en kommunalisering og nedleggelse av alle private barnehager. Dette er sludder. Ingen i utvalget har tatt til orde for å fjerne privat barnehagesektor. Noen av tiltakene vil gjøre det vanskelig å ta ut stort utbytte, og ett viktig tiltak vil gi muligheter for innsyn i hvordan offentlige midler og foreldrebetaling blir brukt.

PBL hevder at Storberget-utvalget vil fjerne foreldrenes rett til selv å velge barnehage. Dette er heller ikke sant. Det ligger ingen forslag i rapporten om å endre foreldrenes mulighet til å prioritere hvilke barnehager de vil søke seg til. Utvalget foreslår imidlertid et koordinert opptak. Dette betyr at også private barnehager skal være like tilgjengelige for alle barn, og at det i kommunen blir mulig å ta et helhetlig ansvar for barn med særlige behov.

PBL hevder at Storberget-utvalget vil fjerne likeverdig økonomisk behandling av private og kommunale barnehager. Nei, slik er det ikke. Utvalget foreslår at kommunen ikke skal behøve å betale private barnehager for utgifter de ikke har – enten det gjelder pensjonsutgifter eller kvalitetssatsinger. Det foreslås også at små private barnehager skal få en noe større økonomisk kompensasjon, enn store eiere. Dette vil skape større likeverdighet – ikke mindre.

Dagens finansieringssystem fungerte da vi skulle gjennomføre en eksplosiv oppskalering av barnehagesektoren. Men den er utdatert i dagens situasjon der tilbudet mange steder må skaleres ned. Endringer må derfor komme, og jeg håper også PBL og kjedene vil bidra i en saklig debatt om hvordan vi sikrer stabilitet, forutsigbarhet og sunn demokratisk styring av en samlet barnehagesektor.

Powered by Labrador CMS