DEBATT

Kristin Voldsnes fra Norlandia Barnehagene utfordrer Utdanningsforbundet. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.
Kristin Voldsnes fra Norlandia Barnehagene utfordrer Utdanningsforbundet. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.

«Kanskje også Utdanningsforbundet trenger fornyelse»

Tiden etter barnehageforliket har vist at mangfold og konkurranse fører til økt kvalitet og tilfredshet. Dette må ikke skusles bort i et ideologisk eksperiment, skriver Kristin Voldsnes.

Publisert
  • Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

Private barnehager går en usikker fremtid i møte med ny regjering og en venstreside som vil private barnehager til livs og demontere arven etter barnehageforliket. Det er et paradoks at Utdanningsforbundet støtter dette.

Det er relevant å spørre Utdanningsforbundet hvorvidt de er partipolitisk uavhengig når de støtter å gjeninnføre en monopolsituasjon. Utdanningsforbundet som er forkjempere for likestilling og statusheving vil ramme en kvinnedominert sektor og vil tilbake til en tid der barnehagelærere hadde én mulighet i valg av arbeidsgiver; kommunen.

Hvilke ungdommer som skal velge yrkeskarriere synes det er en god idé at de ikke kan velge mellom ulike arbeidsgivere? Vi kan jo spørre andre yrkesgrupper som fysioterapeuter eller leger og høre hva de tenker.

Rapporten «Trivsel, læring og utvikling i barnehagen» viste at barnehagelærere ikke lenger er en lavlønnsgruppe i offentlig sektor. Trivselen er gjennomgående god, ansatte er jevnt over godt fornøyd og føler seg bedre ansett i samfunnet enn lærerne. Velferdstjenesteutvalget viser til SSB som viser at lønnsnivåene for private og offentlige barnehager i gjennomsnitt ligger nær hverandre og over 95 prosent av de ansatte har tariffavtale.

Vi undrer oss over hvorfor Utdanningsforbundet snakker ned den private barnehagesektoren istedenfor å se det handlingsrommet som ligger i samarbeid med flere arbeidsgivere. Man burde støtte sine medlemmer som i dag kan velge mellom flere arbeidsgivere, forhandle seg til høyere lønn og har ulike karrieremuligheter. Dette er et godt utgangspunkt for framsnakking av barnehagelæreryrket og bidra til bedre rekruttering når det mangler 2500 barnehagelærere i sektoren.

Tiden etter barnehageforliket har vist at mangfold og konkurranse fører til økt kvalitet og tilfredshet. Dette må ikke skusles bort i et ideologisk eksperiment, der barnas beste og barnehagelærernes muligheter blir borte i et karikert og lettvint bilde av en sektor full av profitører og andre forenklede fremstillinger.

Innlegget ble først publisert i Dagsavisen.

Powered by Labrador CMS